UiT styrker samarbeidet med Narvik kommune


UiT Norges arktiske universitet har i dag inngått en avtale med Narvik kommune for i fellesskap å styrke arbeidet med samfunnsoppdraget.

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, og viserektor ved UiT, Bård Borch Michalsen møttes på UiT i Narvik i dag.
Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (t.v.), og viserektor ved UiT, Bård Borch Michalsen møttes på UiT i Narvik i dag. Foto: Kristoffer Bergersen/Narvik kommune

Viserektor ved UiT, Bård Borch Michalsen, har i dag vært i Narvik, for å åpne de nye undervisningslokalene ved UiT, og for å undertegne en avtale med Narvik kommune.

Hovedavtalens delmål

  • I fellesskap bidra til å videreutvikle og forsterke Narviks posisjon som en attraktiv by og vertskommune og UiTs rolle som landsdelens viktigste kompetanseinstitusjon.
  • Medvirke til rekruttering av tilstrekkelig og riktig kompetanse til arbeids- og næringslivet i kommunen.
  • Medvirke til å styrke utdannings-, FoU- og innovasjonsaktiviteten ved UiT Narvik innenfor relevante områder for kommunens virksomhet.


– Avtalen skal bidra til å forsterke og videreutvikle Narviks posisjon som en attraktiv universitetsby og UiTs rolle som landsdelens viktigste kompetanseinstitusjon, sier Borch Michalsen. 

Nøkkelinstitusjoner

Også UiT-rektor Anne Husebekk understreker at det er viktig for UiT å samarbeide godt med samfunnet rundt.

– Narvik kommune og UiT er begge nøkkelinstitusjoner med kommunen på den ene siden som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver, og UiT på den andre siden som drivkraft for forskning, utdanning og innovasjon til det beste for de nordnorske samfunn, sier Husebekk. 

Les også: Ny avtale skal gi tettere samarbeid mellom UiT og Hålogalands-regionen

Avtalen er en overordnet avtale om samarbeid innen utdanning, formidling og forskning eller på andre områder som er av felles interesse. Samfunns- og byutvikling og utdanning, rekruttering og kompetanse er prioriterte samarbeidsområder basert på felles strategiske satsinger.

Samarbeid på flere områder 

Hovedavtalen vil ifølge Michalsen bli supplert av konkrete samarbeidsavtaler.

– For 2021 handler den om alt fra samarbeid om innovasjon knyttet til Helseparken i Narvik til økt forskning på kommunal virksomhet, bedre studentvelferd, kompetanseutvikling i kommunen, arbeid for byheis med stopp på campus, gjensidig markedsføring og bedre skilting fra E6, sier Michalsen.

Les også: Skal samarbeide om arktisk hovedstad

Også ordfører i Narvik kommune, Rune Edvardsen, mener en slik samarbeidsavtale er viktig. 

– Narvik-samfunnet står overfor store, positive utviklingsprosjekter i de kommende årene, men det finnes også krevende utfordringer. Etablering av nytt sykehus, helsehus og arbeidet for et VM i alpint er eksempler på mulighetene, mens befolkningsutviklingen er et eksempel på utfordringene. Et tett samarbeid med universitetet er viktig i denne sammenhengen, sier Edvardsen.

Avtaler med alle vertskommunene

Et sekretariat med representanter fra UiT og Narvik kommune skal ivareta samarbeidets løpende oppgaver. Avtalen gjelder i første omgang for fem år.  

UiT har allerede avtaler med to av de andre vertskommunene til UiT – Alta og Tromsø – og skal også i nær framtid inngå en avtale med Harstad kommune.

Les også: Historisk avtale signert i Alta

På Twitter   #norgesarktiske