Instituttene for geovitenskap er tildelt 4,4 mill. kroner for prosjekt om internship i geofag

I dag ble det kunngjort fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) 10 prosjekter som tildeles inntil 5 millioner kroner hver i støtte for å utvikle nye samarbeids-, læringsformer og læringsarenaer som fremmer arbeidslivsrelevans i utdanningen.
Institutt for geovitenskap er blant disse som får en tildeling på 4,4 millioner kroner, for internship-prosjektet «GeoPraksis – Praksis for en arbeidslivsrelevant utdanning».

Mortensen, Kai
Publisert: 15.12.20 14:15 Oppdatert: 15.12.20 14:09

Totalt prosjektbeløp er 6,3 millioner kroner og prosjektet skal finansiere opp internship-koordinatorer ved UiT, UiO og UiB. Prosjektfasen er planlagt å vare i to kalenderår fra oppstart.

- Institutt for geovitenskap ved UiT, geofag-instituttene ved UiO og UiB, NVE, Equinor og NGI søkte høsten 2020 om finansiering til å iverksette et internship-prosjekt for bachelorstudenter i geovitenskap. I dag fikk vi vite at vi fikk finansiering for prosjektet, og jeg synes dette er en viktig milepæl for geofag-undervisningen i Norge. Fokus på ansettbarhet, tett samarbeid med arbeidslivet, dynamikk og integrering, opplæring i ferdigheter for det 21. århundret blir bare viktigere og viktigere for studentene fremover, fastslår prosjektleder Iver Martens, geofysiker ved UiT Norges arktiske universitet.

Planen er å igangsette det første pilotprosjektet med praksisordninger ved UiT våren 2021, for deretter å følge opp med en nasjonal pilot allerede høsten 2021. En rekke arbeidslivspartnere har vist interesse for prosjektet, samtidig som studentene etterspør dette i stor grad i nasjonale undersøkelser. Vi håper at vi med dette prosjektet kan øke rekrutteringen, øke tilfredsheten hos geofagstudenter og bidra med en modell for gjennomføring av internship-emner også for øvrige disiplinfag.

- Viktigheten av å synliggjøre studentenes ferdigheter og øke deres attraktivitet ovenfor arbeidsgivere, for å vise alle parter hvilke muligheter som ligger hos studentene og arbeidsgivere er et viktig felt som bør prioriteres, sier prosjektmedarbeider Siri Karlsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Det var i september at Diku lyste ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skulle føre til økt arbeidslivsrelevans i utdanningene, styrke studentens læring og møte arbeidslivets behov. Diku mottok 41 søknader, med en total ramme på 190 millioner kroner.

Les mer om tildelingen og prosjektene på sidene til Regjeringen.no

Prosjektleder Iver Martens og prosjektmedarbeider Siri Karlsen.
Foto: Kai Mortensen
Mortensen, Kai
Publisert: 15.12.20 14:15 Oppdatert: 15.12.20 14:09
Vi anbefaler