Starten på et spennende samarbeid med næringslivet

14.11.18 Nilsen, Kjetil

I alt 26 bedrifter var representert på Frokostseminaret som Harstadregionens Næringsforening og Handelshøgskolen ved UiT Harstad arrangerte i dag.  

- Vi håper dette er starten på et spennende og tettere samarbeid mellom oss som universitet og dere fra næringslivet, oppsummerte professor Elsa Solstad og førsteamanuensis Trude Høgvold Olsen ved avrundingen av seminaret.

- Vi har mye å lære av hverandre, og dette vil danne grunnlag for et større forskningsarbeid ved Handelshøgskolen, tilføyde de.

Gruppearbeidet i gang under frokostseminaret. Foto: Kjetil Nilsen /UiT

Nyttig for bedriftene
Bakgrunnen for frokostseminaret for bedriftene er at Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet har startet et forskningsprosjekt, kalt «Små- og mellomstore bedrifter i Nord-Norge: Strategi, styring og ledelse». Tilsvarende seminarer holdes også i Tromsø, Alta og Narvik.

Forskningsprosjektet skal framskaffe økt kunnskap om bedriftenes strategi, styring og ledelse. Et viktig mål med forskningen er at den skal utvikles i samarbeid med praksis, og oppleves som nyttig for bedriftene. 

Sentrale parter bak frokostseminaret, fra v.: Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad og direktør i Harstadregionens Næringsforening, Ole-Jonny Korsgaard. Foto: Kjetil Nilsen /UiT


Dele erfaringer
Under frokostseminaret i dag ble deltakerne inndelt i grupper, der de fikk anledning til å diskutere og dele erfaringer med det å lede en liten eller mellomstor bedrift. Innspillene ble tatt vare på.

Sentrale spørsmål:
- Hva gjør du i din hverdag som leder? Hvordan vet om du lykkes?
- Hvilke systemer og rutiner bruker du aktivt for å lede din bedrift?
- Hvordan jobber du som leder med planlegging og utvikling i din bedrift?

- Små- og mellomstore bedrifter – det er jo selve underskogen i næringslivet, sier en av deltakerne - Jan Roger Eriksen, daglig leder ved Chili Harstad. – Vi var riktignok forskjellige rundt bordet, med hensyn til antall ansatte, men utfordringene vi står overfor er likevel universelle. Og dessuten, sterkere kontakt mellom akademia og næringsliv er smart, tilføyer han.       

Oppfølgende arbeid

Om prosessen videre ble det opplyst at deltakerne bl.a. vil få tilsendt en oppsummert rapport fra gruppearbeidet som ble gjennomført på frokostseminaret, samt relevante forskningsartikler. 

- Vi vil dessuten velge ut spesielle tema vi ønsker å jobbe videre med, og vil ta kontakt med aktuelle bedrifter ut fra dette, avsluttet Elsa Solstad og Trude Høgvold Olsen.    

På Twitter   #norgesarktiske