Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Plagiat


Andreassen, Helene Nordgård

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Tromsø
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Finnstø, Linda

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Eriksen, Karin Bersvendsen

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Hansen, Jonas

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak
Jobber med:
Eksamen / Fusk / Plagiat / Studentdata / WISEflow

Andersen, Torbjørn

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Realfagbygget A153
+4777645355
Jobber med:
WISEflow / Plagiat