Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Plagiat


Eriksen, Karin

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Hansen, Jonas

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak
Jobber med:
Eksamen / Fusk / Plagiat / Studentdata / WISEflow

Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Finnstø, Linda

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Tromsø
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Andersen, Torbjørn

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Realfagbygget A153
+4777645355
Jobber med:
WISEflow / Plagiat