Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Plagiat


Adamsen, Nina Yvonne Lid

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Jakobsen, Maria

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Finnstø, Linda

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Perander, Trude

Seniorrådgiver og faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252B
+4777058159

Hansen, Jonas

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Jobber med:
Eksamen / Fusk / Plagiat / Studentdata / WISEflow

Andersen, Torbjørn

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon
Jobber med:
WISEflow / Plagiat