Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Spesialpedagogikk


Nordli, Ingrid C.

Førstelektor i språkvitenskap
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:
  • Lytting og lytteferdigheter
  • Lytting og transkripsjon
  • Akademisk skriving
  • Plagiat og akademisk samarbeid

 


Maxwell, Gregor Ross Dørum

Førsteamanuensis i universitets pedagogikk & inkludering
Result

Johnsen, Bjørn-Eirik

Professor
Institutt for vernepleie
Smedgata 5 S 310
+4777058311
Forskningsinteresser:

Hverdagsliv og utviklingshemming

Migrasjon

Funksonshemming i en Samisk kontekst


Dinesen, Tone Åshild

Universitetslektor / kullkoordinator
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058348

Melbøe, Line

Professor i Disability Studies, Studieprogramleder master i Velferdsendring
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058342
Forskningsinteresser:

Funksjonshemming, inkludering (i skole, arbeid, fritid, politikk etc.), urfolk (særskilt på samisk tematikk), Covid, rettigheter (CRPD) og interseksjonalitet. 


Foss, Andrea Berg

Stipendiat
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Funksjonshemming
  • Utviklingshemming
  • Medvirkning, deltakelse og selvbestemmelse
  • Arbeidsinkludering
  • Tverrprofesjonelt samarbeid