Personkort bilde

Nordli, Ingrid Cathrin

Universitetslektor Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Lytting og lytteferdigheter
 • Plagiat og akademisk samarbeid
 • Akademisk skriving
 • Fonetisk transkripsjon
 • Barnehagefaglig forskningsnettverk: https://uit.no/research/barnehagefaglignettverk?p_document_id=718092&Baseurl=/research/ 

 

Språk-, tale- og kommunikasjonsutvikling

Akademisk skriving

Fonetikk og fonetisk-fonologisk utvikling

 • Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian. Lytting i samlingsstund. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 114 - 126.

 • Nordli, Ingrid C.; Nergård-Nilssen, Trude. Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2014; Volum 60 (1). ISSN 0332-7256.s 14 - 23.

 • Nordli, Ingrid C.. Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi 2014; Volum 60 (4). ISSN 0332-7256.s 14 - 24.

 • Nordli, Ingrid C.. Fonetisk gestuell transkripsjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2013; Volum 59 (4). ISSN 0332-7256.s 6 - 14.

 • Husby, Olaf; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel; Øvregaard, Åsta. An introduction to Norwegian Dialects. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 9788251923408.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Skrivetips for studenter (Cappelen Damm Akademisk). 2021.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Reggio Emilia - atelierkultur og utforskende pedagogikk (Fagbokforlaget). 2021.

 • Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian. Presentasjon av publisert artikkel: Lytting i samlingsstund i A. Eriksen & B. Isaksen, Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020. Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021; Volum XII. ISSN 1890-5625.s 29 - 32.

 • Nordli, Ingrid C.. Lytting og stemme - mitt faglige virke. Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021; Volum XII. ISSN 1890-5625.s 26 - 28.

 • Nordli, Ingrid C.. Kristin Asdal og Hilde Reinertsen: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 (2). ISSN 0029-2052.s 258 - 260.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-02-13.

 • Nordli, Ingrid C.. Høringssvar: Rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag (Fonetikk) (07.02.2020). (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-humaniora-i-norge-innstilling-fra-ekspertgruppe-om-sarfinansiering-av-utsatte-fag/id2671024/?uid=f351b8a3-0cfb-4270-88fd-84f5e0ebc6a5 2020.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (Cappelen Damm Akademisk). 2020.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Uttaleundervisning. Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet (Fagbokforlaget). 2020.

 • Nordli, Ingrid C.. Løpende skikkethetsvurdering. Fagdag 2020-05-13 - 2020-05-13 2020.

 • Nordli, Ingrid C.. Skikkethetsvurdering som kvalitetssikring. Program for pedagogisk basiskompetanse. Undervisningskvalitet og evaluering 2020-01-21 - 2020-01-21 2020.

 • Pesch, Anja Maria; Nordli, Ingrid C.. (Ute)rommet som arena for språkutvikling. Uterommets innredning og de ansattes rolle. Faglig presentasjon og dialogkafé 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Hva er god veiledning? (Fagbokforlaget). 2019.

 • Nordli, Ingrid C.; Røste, Ingvild. Referat: Disputas Signhild Skogdal. Norsk tidsskrift for logopedi 2017; Volum 63 (4). ISSN 0332-7256.s 40 - 41.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Fonetikk for logopeder og audiopedagoger (Universitetsforlaget). 2016.

 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag: Kompetanse for mangfold - kultur for læring, Lenvik 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.

 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag i kompetanse for mangfold 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.

 • Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C.. Foreldresamarbeid - prosjekt mangfold. Presentasjon og faglig samtale 2015-04-09 - 2015-04-09 2015.

 • Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C.. Språkutvikling hos barn i lys av flerspråklighet. Presentasjon og faglig samtale 2015-01-12 - 2015-01-12 2015.

 • Nordli, Ingrid C.; Boldermo, Sidsel. Flerspråklighet og kartlegging av språkutvikling hos barn i barnehagealder. Presentasjon og faglig samtale 2015-06-04 - 2015-06-04 2015.

 • Sundelin, Marit; Nordli, Ingrid C.. Flerspråklighet og begrepsforståelse. Presentasjon og dialogkafé 2015-03-09 - 2015-03-09 2015.

 • Sundelin, Marit; Nordli, Ingrid C.. Flerspråklighet og begrepsforståelse - en kort introduksjon. Presentasjon og dialogkafé 2015-01-19 - 2015-01-19 2015.

 • Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Steinsvik, Betty; Nordli, Ingrid C.. Kompetanse for mangfold - kultur for læring. 2015.

 • Dardanou, Maria; Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Place identity in North. Negotiating neglected narratives: Unpacking stories of children and teachers in educational practices 2015-10-06 - 2015-10-07 2015.

 • Nordli, Ingrid C.. Fonetisk skrift av norsk uttale, oversatt fra svensk (Copypanthers). 2014.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Norsk fonetikk for logopeder (H. G. Simonsen og I. K. Moen). 2013.

 • Nordli, Ingrid C.. Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. Observation data. NATED National PhD Days 2013-10-16 - 2013-10-18 2013.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological and lexical development in young children aquiring Norwegian. A longitudinal study of children with and without familial risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Hønefoss 2012-01-11 - 2012-01-13 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Gestural error types in early word production. Case studies. NATED National PhD Days 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological templates and gestural analysis. Case studies: risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological templates in two children at high and low risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological processing in young children at risk of Dyslexia: Identification and production of labial and dorsal stops in Norwegian. NATED National PhD Days 2011-10-17 - 2011-10-19 2011.

 • Nordli, Ingrid C.. Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. NATED National PhD Days 2010-10-18 - 2010-10-20 2010.

 • Nordli, Ingrid C.. Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia (POSTER). NATED National PhD Days 2010-10-18 - 2010-10-20 2010.

 • Stangeland, Asgeir; Boge, Ingunn; Nordli, Ingrid C.; Opsvik, Elisabeth. Kravspesifikasjon Noricom, tolke- og oversettertjeneste. 2006.

 • Nordli, Ingrid C.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Stabell-Kulø, Guri-Inger; Moen, Inger K.. Frenchay dysartritest. Oversatt, bearbeidet og standardisert for norsk. 1998.

 • Kausrud, Torild; Nordli, Ingrid C.; Ottem, Ernst. Bliss-baserte lydtegn. 1998.

 • Nordli, Ingrid C.. Bokanmeldelse og debattinnlegg: Norsk språklydlære med øvelser. Sammenligninger med engelsk, tysk og fransk v/Ingebjørg Skaug. Cappelen Forlag. Norsk tidsskrift for logopedi 1997; Volum 4. ISSN 0332-7256.s 182 - 186.

 • Nordli, Ingrid C.. Ataxic /r/ - articulatory description and treatment using electropalatography (EPG): A case study. 1996.

 • Nordli, Ingrid C.; Finne, Tone; Seliussen, Grethe. Ervervet dysartri etter hodeskade. Utrednings- og behandlingsmodeller. 1994.

 • Finne, Tone; Frydenbø, Jorun; Nordli, Ingrid C.. Behandlingsberedskap for ALS- (Amyotrofisk lateral sclerose) klienter. Kommunikasjonshjelpemidler og sikkerhetsnett. 1993.

 • Nordli, Ingrid C.. Variasjon i artikulasjon av /k/ i norsk. En undersøkelse av normal og avvikende artikulasjon ved hjelp av magnetisk resonanstomografi (MRT). 1992.

 • Nordli, Ingrid C.. [s] (Fonetisk transkripsjon av s-produksjon). Fagmøte ved Lingvistisk institutt, AVH, Trondheim 1992-01-13 - 1992-01-13 1992.

 • Finne, Tone; Nordli, Ingrid C.. Rapport fra utredningsgruppen i dysartri. Innstilling til mandat. 1992.

 • Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf; Kværness, Jørn; Nordli, Ingrid C.; Rinck, Peter. MRI (Magnetic Resonance Imaging) for filming articulatory movements. In Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 91), Aix-en-Provence, France 1991-08-19 - 1991-08-24 1991.

 • Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf; Kværness, Jørn; Nordli, Ingrid C.; Rinck, Peter. Magnetic Resonance Imaging (MRI) film of articulatory movements. First International Conference in Spoken Language Processing (ICSLP 90), Kobe, Japan 1990-11-18 - 1990-11-22 1990.

 • Kværness, Jørn; Rinck, Peter A.; Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf Anders; Nordli, Ingrid C.. Investigation of Articulation by Magnetic Resonance Imaging (MRI). Fagmøte om MRT og taleproduksjon (artikulasjon) 1990-05-02 - 1990-05-02 1990.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Skrivetips for studenter (Cappelen Damm Akademisk). 2021.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Reggio Emilia - atelierkultur og utforskende pedagogikk (Fagbokforlaget). 2021.

 • Nordli, Ingrid C.; Skog, Kristian. Presentasjon av publisert artikkel: Lytting i samlingsstund i A. Eriksen & B. Isaksen, Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020. Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021; Volum XII. ISSN 1890-5625.s 29 - 32.

 • Nordli, Ingrid C.. Lytting og stemme - mitt faglige virke. Stemmer som stemmer : medlemsblad for Norsk stemmepedagogisk forum 2021; Volum XII. ISSN 1890-5625.s 26 - 28.

 • Nordli, Ingrid C.. Kristin Asdal og Hilde Reinertsen: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 (2). ISSN 0029-2052.s 258 - 260.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-02-13.

 • Nordli, Ingrid C.. Høringssvar: Rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag (Fonetikk) (07.02.2020). (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-humaniora-i-norge-innstilling-fra-ekspertgruppe-om-sarfinansiering-av-utsatte-fag/id2671024/?uid=f351b8a3-0cfb-4270-88fd-84f5e0ebc6a5 2020.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (Cappelen Damm Akademisk). 2020.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Uttaleundervisning. Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet (Fagbokforlaget). 2020.

 • Nordli, Ingrid C.. Løpende skikkethetsvurdering. Fagdag 2020-05-13 - 2020-05-13 2020.

 • Nordli, Ingrid C.. Skikkethetsvurdering som kvalitetssikring. Program for pedagogisk basiskompetanse. Undervisningskvalitet og evaluering 2020-01-21 - 2020-01-21 2020.

 • Pesch, Anja Maria; Nordli, Ingrid C.. (Ute)rommet som arena for språkutvikling. Uterommets innredning og de ansattes rolle. Faglig presentasjon og dialogkafé 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Hva er god veiledning? (Fagbokforlaget). 2019.

 • Nordli, Ingrid C.; Røste, Ingvild. Referat: Disputas Signhild Skogdal. Norsk tidsskrift for logopedi 2017; Volum 63 (4). ISSN 0332-7256.s 40 - 41.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Fonetikk for logopeder og audiopedagoger (Universitetsforlaget). 2016.

 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag: Kompetanse for mangfold - kultur for læring, Lenvik 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.

 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag i kompetanse for mangfold 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.

 • Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C.. Foreldresamarbeid - prosjekt mangfold. Presentasjon og faglig samtale 2015-04-09 - 2015-04-09 2015.

 • Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C.. Språkutvikling hos barn i lys av flerspråklighet. Presentasjon og faglig samtale 2015-01-12 - 2015-01-12 2015.

 • Nordli, Ingrid C.; Boldermo, Sidsel. Flerspråklighet og kartlegging av språkutvikling hos barn i barnehagealder. Presentasjon og faglig samtale 2015-06-04 - 2015-06-04 2015.

 • Sundelin, Marit; Nordli, Ingrid C.. Flerspråklighet og begrepsforståelse. Presentasjon og dialogkafé 2015-03-09 - 2015-03-09 2015.

 • Sundelin, Marit; Nordli, Ingrid C.. Flerspråklighet og begrepsforståelse - en kort introduksjon. Presentasjon og dialogkafé 2015-01-19 - 2015-01-19 2015.

 • Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Steinsvik, Betty; Nordli, Ingrid C.. Kompetanse for mangfold - kultur for læring. 2015.

 • Dardanou, Maria; Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Place identity in North. Negotiating neglected narratives: Unpacking stories of children and teachers in educational practices 2015-10-06 - 2015-10-07 2015.

 • Nordli, Ingrid C.. Fonetisk skrift av norsk uttale, oversatt fra svensk (Copypanthers). 2014.

 • Nordli, Ingrid C.. Litteraturvurdering: Norsk fonetikk for logopeder (H. G. Simonsen og I. K. Moen). 2013.

 • Nordli, Ingrid C.. Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. Observation data. NATED National PhD Days 2013-10-16 - 2013-10-18 2013.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological and lexical development in young children aquiring Norwegian. A longitudinal study of children with and without familial risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Hønefoss 2012-01-11 - 2012-01-13 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Gestural error types in early word production. Case studies. NATED National PhD Days 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological templates and gestural analysis. Case studies: risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological templates in two children at high and low risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological processing in young children at risk of Dyslexia: Identification and production of labial and dorsal stops in Norwegian. NATED National PhD Days 2011-10-17 - 2011-10-19 2011.

 • Nordli, Ingrid C.. Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia. NATED National PhD Days 2010-10-18 - 2010-10-20 2010.

 • Nordli, Ingrid C.. Early phonological development in children with and without familial risk of dyslexia (POSTER). NATED National PhD Days 2010-10-18 - 2010-10-20 2010.

 • Stangeland, Asgeir; Boge, Ingunn; Nordli, Ingrid C.; Opsvik, Elisabeth. Kravspesifikasjon Noricom, tolke- og oversettertjeneste. 2006.

 • Nordli, Ingrid C.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Stabell-Kulø, Guri-Inger; Moen, Inger K.. Frenchay dysartritest. Oversatt, bearbeidet og standardisert for norsk. 1998.

 • Kausrud, Torild; Nordli, Ingrid C.; Ottem, Ernst. Bliss-baserte lydtegn. 1998.

 • Nordli, Ingrid C.. Bokanmeldelse og debattinnlegg: Norsk språklydlære med øvelser. Sammenligninger med engelsk, tysk og fransk v/Ingebjørg Skaug. Cappelen Forlag. Norsk tidsskrift for logopedi 1997; Volum 4. ISSN 0332-7256.s 182 - 186.

 • Nordli, Ingrid C.. Ataxic /r/ - articulatory description and treatment using electropalatography (EPG): A case study. 1996.

 • Nordli, Ingrid C.; Finne, Tone; Seliussen, Grethe. Ervervet dysartri etter hodeskade. Utrednings- og behandlingsmodeller. 1994.

 • Finne, Tone; Frydenbø, Jorun; Nordli, Ingrid C.. Behandlingsberedskap for ALS- (Amyotrofisk lateral sclerose) klienter. Kommunikasjonshjelpemidler og sikkerhetsnett. 1993.

 • Nordli, Ingrid C.. Variasjon i artikulasjon av /k/ i norsk. En undersøkelse av normal og avvikende artikulasjon ved hjelp av magnetisk resonanstomografi (MRT). 1992.

 • Nordli, Ingrid C.. [s] (Fonetisk transkripsjon av s-produksjon). Fagmøte ved Lingvistisk institutt, AVH, Trondheim 1992-01-13 - 1992-01-13 1992.

 • Finne, Tone; Nordli, Ingrid C.. Rapport fra utredningsgruppen i dysartri. Innstilling til mandat. 1992.

 • Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf; Kværness, Jørn; Nordli, Ingrid C.; Rinck, Peter. MRI (Magnetic Resonance Imaging) for filming articulatory movements. In Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 91), Aix-en-Provence, France 1991-08-19 - 1991-08-24 1991.

 • Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf; Kværness, Jørn; Nordli, Ingrid C.; Rinck, Peter. Magnetic Resonance Imaging (MRI) film of articulatory movements. First International Conference in Spoken Language Processing (ICSLP 90), Kobe, Japan 1990-11-18 - 1990-11-22 1990.

 • Kværness, Jørn; Rinck, Peter A.; Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf Anders; Nordli, Ingrid C.. Investigation of Articulation by Magnetic Resonance Imaging (MRI). Fagmøte om MRT og taleproduksjon (artikulasjon) 1990-05-02 - 1990-05-02 1990.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe