Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Pedagogiske fag


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Vedeler, Gørill

Gørill Vedeler er i permisjon til 31.07.2023
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Samarbeid med foreldre i videregående opplæring.

Design av femårige integrerte lærerutdanninger.

Åpen barnehage i Familiens hus - tidlig foreldrestøtte.

 

 


Boldermo, Sidsel

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Barn, barndom og barnehage
Utdanning for bærekraftig utvikling
Sosial bærekraft i lokale og globale kontekster
Små barns opplevelser av tilhørighet og trivsel
Barns lek
Barns meningsskaping av steder og artefakter

 

 


Maxwell, Gregor Ross Dørum

Førsteamanuensis i pedagogikk og spesialpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk