#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk sidsel.boldermo@uit.no +4777644761 Tromsø ILP 5.015

Sidsel Boldermo


Førsteamanuensis

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Boldermo, Sidsel. Fleeting moments: young children’s negotiations of belonging and togetherness. International Journal of Early Years Education 2020; Volum 28 (2). ISSN 0966-9760.s 136 - 150.s doi: 10.1080/09669760.2020.1765089.
 • Boldermo, Sidsel. Practicing Belonging in Kindergarten: Children’s use of Places and Artefacts.. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-16865-0.s 61 - 79.s doi: 10.1007/978-3-030-16866-7_4.
 • Boldermo, Sidsel; Ødegaard, Elin Eriksen. What about the migrant children? The state-of-the-art in research claiming social sustainability. Sustainability 2019; Volum 11 (2). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su11020459.
 • Boldermo, Sidsel. Barnehagen som sted. Relasjonelle tilnærminger til barnehagens stedspraksiser og barns opplevelser av tilhørighet.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 119 - 133.
 • Boldermo, Sidsel. Mangfold, medvirkning og digital kompetanse i barnehage. Orkana Forlag 2015 ISBN 9788281042551.
 • Boldermo, Sidsel; Ødegaard, Elin Eriksen; Garvis, Susanne. Education for Social Sustainability. Meaning Making of Belonging in Diverse Early Childhood Settings. 2020 ISBN 978-82-8244-250-3.
 • Boldermo, Sidsel. Social Sustainability in small children’s diverse communities. Belonging and Togetherness in kindergarten. Chacdoc 2019. Cultural-Historical Approaches to Children’s Development and Childhood 2019-05-22 - 2019-05-24 2019.
 • Boldermo, Sidsel. Children`s use of places and artifacts as tools for negotiations of belonging. Childhood and Materiality 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.
 • Boldermo, Sidsel; Eriksen Ødegaard, elin. Glocality on Place. Studying local experience and transforming education in the Northern kindergarten. NERA 44th Congress 2016 2016-03-09 - 2016-03-11 2016.
 • Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C.. Foreldresamarbeid - prosjekt mangfold. Presentasjon og faglig samtale 2015-04-09 - 2015-04-09 2015.
 • Boldermo, Sidsel. Mangfold, medvirkning og digitale verktøy. Konferanse om FOU i Barnehagelærerutdanningen 2015-03-24 - 2015-03-25 2015.
 • Boldermo, Sidsel. Bærekraftig pedagogikk. Utfordringer og muligheter knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling i nordnorske barnehager.. Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning NORALF 2015 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.
 • Boldermo, Sidsel. Place and belonging in Kindergarten. Negotiating Negleted Narratives HiB 72047 2015-10-07 - 2015-10-08 2015.
 • Boldermo, Sidsel; Nordli, Ingrid C.. Språkutvikling hos barn i lys av flerspråklighet. Presentasjon og faglig samtale 2015-01-12 - 2015-01-12 2015.
 • Nordli, Ingrid C.; Boldermo, Sidsel. Flerspråklighet og kartlegging av språkutvikling hos barn i barnehagealder. Presentasjon og faglig samtale 2015-06-04 - 2015-06-04 2015.
 • Boldermo, Sidsel. Barnehagens kjernebegreper. I skolen 2014. ISSN 1504-6745.
 • Boldermo, Sidsel. Barnehagens kjernebegreper. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Pettersen, Geir Olaf; Boldermo, Sidsel. Findings from Norway. Final meeting CHILDICT 2013-06-17 - 2013-06-18 2013.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Barn, barndom og barnehage
  Utdanning for bærekraftig utvikling
  Sosial bærekraft i lokale og globale kontekster
  Små barns opplevelser av tilhørighet og trivsel
  Barns lek
  Barns meningsskaping av steder og artefakter

   

   


  Medlem i forskningsgruppe