Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sykepleievitenskap


Elstad, Ingunn

Professor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Forskningsinteresser:

Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

Sjukepleiefag

Historie

 


Norbye, Bente

Dosent/forskningsgruppeleder
Sykepleie Bsc i Tromsø
Sjøvegan helsesenter
+4777625154
Forskningsinteresser:

Fleksible læringsformer spesielt for å tilrettelegge for deltakelse for studenter som bor i distriktene.

Tverrprofesjonell utdanning i helsetjenestepraksis.

Aksjonsforskning som tilnærming for å inkludere studenter, helsepersonell og lærere i forskning i utdanning

Studenters læring i praksisstudier

 


Tunby, Jorunn

Førstelektor
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Forskningsinteresser:

Forskningsgruppe Helthcare Professional Practice


Jensen, Catrine Buck

Førsteamanuensis
Sykepleie Bsc i Tromsø
Forskningsinteresser:

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Veiledning/praksisveiledning

Pasientdeltakelse i (tverrprofesjonell) utdanning


Okstad, Linda Alise

Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Hammerfest

Nymo, Randi Inger Johanne

Undervisning, veiledning og forskning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Wiklund Gustin, Lena

Professor i psykisk helsearbeid
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Forskningsinteresser:

Psykisk hälsa, ohälsa och återhämtning.

Metodutveckling inom narrativ hermeneutik.

Psykiatrisk omvårdnad.


Landsem, Inger Pauline

1. amanuensis
Sykepleie Bsc i Tromsø
Forskningsinteresser:

Styrking av foreldrekompetanse, deltakelse og mestringstro i spedbarnsalder, med spesiell interesse for prematurt fødte barn, nyfødte, utvikling av søvn. Sosio-emosjonell og atferdsmessig utvikling i tidlig barnealder.

Integrering av sykepleieres erfaringsmessige kunnskap og kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunnskap om personsentrert sykepleie ved å utforske menneskers uttrykksfullhet og hvordan denne er kroppslig/biologisk fundert i et kontinuer...


Evensen, Elin Kristin

Førsteamanuensis IHO/ daglig leder Fit Futures 3, ISM
Institutt for helse- og omsorgsfag