Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sykepleievitenskap


Elstad, Ingunn

Professor emerita
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Forskningsinteresser:

Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

Sjukepleiefag

Historie

 


Norbye, Bente

Dosent/forskningsgruppeleder
Sykepleie Bsc i Tromsø
Sjøvegan helsesenter
+4777625154
Forskningsinteresser:

Fleksible læringsformer spesielt for å tilrettelegge for deltakelse for studenter som bor i distriktene.

Tverrprofesjonell utdanning i helsetjenestepraksis.

Aksjonsforskning som tilnærming for å inkludere studenter, helsepersonell og lærere i forskning i utdanning

Studenters læring i praksisstudier

 


Jensen, Catrine Buck

Førsteamanuensis
Sykepleie Bsc i Tromsø
Forskningsinteresser:

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Veiledning/praksisveiledning

Pasientdeltakelse i (tverrprofesjonell) utdanning


Okstad, Linda Alise

Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Hammerfest

Nymo, Randi Inger Johanne

Undervisning, veiledning og forskning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Wiklund Gustin, Lena

Professor i psykisk helsearbeid
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Forskningsinteresser:

Psykisk hälsa, ohälsa och återhämtning.

Metodutveckling inom narrativ hermeneutik.

Psykiatrisk omvårdnad.


Landsem, Inger Pauline

1. amanuensis
Sykepleie Bsc i Tromsø
Forskningsinteresser:

Styrking av foreldre-barn samspill, foreldrekompetanse og foreldres mestringstro i spedbarnsalder. I klinisk arbeid og forskning har jeg hatt fokus på å utvikle et rikere språk i beskrivelsen av spedbarns adferd og uttrykk, slik at dette kan deles med foreldre på en mestringsfremmende måte. I dette har det vært betydningsfullt å få integrert sykepleieres kliniske, erfaringsmessige forståelse med kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunn...


Evensen, Elin Kristin

Førsteamanuensis, IHO/ faglig leder Fit Futures, ISM
Institutt for helse- og omsorgsfag

Melbøe, Rita

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Sykepleiefag

Velferdsteknologi

Tverrprofesjonelt samarbeid