Bilde av Norbye, Bente
Bilde av Norbye, Bente
Sykepleie Bsc i Tromsø bente.norbye@uit.no +4777625154 95122383

Bente Norbye


Dosent/forskningsgruppeleder

Stillingsbeskrivelse

Forskningsgruppeleder Forskningsgruppe for helsefaglig profesjonsutdanning ved Institutt for helse og omsorgsfag. 

Dosent ved desentralisert sykepleierutdanning ved UiT


 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Tove Törnqvist, Anita Iversen :
  Students in interprofessional clinical placements: How supervision facilitates patient-centeredness in collaborative learning
  Clinical Supervisor 2023 ARKIV / DOI
 • Jill M. G Bally, Carol Bullin, Jyoti Oswal, Bente Norbye, Emmy Stavøstrand Neuls :
  “Balancing two worlds”: a constructivist grounded theory exploring distributed/decentralised nursing education in rural and remote areas in Canada and Norway
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen :
  Getting real in interprofessional clinical placements: patient-centeredness in student teams’ collaborative learning
  Advances in Health Sciences Education 2022 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Inga Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen :
  Patient participation in interprofessional learning and collaboration with undergraduate health professional students in clinical placements: A scoping review
  Journal of Interprofessional Education & Practice 02. februar 2022 ARKIV / DOI
 • Helle Krone-Hjertstrøm, Bente Norbye, Birgit Abelsen, Aud Obstfelder :
  Organizing work in local service implementation: an ethnographic study of nurses’ contributions and competencies in implementing a municipal acute ward
  BMC Health Services Research 2021 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Ole Johan Olsen, Bente Norbye :
  Teknologistøttet ferdighetstrening for sykepleierstudenter i desentralisert utdanning
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Bente Norbye, Nina Bøhle Cheetham :
  The Innovative Learning Institute for Circumpolar Health
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Bente Norbye :
  Tverrprofesjonell praksis utfordrer samarbeidet mellom helsefagstudenter
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Interprofessional student groups using patient documentation to facilitate interprofessional collaboration in clinical practice - A field study
  Nurse Education Today 2020 ARKIV / DOI
 • Anne- Lise Thoresen, Bente Norbye :
  Reflective writing followed by dialogue improves supervision practices and cooperation in midwifery education
  Educational Action Research 2019 ARKIV / DOI
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Interprofessional Education: Students´Learning of Joint Patient Care
  Professions and Professionalism 2019 ARKIV / DOI
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Interprofessional student meetings in municipal health service - Mutual learning towards a community of practice in patient care
  Journal of Interprofessional Care 2018 ARKIV / DOI
 • Bente Norbye, Lorna Butler, Heather Exner-Pirot :
  Under the Same Sky: Connecting Students and Cultures through Circumpolar Nursing Education
  Healthcare 2018 ARKIV / DOI
 • Anita Iversen, Nanna Hauksdottir, Sidsel Tveiten, Rita Jentoft, Bente Norbye :
  Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.
  Fagbokforlaget 2018
 • Helle Kise Hjertstrøm, Aud Obstfelder, Bente Norbye :
  Making New Health Services Work: Nurse Leaders as Facilitators of Service Development in Rural Emergency Services
  Healthcare 2018 ARKIV / DOI
 • Anne- Lise Thoresen, Bente Norbye :
  Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning
  Orkana Forlag 2020
 • Heather Exner-Pirot, Bente Norbye, Lorna Butler :
  Northern and Indigenous Health and Health Care.
  2018
 • Bente Norbye :
  Arctic collaboration in praxis 2021-2024
  2023
 • Anita Carin Gudmundsen, Aud Uhlen Obstfelder, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Abrandt Dahlgren :
  Towards interprofessional patient care: Health profession students exploring interprofessional collaboration in group meetings in joint clinical placement
  2023
 • Anita Iversen, Bente Norbye :
  Interprofessional education in Health and Social Sciences in the Arctic. From policy to Practice at UiT the Arctic University of Norway
  2022
 • Bente Norbye :
  Arktisk samprax. Sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidspartnere
  2022
 • Bente Norbye, Kari Birkelund Olsen, Stefan Bye, Nina Johnsen, Ingrid Waldahl :
  Arktisk samprax - Digitale muligheter for nærhet på avstand i praksisstudier
  2022
 • Bente Norbye :
  Rural Healthcare ‘TN Northern Nursing education’ Professor Bente Norbye 12:30
  2022
 • Anne-Lise Thoresen, Bente Norbye :
  Fra ide til en vitenskapelig antologi. Kunnskapsutvikling for- og i helsefaglig profesjonsutdanning
  2021
 • Nina Johnsen, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Anne-Sofie Sand, Lisa Øien, Kari Birkelund Olsen m.fl.:
  GEOGRAFISK AVSTAND-DIGITAL NÆRHET Veiledningskraft i praksisstudier Arktisk samprax
  2021
 • Bente Norbye, Donald Leidl, Kathie Pender :
  Nursing Voices- Building capasity in the Circumpolar North
  2021
 • Bente Norbye, Anne- Lise Thoresen :
  Derfor må vi forske på egen undervisning. UiTs helseblogg
  2021
 • Bente Norbye, Anne-Sofie Sand, Stefan Bye :
  Arktisk samprax Praxis ved UiT Norges arktiske universitet- sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer
  2021
 • Anne-Sofie Sand, Bente Norbye, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Nina Johnsen, Lisa Øien m.fl.:
  Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord
  2021 DATA
 • Kathie Pender, Donald Leidl, Bente Norbye :
  Northern Nursing Students Raising Awareness and Spreading knowledge
  The Arctic Magazine Shared Voices 2020
 • Donald Leidl, Kathie Pender, Bente Norbye :
  Nursing education technologies during a global pandemic
  2020
 • Bente Norbye, Anne- Lise Thoresen :
  Innledning
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Donald Leidl, Kathie Pender, Bente Norbye, Nikolai Diachkovskii, Nina Gao :
  Northern Nursing Education Network - Continuing Nursing Education during the COVID-19 Pandemic
  Frontiers in Medicine and Health Research 2020
 • Wenche Bergseth Bogsti, Silje Sveen, Maren Kristine Raknes Sogstad, Bente Norbye :
  Forebyggende hjemmebesøk:Legger kommunen mest vekt på mestring eller omsorg?
  Sykepleien 02. mars 2020 DOI
 • Aud Obstfelder, Bente Norbye, Lill Sverresdatter Larsen :
  Det er tid for å legge vekk den historiske tvangstrøyen!
  Dagens medisin 18. april 2020
 • Bente Norbye :
  The development of joint educational activities and digital tools
  2019
 • Rigmor Furu, Bente Norbye :
  Hvem bistår Emma til å komme hjem etter sykehusoppholdet? Film og digital diskusjon som læreverktøyFilm og digital diskusjon som pedagogisk læreverktøy
  2019
 • Bente Norbye :
  Northern Nursing Education Network
  2019
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Exploiting students`creativity in interprofessional education - Development of interprofessional documentation
  2019
 • Bente Norbye :
  Om å utfordre akademia og lokalsamfunnet. Desentralisert syekpleierutdanning - å gjøre det umulige mulig
  2019
 • Bente Norbye :
  Culture and Health
  2018
 • Heather Exner-Pirot, Bente Norbye, Lorna Butler :
  Introduction
  2018
 • Bente Norbye :
  Community Health in Northern and Indigenous Communities
  2018
 • Bente Norbye :
  Interprofessional Education ved University of Otago, New Zealand
  03. april 2018
 • Bente Norbye, Lorna Butler, Heather Exner-Pirot :
  Under the Same Skye: Connecting students and Cultures through Cicumpolar Nursing Education
  2018
 • Lorna Butler, Heather Exner-Pirot, Bente Norbye :
  Connecting People and Cultures, through a Northern Nursing Education Network
  The Arctic Magazine Shared Voices 2018
 • Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Ole Johan Olsen :
  Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education
  2017
 • Bente Norbye :
  Interprofessional Learning under the Northern Lights
  2017
 • Bente Norbye :
  Interprofessional Education n a rural Norwegian context
  2017
 • Bente Norbye, Nanna Hauksdottir, Anita Iversen :
  Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  CV

  EDUCATION

  2022    Research supervision Assignment. UiT The Arctic university of Norway

  2019    Pedagogic Portfolio Assignment. UiT The Arctic University of Norway

  2013    PhD course Researching Professional Practice, 7.5 ECTS. Gothenburg University, Sweden

  2008    PhD course in Action Research, 7.5 ECTS Mid Sweden University, Sweden 

  2002    Master in Health Sciences (Hovedfag i Helsefag), University of Tromsø, Norway

  1993    Research Methodology. University of Tromsø, Norway

  1990    Pedagogic Seminar, University of Tromsø, Norway

  1988    Intensive care, Post Graduate education. Regional Hospital in Tromsø, Norway

  1983    University preliminary entrance examination, University of Tromsø, Norway

  1982    Nursing education. Telemark University College, Norway 

   CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS

  2019 ­- >          Professor (Dosent) Bachelor Program in Nursing. UiT

  2018 - > 2019 Professor in Health Care Education, Centre for Faculty development, Faculty for Health Sciences, UiT

  2015 - 2018    Professor of Health Care Education, (Dosent i helsefag) Decentralized Nursing Education Program. Institute of Health and Care Sciences, UiT

  2009 - 2015    Associate Professor at Faculty of Health Sciences, Department of Health and Care Sciences.

  2004 - 2009    Coordinator Decentralised nursing education, Tromsø University College

  1990 - 2004    Nursing teacher for rural nursing education, Mid Troms

  1996 - 1996    Project lead. Salangen Municipality. Face to Face, Internet based Interpretation service

  1990 - 1994    Project leader. Decentralized Nursing Education in rural areas in Mid – Troms. 

  1995                Registered Nurse. Community health care nurse, Salangen municipality

  1986 - 1987    Nurse lecturer Telemark College of Nursing

  1982 - 1990    Registered Nurse. Tromsø University Hospital.

   MOBILITY

  2023    University of Highlands and Islands, and University of Edinburgh, School of Health and Social Sciences, Scotland

  2017/2018       Centre for Interprofessional Education/Division of Health Sciences, University of Otago, New Zealand   

   FELLOWSHIPS, AWARDS AND PRIZES

  2015 The Norwegian Engineers and Managers Association 2015; National price for a longstanding education for lifelong learning, Norway

  2008 Tromsø University College 2008. Teaching award for the initiative and development of the Decentralized Nursing Education that contribute to recruitment of students and health personnel in rural regions in Northern Norway

  2005 Tromsø University College 2005. Award for dissemination of professional expertise in regional and international contexts        

  SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND RESEARCH FELLOWS

  2023 -             PhD candidate Matias Rasi, UiT; co- supervisor

  2019 - 2023    PhD candidate Catrine Buck Jensen, UiT; Co-supervisor

  2015 - 2017    Supervision of fellow Anne-Gerd Karlsen, to Associate professor UiT

  2015 - 2017    Supervision of fellow Anne- Lise Thoresen, to Associate professor UiT

  2017 ->2019   Wenche Bergseth Bogsti, NTNU; mentor for Application Dosent in Nursing

  2015 ->           PhD candidate Helle Kise Hjertstrøm, UiT; Co – supervisor 

  2014 -2023     PhD candidate Anita Gudmundsen, UiT; Co- supervisor 

  TEACHING ACTIVITIES

  2018 ->           Professor (Dosent). Teaching general nursing and academic disciplines, including supervision during practice placements, and BA theses. Development of students` exams and examinations, mainly but not exclusive at Decentralised BA in Nursing, UiT

  2009 – 2018    Associate professor at UiT. General nursing, across the BA program, supervision in practice placement, skills training and examinations. Decentralised Nursing Education, UiT Norway

  2002 – 2009    Assistant professor at Tromsø University College. Rural Nursing,

  1990 – 2002    Lecturer at Decentralised Nursing Education. Nursing college in Tromsø, N.

   ORGANISATION OF SCIENTIFIC MEETINGS

  2018, August: Nuuk, Greenland. Copenhagen, Denmark. Co-lead planning.

  Innovative Summer Institute in Greenland 2019

  2018, August: Copenhagen, Denmark. Northern Nursing Education Network.

  Meeting on Sustainability

  2017, June:     Umeå, Sweden. Northern Nursing Education Network.

  Online Course Development. Open Access Recourse

  2017, July:      Tromsø, Norway. Innovative Summer Institute on Circumpolar Health.

  2016, August: Saskatoon, Canada. Innovative Summer Insititute on Circumpolar Health

  2015, Nov.      Dublin, Ireland. Co-Leaders Forum. Northern Nursing education

   INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES

  2010 ->          Research group leader of Health Professional Education, UiT

   PROJECT MANAGEMENT EXPERIENCE

  2022->            Supervising Intensive students in the ICU ward. PhD project Leader of project

  2021 – 2024    Arktisk Samprax: Praxis ved UiT Norges arktiske universitet – sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer. (Arctic samprax. Praxis development in the Bachelor program in nursing.) Leader of project.

  2019 - 2023    Including the patient in Interprofessional Learning and Collaboration. PhD project. Leader of project

  2013 – 2016    Interprofessional Learning in rural health care practices. Leader of project

  1990 – 1995    Piloting and establishing the fundament for Norways first Decentralised nursing education (rural nursing education) 

  COMMISSIONS OF TRUST

  2016 – >         Panel of Research and Development at Norwegian National Centre for Rural Medicine (Programstyre for Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin, NSDM)

  2015 – 2016    Committee member for future Decentralized nursing education in multi- campus, UiT 

  2012 – 2013    Committee member of «Indre Troms Medical Coordination Centre». Representing the Faculty of Health and Care Sciences UiT.

   MEMBERSHIPS OF ACADEMIES / SCIENTIFIC SOCIETIES

  2018 -> 2022  Norwegian Research Network; Researching clinical education in Nursing

  2018-> 2020   Interprofessional.Global

  2015- >           Lead and co-lead of UArctic Northern Nursing Education Network. Thematic Network of UArctic