#
#
Institutt for helse- og omsorgsfag inger.p.landsem@uit.no +4777660602 Tromsø MH2 L.11.313

Landsem, Inger Pauline


1. amanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis sykepleierutdanningen campus Tromsø.
Hovedmedlem i forskningsgruppe "Person- og relasjonssentrert sykepleieforskning".
Assosiert medlem i gruppene "Innovasjon I helsefaglig profesjonsutøvelse" og "Pediatrisk forskningsgruppe".

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Bohne, Agnes; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Pfuhl, Gerit. The role of early adversity and cognitive vulnerability in postnatal stress and depression. Current Psychology 2022. ISSN 1046-1310.s doi: 10.1007/s12144-021-02651-1.
 • Landsem, Inger Pauline; Vederhus, Bente Johanne; Hagen, Inger Hilde; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Øberg, Gunn Kristin; Handegård, Bjørn Helge. Hvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?. Sykepleien Forskning 2021. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.85948.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik. Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study. Children 2020; Volum 7 (4) (36). ISSN 2227-9067.s doi: 10.3390/children7040036.
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Csifcsak, Gabor; Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Rognmo, Kamilla; Braarud, Hanne Cecilie; Goksøyr, Arnold Mikal; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby). BMC Psychiatry 2020; Volum 20. ISSN 1471-244X.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s12888-020-02669-y.
 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress. BMC Psychology 2020; Volum 8. ISSN 2050-7283.s doi: 10.1186/s40359-020-00424-2.
 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Thimm, Jens. Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child. BMC Psychology 2019; Volum 7 (23). ISSN 2050-7283.s doi: 10.1186/s40359-019-0297-9.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Kaaresen, Per Ivar; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik; Rønning, John Andreas. Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study. Children 2019; Volum 6 (2). ISSN 2227-9067.s doi: 10.3390/children6020019.
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Protocol for the Northern babies longitudinal study: predicting postpartum depression and improving parent–infant interaction with The Newborn Behavioral Observation. (fulltekst) BMJ Open 2017; Volum 7 (9). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2017-016005.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Tunby, Jorunn; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas. Does an early intervention influence behavioral development until age 9 in children born prematurely?. Child Development 2015; Volum 86 (4). ISSN 0009-3920.s 1063 - 1079.s doi: 10.1111/cdev.12368.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas. Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial. Health and Quality of Life Outcomes 2015; Volum 13:25. ISSN 1477-7525.s doi: 10.1186/s12955-015-0221-9.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik; Rønning, John Andreas. Early intervention program reduces stress in parents of preterms during childhood, a randomized controlled trial. (fulltekst) Trials 2014; Volum 15:387. ISSN 1745-6215.s doi: 10.1186/1745-6215-15-387.
 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Bohne, Agnes; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Barrett, Elisabeth Ovanger; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Perinatal psykisk helse: Forskning og tiltak. Tidsskrift for kognitiv terapi 2021. ISSN 1504-3142.
 • Landsem, Inger Pauline. Temperament in childhood among very preterm-born children; associations with participation in an early intervention, follow-up of an RCT, paper nr. 312. WAIMH 2021 2021-06-22 - 2021-06-26 2021.
 • Severinsen, Jan Eskil; Landsem, Inger Pauline. Kunsten å forstå de aller minste.. 2020.
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Bohne, Agnes; Ilstad, Linn Kathrin K.; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation. Best Practice Nordic 2020. ISSN 1902-7583.
 • Landsem, Inger Pauline. Jordmødres kompetanse kan styrke relasjonen mellom barn og foreldre. Sykepleien fag 2020. ISSN 0804-1342.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.80858.
 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. De minste- Nordnorsk fagnettverk. 2019.
 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.
 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Thimm, Jens. Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.
 • Landsem, Inger Pauline. Gode råd om søvn hos spedbarn. Barseltreff på The Edge 2019-04-10 - 2019-04-10 2019.
 • Landsem, Inger Pauline. Relasjonsorientert foreldreveiledning ved hjelp av NBO-metodikken. Beskrivelse av erfaringer med bruk av Newborn Behavior Observation i Norge. Tidlig Inn v/ RVTS, Veileder og koordinatorsamling 2019-03-26 - 2019-03-27 2019.
 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan styrke tilknytning mellom foreldre og barn. Fagsamling 2019-01-29 - 2019-01-30 2019.
 • Landsem, Inger Pauline; Engelsen, Lena Yri; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Vil sikre småbarn bedre søvn. 2019.
 • Landsem, Inger Pauline. Samspill med det nye barnet. Blues mothers, lavterskeltilbud 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.
 • Landsem, Inger Pauline. Samspill med det nye barnet. Blues mothers, lavterskeltilbud 2018-03-06 - 2018-03-06 2018.
 • Landsem, Inger Pauline. Guiding programs for parents of preterms - what might be the core elements?. Standard of Care seminar, 2018 Oslo 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik. Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.. World Association of Infant Mental Health 2018-05-26 - 2018-05-30 2018.
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Landsem, Inger Pauline; Nordahl, Dag; Bohne, Agnes; Myrvang, Maja; Fundingsrud, Siri Høylo; Pfuhl, Gerit; Lorem, Geir F; Thimm, Jens; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO). Celebrating Berry brazerlton and the work he inspires 2018-05-25 - 2018-05-25 2018.
 • Landsem, Inger Pauline. Sykepleieres kompetanse i kommunikasjon må systematisk inn i undervisningen. Tidsskriftet sykepleien 2018. ISSN 0806-7511.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.70266.
 • Greve, Rakel Aasheim; Slinning, Kari; Landsem, Inger Pauline; Cheetham, Nina Bøhle; Sandtrø, Hege Pettersen; Kallevik, Elin Olsen; Vannebo, Unni Tranaas. The NBO online program - a resource in training. World Assosiation of Infant Mental Health Congress 2018-05-26 - 2018-05-30 2018.
 • Landsem, Inger Pauline. Mother-Infant Transaction Program. A program that has supported bi-directional adaptation between parents and children after preterm birth. Norsk-russisk samarbeidsprosjekt 2018-04-18 - 2018-04-19 2018.
 • Landsem, Inger Pauline. Exchanging knowledge and strategies in early care for infants and their families. Exploring Global Health in the Arctic 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.
 • Landsem, Inger Pauline. NBO: en kontekst-sensitiv spedbarns-observasjon. Regional samling, Nordnorsk Fagnettverk, Sped- og småbarn 2017-10-10 - 2017-10-10 2017.
 • Landsem, Inger Pauline. Hvilke tidlige intervensjoner har dokumenterte effekter på sikt?. De 30. Norske Perinataldager 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Landsem, Inger Pauline. Promoting family services through a regional knowledge-sharing network. Celebrating 20 years of the Brazelton centre UK 2017-09-21 - 2017-09-22 2017.
 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan veilede uten å forstyrre?. 2 dagers kurs om amming og morsmelk 2017-12-05 - 2017-12-06 2017.
 • Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva prøver babyen å fortelle deg?. 2017.
 • Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn; Cheetham, Nina Bøhle. Samler fagkunnskap om sped- og småbarn. Tidsskriftet sykepleien 2017; Volum 105. ISSN 0806-7511.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.60132.
 • Landsem, Inger Pauline. Det nødvendige samspillet. Blues Mothers, mestringskurs for nedstemte barselkvinner 2016-10-19 - 2016-10-19 2016.
 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan foreldre kan styrke barn gjennom sensitivt samspill. Starthjelpkurs for foreldre 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.
 • Landsem, Inger Pauline. Resultater fra Prematurprosjektet fram til 9 års alder,Hvilke implikasjoner bør dette få for våre tjenester?. Barnesykepleierforbundet, NSF's Vårkonferanse 2016 2016-04-11 - 2016-04-13 2016.
 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan er dynamikken mellom foreldres omsorgsrelaterte stress og forekomst av atferdsproblemer hos barn?. Regional Helseforkningskonferanse, Helse Nord 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.
 • Landsem, Inger Pauline. The power of early interventions in families with preterm born children. Europeisk konferanse for sykepleiere som arbeider med barn, PNAE 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.
 • Landsem, Inger Pauline. Resultater fra “Tromsø Intervention Study on Preterms” fram til barns 9 års alder.. Nordisk pre-konferanse om prematurt fødte barn 2016-03-09 - 2016-03-09 2016.
 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. Fagkunnskapen om de minste rustes opp http://www.pingvinavisa.no/fagkunnskapen-minste-rustes/. 2016.
 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. Nytt nettsted for alle som jobber med barn. 2016.
 • Landsem, Inger Pauline; Cheetham, Nina Bøhle; Tunby, Jorunn. Sped og småbarn http://deminste.helsekompetanse.no/. 2016.
 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Snakk med en forsker 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.
 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og sampillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Nordic Marcè Conference: Psykisk helse i perinatalperioden - fokus på mor, far og barn. 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.
 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline. Vil hjelpe mødre rammet av fødselsdepresjon. 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Landsem IP. Doktorgradsavhandling; Results from the Tromsø Intervention Study on preterms until children’s age of nine. UiT, febr. 2016. ISBN 978-82-7589-495-1.

  Aarskog KN, UiT. Det nødvendige samspillet. Intervju med IP Landsem etter demonstrasjon av samspill. Labyrint nr.1 2015, Kunnskapsmagasin for UiT, Norges Arktiske Universitet.

  Landsem IP: Det uforståelige spedbarnet. Kronikk, Aftenposten Viten, nov 2014.

  Landsem IP, Brøndbo S. "En bedre start for deg og din baby, hvordan forstå ditt nyfødte barn", Landsem Forlag, 2012 (165 s).

  Landsem IP, Tunby J, Cheetham NB. Utvikling av klinisk kompetanse og kunnskap, - lange veier og mange faser! Tidsskrift for barnesykepleie. 2012, No.3.
  lenke: https://www.nsf.no/Content/1122149/MedlBlad%2003_2012_uannonser.pdf

  Cheetham,NB, Landsem,IP, Tunby,J. Øker trygghet hos nybakte foreldre. Sykepleien. 2011;12:55-57

  Tunby,J, Landsem,IP, Cheetham,NB.  "Hva er god barselomsorg?" Kronikk, Nordlys 02.05.2011

  Landsem IP;” Å spare ved å gjøre mindre godt”. Kronikk ,Nordlys, 2008.  
  Landsem IP;” Presentasjon av Nyfødt intensiv, Tromsø”. Prematurposten nr. 1, 2008.

  Landsem IP. Sykepleierens tilgang til det smertefulle hos det svært fortidligfødte barnet. Masteroppgave, UiT, 2007. http://hdl.handle.net/10037/1223


  Skolbekken J-A, Landsem IP. Meldetjenesten 1987 & 1988. NIS-rapport, Sintef -1/89, 1989.  
  Bunch EH, Hansen B, Landsem IP. Kan pleiearbeid måles? 211 s., Gyldendal, Oslo, 1987.


  Forskningsinteresser

  Styrking av foreldrekompetanse, deltakelse og mestringstro i spedbarnsalder, med spesiell interesse for prematurt fødte barn, nyfødte, utvikling av søvn. Sosio-emosjonell og atferdsmessig utvikling i tidlig barnealder.

  Integrering av sykepleieres erfaringsmessige kunnskap og kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

  Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunnskap om personsentrert sykepleie ved å utforske menneskers uttrykksfullhet og hvordan denne er kroppslig/biologisk fundert i et kontinuerlig samspill med omgivelsene.

  Undervisning

  Destentralisert sykepleierutdanning ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

  Norsk trener i den relasjonsfremmende metoden Newborn Behavioral Observation (NBO).

  Norsk trener i metode for vurdering av spedbarnsatferd, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS).  CV

  Kombinerer en undervisningsstilling ved IHO med en Helse Nord finansiert postdoc forankret i Barne- og Ungdomsklinikken ved UNN HF fram til 31.12.2022


  MH2 L.11.313

  Klikk for større kart