Inger Pauline Landsem


1. amanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis ved bachelor i sykepleie, IHO, campus Tromsø (50%) og ved Master i barnesykepleie, ABIOK-programmet, Tromsø.
Hovedmedlem i forskningsgruppe "Liv og Livsmot".
Assosiert medlem i "Forskningsgruppe for barn og ungdomshelse".

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Inger Pauline Landsem, Maria Bakkeid :
  Den komplekse spedbarnssøvnen
  Fagbokforlaget 2023
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan trøster du spedbarnet ditt? Et spenningsfelt mellom intuitiv adferd, kultur og kunnskap
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 13. desember 2022 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham :
  Infant sleep as a topic in healthcare guidance of parents, prenatally and the first 6 months after birth: a scoping review
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  The role of early adversity and cognitive vulnerability in postnatal stress and depression
  Current Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Vibeke Moe, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Do parental cognitions during pregnancy predict bonding after birth in a low-risk sample?
  Frontiers in Psychology 14. november 2022 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bente Johanne Vederhus, Inger Hilde Hagen, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Gunn Kristin Øberg, Bjørn Helge Handegård :
  Hvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?
  Sykepleien Forskning 2021 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Gabor Csifcsak, Agnes Bohne, Gerit Pfuhl m.fl.:
  Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby)
  BMC Psychiatry 15. juni 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress
  BMC Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Stein Erik Ulvund :
  Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study
  Children 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  BMC Psychology 2019 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Per Ivar Kaaresen, Jorunn Tunby, Stein Erik Ulvund, John Andreas Rønning :
  Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study
  Children 31. januar 2019 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad m.fl.:
  Protocol for the Northern babies longitudinal study: predicting postpartum depression and improving parent–infant interaction with The Newborn Behavioral Observation
  BMJ Open 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Lene Caroline Hansen, Solveig Margrethe Wallann :
  Gruppesamtaler om foreldre-barn samspill med spedbarnsmødre som sliter psykisk
  Nettstedet www.forebygging.no 15. januar 2024
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham :
  Hvordan kan helsepersonell fremme trygg og velregulert søvn hos spedbarn?
  Tidsskriftet sykepleien 28. november 2022 FULLTEKST
 • Inger Pauline Landsem :
  Temperament in childhood among very preterm-born children; associations with participation in an early intervention, follow-up of an RCT, paper nr. 312
  2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Agnes Bohne, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm m.fl.:
  Perinatal psykisk helse: Forskning og tiltak
  Tidsskrift for kognitiv terapi 06. oktober 2021
 • Jan Eskil Severinsen, Inger Pauline Landsem :
  Kunsten å forstå de aller minste.
  29. mai 2020
 • Inger Pauline Landsem :
  Jordmødres kompetanse kan styrke relasjonen mellom barn og foreldre
  Sykepleien fag 2020 DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Agnes Bohne m.fl.:
  Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation
  BestPractice Nordic 2020
 • Inger Pauline Landsem :
  Gode råd om søvn hos spedbarn
  2019
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress
  2019
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan styrke tilknytning mellom foreldre og barn
  2019
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  2019
 • Inger Pauline Landsem :
  Relasjonsorientert foreldreveiledning ved hjelp av NBO-metodikken. Beskrivelse av erfaringer med bruk av Newborn Behavior Observation i Norge
  2019
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  De minste- Nordnorsk fagnettverk
  2019
 • Inger Pauline Landsem, Lena Yri Engelsen, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Vil sikre småbarn bedre søvn
  23. januar 2019
 • Rakel Aasheim Greve, Kari Slinning, Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham, Hege Pettersen Sandtrø, Elin Olsen Kallevik m.fl.:
  The NBO online program - a resource in training
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Sykepleieres kompetanse i kommunikasjon må systematisk inn i undervisningen
  Tidsskriftet sykepleien 17. juni 2018 DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jorunn Tunby, Stein Erik Ulvund :
  Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.
  2018
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Inger Pauline Landsem, Dag Nordahl, Agnes Bohne, Maja Myrvang, Siri Høylo Fundingsrud m.fl.:
  The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO)
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Mother-Infant Transaction Program. A program that has supported bi-directional adaptation between parents and children after preterm birth
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Exchanging knowledge and strategies in early care for infants and their families
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Samspill med det nye barnet
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Guiding programs for parents of preterms - what might be the core elements?
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Samspill med det nye barnet
  2018
 • Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby, Nina Bøhle Cheetham :
  Samler fagkunnskap om sped- og småbarn
  Tidsskriftet sykepleien 2017 DOI
 • Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Gerit Pfuhl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Hva prøver babyen å fortelle deg?
  29. september 2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Promoting family services through a regional knowledge-sharing network
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvilke tidlige intervensjoner har dokumenterte effekter på sikt?
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan veilede uten å forstyrre?
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  NBO: en kontekst-sensitiv spedbarns-observasjon
  2017
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham, Jorunn Tunby :
  Sped og småbarn http://deminste.helsekompetanse.no/
  2016
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  Nytt nettsted for alle som jobber med barn
  18. november 2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Resultater fra “Tromsø Intervention Study on Preterms” fram til barns 9 års alder.
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Resultater fra Prematurprosjektet fram til 9 års alder,Hvilke implikasjoner bør dette få for våre tjenester?
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  The power of early interventions in families with preterm born children
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan er dynamikken mellom foreldres omsorgsrelaterte stress og forekomst av atferdsproblemer hos barn?
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Det nødvendige samspillet
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan foreldre kan styrke barn gjennom sensitivt samspill
  2016
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  Fagkunnskapen om de minste rustes opp http://www.pingvinavisa.no/fagkunnskapen-minste-rustes/
  22. november 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Landsem IP. Doktorgradsavhandling; Results from the Tromsø Intervention Study on preterms until children’s age of nine. UiT, febr. 2016. ISBN 978-82-7589-495-1.

  Aarskog KN, UiT. (2015). Det nødvendige samspillet. Intervju med IP Landsem etter demonstrasjon av samspill. Labyrint nr.1 2015, Kunnskapsmagasin for UiT, Norges Arktiske Universitet.

  Landsem, I. P. & Brøndbo, S. (2012). En bedre start for deg og din baby, hvordan forstå ditt nyfødte barn. Bok utgitt på eget forlag. ISBN 978-82-303-3093-8.

  Landsem I. P. (2014). Det uforståelige spedbarnet. Kronikk, Aftenposten Viten, nov 2014.

  Landsem, I. P., Tunby, J., Cheetham, N. B. (2012). Utvikling av klinisk kompetanse og kunnskap, - lange veier og mange faser! Tidsskrift for barnesykepleie, No.3.
  lenke: https://www.nsf.no/Content/1122149/MedlBlad%2003_2012_uannonser.pdf

  Cheetham,NB, Landsem,IP, Tunby,J. Øker trygghet hos nybakte foreldre. Sykepleien. 2011;12:55-57

  Tunby,J, Landsem,IP, Cheetham,NB. (2011) "Hva er god barselomsorg?" Kronikk, Nordlys 02.05.2011

  Landsem, I. P. (2008). ”Å spare ved å gjøre mindre godt”. Kronikk , Dagsavisen Nordlys, Tromsø.  
  Landsem, I. P. (2008). ” Presentasjon av Nyfødt intensiv, Tromsø”. Prematurposten nr. 1, 2008.

  Landsem, I. P. (2007). Sykepleierens tilgang til det smertefulle hos det svært fortidligfødte barnet. Masteroppgave, UiT, 2007. http://hdl.handle.net/10037/1223

  Skolbekken, J-A, Landsem, I. P. (1989). Meldetjenesten 1987 & 1988. NIS-rapport, Sintef -1/89, 1989.  
  Bunch, E. H., Hansen, B., Landsem, I.P. (1987). Kan pleiearbeid måles? Oslo: Gyldendal, 211 s.


  Forskningsinteresser

  Styrking av foreldre-barn samspill, foreldrekompetanse og foreldres mestringstro i spedbarnsalder. I klinisk arbeid og forskning har jeg hatt fokus på å utvikle et rikere språk i beskrivelsen av spedbarns adferd og uttrykk, slik at dette kan deles med foreldre på en mestringsfremmende måte. I dette har det vært betydningsfullt å få integrert sykepleieres kliniske, erfaringsmessige forståelse med kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

  Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunnskap om personsentrert sykepleie ved å utforske menneskers uttrykksfullhet og hvordan denne er kroppslig/biologisk fundert i et kontinuerlig samspill med omgivelsene. Biopsykososial reguleringsforståelse er sentral i dette.

  Undervisning

  Undervisning og veiledning i ulike emner tilknyttet Bachelor i Sykepleie, Desentralisert sykepleierutdanning ved UiT, Norges arktiske universitet.

  Undervisning og veiledning i ulike emner tilknyttet Master i barnesykepleie, ABIOK-programmet, UIT Norges arktiske universitet.

  Veiledning av master og Phd-studenter.

  Norsk trener i den relasjonsfremmende metoden Newborn Behavioral Observation (NBO).

  Norsk trener i metode for vurdering av spedbarnsatferd, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS).
  CV

  CV

   

  Inger Pauline Landsem, Førsteamanuensis/postdoc forsker.. ICN, klinisk spesialist i intensivsykepleie til premature og syke nyfødte.

  Født 1957.

   

  Formell kompetanse:

  Uniped kurs i forskningsveiledning, Result, UIT Norges arktiske universitet, vår 2022.
  Pedagogisk basiskompetanse, RESULT, UIT Norges arktiske universitet, mai 2018.
  PhD -utdanning (2012 – febr. 2016) tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge & IKM, Helsevitenskapelig fakultet, UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø.
  Norsk trainer i veiledningsmetoden Newborn Behavioral Observation (NBO), Boston & R-BUP Sør-Øst/ Nasjonalt kompetansenettverk for spe- og småbarns psykiske helse, Oslo.
  Norsk trainer i vurderingsmetoden Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Brazelton institute/ Harvard Medical School, Boston, 2009.
  Master i Helsevitenskap,2007, Helsevitenskapelig fakultet, IHO, Universitetet i Tromsø.
  Sosiologi, grunn og mellomfag ved Universitetet i Tromsø, 1999-2000.
  Klinisk spesialist i sykepleie til premature og syke nyfødte fra 2000 (Godkjent av Norsk Sykepleierforbund, NSF).
  Sykepleiefaglig veilederutdanning, (NSF’s utdanningsmodell), Regionsykehuset i Tromsø. 1992.
  Organisasjon og arbeidsledelse, modul ved Bedriftsøkonomisk Institutt, Trondheim, 1989.
  Spesialsykepleier i Intensivsykepleie, 1984, Regionsykehuset i Tromsø.
  Offentlig godkjent sykepleier, 1980, Nordland Fylkes Sykepleierskole, Bodø.

  Oversikt over stillingsforhold;

  Tidsperiode
  Arbeidsgiver
  Stilling
  Jan. 2023 - fortsatt
  UiT, Norges Arktiske Universitet
  1.amanuensis ved Master i barnesykepleie (50%)
  Jan. 2023 - fortsatt
  UiT, Norges Arktiske Universitet
  1.amanuensis ved Bachelor i sykepleie (50%)
  Jan. 2017 – Des. 2022
  Universitetssykehuset Nord Norge
  Postdoktor/Forsker II 50%
  Sept. 2016 – Des. 2022
  UiT, Norges Arktiske Universitet
  1.amanuensis ved Bachelor i sykepleie (60%)
  Mai 2016 – Des. 2016
  UiT, Norges Arktiske universitet
  Overgangsstipend 50% i 6 mnd.
  Febr. 2016 – Des. 2016
  UNN HF, Barne- og Ungdomsklinikken (BUK)
  Fag & forskningssykepleier, p.t. 20%
  Febr. 2013 – Febr. 2016
  UNN HF, Barne- og Ungdomsklinikken (BUK)
  Phd-stipendiat (tilknyttet IKM, UiT, Norges Arktiske Universitet)
  Jan. 2010 – Jan. 2011
  UNN HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
  Seksjonsleder, enhet for IKT og eHelse
  Jan. 2011 – Jan. 2013
  UNN HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
  Rådgiver, enhet for IKT og eHelse
  Feb. 2007 – Jan. 2010
  UNN HF, Barne- og Ungdomsklinikken (BUK)
  Avdelingssykepleier, Nyfødt intensiv
  April 1997 – Jan. 2007
  RiTø, Barneavdelingen
  Spesialsykepleier, Nyfødt intensiv
  Mars 1995 – Mars 1997
  RiTø, Barneavdelingen
  Fagutviklingssykepleier, Nyfødt intensiv
  Jan. 1993 – Mars 1995
  RiTø, Barneavdelingen
  Spesialsykepleier, Nyfødt intensiv
  April 1991 – Des. 1992
  RiTø, Medisinsk avdeling
  Ass. oversykepleier
  Nov. 1989 – Mars 1991
  RiTø, Medisinsk avdeling
  Fagutviklingssykepleier, Med. overvåking
  Aug. 1986 – Aug. 1989
  SINTEF, Norsk institutt for sykehusforskning (NIS)
  Forskningskonsulent
  Aug. 1985 – Aug. 1986
  Universitetssykehuset i Trondheim
  Spesialsykepleier, Intensiv avdelingen
  Mars 1985 - Juli 1985
  RiTø, Medisinsk avdeling
  Spesialsykepleier, Medisinsk overvåking
  Mars 1984 – Mars 1985
  RiTø
  Forskningsassistent og medarbeider
  Aug. 1982 – Mars 1984
  RiTø, Videreutdanningen
  Spesialutdanning i intensivsykepleie
  Aug. 1981 – Aug. 1982
  RiTø, Intensiv avdeling
  Sykepleier
  Jan. 1980 – Juli 1981
  Narvik Sykehus
  Sykepleier
   

   

   

   

   

  Publikasjoner:

   
  Landsem, IP, Cheetham NB. Infant sleep as a topic in healthcare guidance of parents, prenatally and the first 6 months after birth: a scoping review. BMC Health Services Research. 2022;22(1):1135. doi: 10.1186/s12913-022-08484-3
  Bohne, Agnes; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Pfuhl, Gerit. The role of early adversity and cognitive vulnerability in postnatal stress and depression. Current Psychology 2022. ISSN 1046-1310.s doi: 10.1007/s12144-021-02651-1.
  4.       Landsem IP, Vederhus BJ, Hagen IH, Wang, CEA, Øberg GK, Handegård BH. Hvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?. Sykepleien Forskning 2021

  5.       Landsem IP, Handegård BH, Ulvund SE. Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study. Children 2020 ;Volum 7(4).

  6.       Landsem IP, Handegård BH, Kaaresen PI, Tunby J, Ulvund SE, Rønning JA. Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after an RCT-study. Children, 2019,6. Doi.10.3390/children6020019.

  7.       Høifødt RS, Nordahl D, Landsem IP, Csifcsak G, Bohne A, Pfuhl G, Rognmo K,  Braarud HC, Goksøyr AM, Moe V, Slinning K, Wang CEA.
  Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby). BMC Psychiatry 2020 ;Volum 20. s. 1-14

  8.       Landsem IP. Doktorgradsavhandling; Results from the Tromsø Intervention Study on preterms until children’s age of nine. UiT, febr. 2016. ISBN 978-82-7589-495-1.

  9.       Landsem IP, Handegård BH, Ulvund SE, Tunby J, Kaaresen PI, Rønning JA. Does an early intervention influence behavioral development until age 9 in children born prematurely? (del av avhandling). Child Development. 2015 April 15. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12368/epdf

  10.    Landsem IP, Handegård BH, Ulvund SE, Kaaresen PI, Rønning JA. Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial. Health Qual Life Outcomes. 2015 Feb 22;13(1):25. doi: 10.1186/s12955-015-0221-9, (del av avhandling).

  11.    Landsem IP, Handegård BH, Tunby J, Ulvund SE, Rønning JA. Early intervention program reduces stress in parents of preterms during childhood, a randomized controlled trial.Trials. 2014 Oct 4;15:387. doi: 10.1186/1745-6215-15-387, (del av avhandling).

  12.    Nordahl D, Høifødt RS, Thimm J, Ilstad LK, Landsem IP, Pfuhl G, Wang CEA.
  Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge. Snakk med en forsker; 2015-09-24 - 2015-09-24, UiT

  13.    Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline.
  Vil hjelpe mødre rammet av fødselsdepresjon. iTromsø [Avis] 2015.03.31
  UiT.

  14.    «Månedens Forskningsartikkel», april 2015, Intervjuet av Klinisk forskningsavdeling ved UNN HF vedrørende. http://www.unn.no/manedens-forskningsartikkel/manedens-forskningsartikkel-april-2015-article128950-35474.html

  15.    Aarskog KN, UiT. Det nødvendige samspillet. Intervju med IP Landsem etter demonstrasjon av samspill. Labyrint nr.1 2015, Kunnskapsmagasin for UiT, Norges Arktiske Universitet.

  16.    Landsem IP. Det uforståelige spedbarnet. Kronikk i Aftenposten Viten, 04.11.2014
  http://www.aftenposten.no/viten/Det-uforstaelige-spedbarnet-7771372.html

  17.    Landsem IP, Tunby J, Cheetham NB.
  Utvikling av klinisk kompetanse og kunnskap, - lange veier og mange faser! Tidsskrift for barnesykepleie. 2012, No.3. lenke: https://www.nsf.no/Content/1122149/MedlBlad%2003_2012_uannonser.pdf

  18.     Landsem IP, Brøndbo S.
  En bedre start for deg og din baby, hvordan forstå ditt nyfødte barn.
  Hardcover bok, 153 s., Landsem forlag, 2012.

  19.    Cheetham NB, Landsem IP, Tunby J:
  Øker trygghet hos nybakte foreldre, Strukturert veiledning gjør ferske foreldre tryggere og mer sensitive overfor barnas signaler.
  Tidsskriftet Sykepleien no. 12, 2011, https://www.nsf.no/fagutvikling/fagartikkel/760434/oker-trygghet-hos-nybakte-foreldre-

  20.    Tunby J, Landsem IP, Cheetham N: ” Hva er god barselomsorg?” Kronikk 3. side, Nordlys 02.05.2011. Lenke pr. 17.08.2015: http://www.nordlys.no/kronikk/hva-er-god-barselomsorg/s/1-79-5594509

  Landsem IP;” Å spare ved å gjøre mindre godt”. Kronikk 3.side, Nordlys, 2008.
  Landsem IP;” Nyfødt intensiv, UNN”. Artikkel i Tidsskrift for Barnesykepleiere, nr. 2, 2008.
  Landsem IP;” Presentasjon av Nyfødt intensiv, Tromsø”. Prematurposten nr. 1, 2008.
  Skolbekken J-A, Landsem IP. Meldetjenesten 1987 & 1988. NIS-rapport, Sintef -1/89, 1989.
  Bunch EH, Hansen B, Landsem IP. Kan pleiearbeid måles? 211 s., Gyldendal, Oslo, 1987.
   

  Deltagelse i forskningsstudier:

  1.       IP Landsem er prosjektleder for «Vel hjem»,  Norsk tverrsnittstudie av foreldreerfaringer knyttet til tiden under og like etter innleggelse i en nyfødtintensivavdeling.2018 – forts.

  1.       Prosjektleder Rønning JA: Prematurprosjektet «Tromsø Intervention Study on Preterms, TISP», videreføring av studien med oppfølging ved 16 år, 2016-2018. REK godkjent 1999, 2005, 2010.

  2.       Prosjektleder Wang C EA: Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge. Prosjektgruppe: Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. REK godkjent juni 2015.

   

  Deltagelse i andre prosjekter:

  1.       Sped og småbarn, Regionalt fagnettverk for nyfødtes utviklingsmuligheter. Helse Nord finansiert etter årlige bevilgninger siden 2011. Landsem IP var initiativtaker og utformet første søknad, fast medlem av redaksjonsgruppen som fra 2023 overføres til Barne og Ungdomsklinikken, UNN HF. https://deminste.helsekompetanse.no/

  2.       Medlem av internasjonal NBO/NBAS trener-team knyttet til Brazelton Institute, Boston Childrens Hospital, Harvard Medical School, Boston USA.  http://www.brazelton-institute.com/news.html

  3.       Medlem av norsk trener-team i metoden Newborn Behavioral Observation (NBO) ledet av RBUP sør og øst.

  4.       Prosjektleder for samarbeidsprosjekt med helsepersonell i Arkhangelsk relatert til fremming av barns utviklingsmuligheter og foreldres omsorgskompetanse. Finansiert av Helsedirektoratet/Barentssekretariatet 2016 – 2018.