Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning


Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Halvorsen, Peder Andreas

Professor
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Medical decision making, Decision psychology, Shared decision making, Risk perception, Risk communication, Public Health, Rural medicine


Norbye, Bente

Dosent/forskningsgruppeleder
Sykepleie Bsc i Tromsø
Sjøvegan helsesenter
+4777625154
Forskningsinteresser:

Fleksible læringsformer spesielt for å tilrettelegge for deltakelse for studenter som bor i distriktene.

Tverrprofesjonell utdanning i helsetjenestepraksis.

Aksjonsforskning som tilnærming for å inkludere studenter, helsepersonell og lærere i forskning i utdanning

Studenters læring i praksisstudier

 


Melbøe, Line

Professor i Disability Studies, Studieprogramleder master i Velferdsendring
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058342
Forskningsinteresser:

Funksjonshemming, inkludering (i skole, arbeid, fritid, politikk etc.), urfolk (særskilt på samisk tematikk), Covid, rettigheter (CRPD) og interseksjonalitet. 


Andreassen, Hege Kristin

Daglig leder, førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning Nord
Forskningsinteresser:
  • Helsesosiologi
  • Helsetjenesteforskning
  • Digitalisering og teknologi i helsetjenesten
  • Kjønnsforskning
  • Kvalitative metoder