Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Fakturaer


Worum, Tove

Seniorrådgiver økonomi
Stab Jurfak

Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Nilsen, Marit

Seniorrådgiver økonomi
Enhet for administrative tjenester HSL
TEO-H4 4.452
+4777646513

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Ludvigsen, Kirsti

Seniorkonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Jobber med:
Fakturaer / Innkjøp / Regnskap

Goryacheva, Irina

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Heimland, Gøril

Økonomi, UBW ON, UBW Prod
Enhet for administrative tjenester BFE

Håheim-Saers, Kamilla Irèn

Fortolling/mva/
Seksjon for regnskap
Jobber med:
Avstemming / Betaling / Bilag / Mva / Regnskap / Fakturaer

Sara, Dagrun M. Sarak

Innkjøp, regnskap og eksternt finansierte prosjekter på HSL-fak.
Enhet for administrative tjenester HSL

Hansen, Carina Sandvik

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL
Jobber med:
Bilag / Fakturaer / Innkjøp / Innkjøper

Alvik, Anna

Førstekonsulent
Enhet for administrative tjenester HSL

Svendsen, Cecilie

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Brekmo, Unn-Heidi

Rådgiver variabel lønn og reise
Seksjon for personal og organisasjon

Figenschou, Lena

Saksbehandler innkjøp
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Innkjøp / Innkjøper / Fakturaer / Mva / Bilag

Andreassen, Marita

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL