Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Fakturaer


Heimland, Gøril

Økonomi, UBW ON, UBW Prod
Enhet for administrative tjenester BFE

Hansen, Carina Sandvik

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL
Jobber med:
Bilag / Fakturaer / Innkjøp / Innkjøper

Brekmo, Unn-Heidi

Rådgiver variabel lønn og reise
Seksjon for personal og organisasjon

Nilsen, Marit

Seniorrådgiver økonomi
Enhet for administrative tjenester HSL
TEO-H4 4.452
+4777646513

Worum, Tove

Seniorrådgiver økonomi
Stab Jurfak

Svendsen, Cecilie

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Ludvigsen, Kirsti

Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Jobber med:
Fakturaer / Innkjøp / Regnskap

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Håheim-Saers, Kamilla Irèn

Fortolling/mva/
Seksjon for regnskap
Jobber med:
Avstemming / Betaling / Bilag / Mva / Regnskap / Fakturaer

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Enhet for instituttadministrasjon

Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Andreassen, Marita

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Kvernelv, Wenche Lisbeth Berg

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester IVT

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Figenschou, Lena

Saksbehandler innkjøp
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Innkjøp / Innkjøper / Fakturaer / Mva / Bilag

Alvik, Anna

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Sara, Dagrun M. Sarak

Prosjektøkonom
Enhet for administrative tjenester HSL

Goryacheva, Irina

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Entner, Kristoffer Leopold

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet / Økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL
Teorifagsbygget Hus 4 TEO-H4 4.358
+4777646259

Forslund, Monica

Rådgiver - Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Enhet for administrative tjenester IVT

Fredriksson, Stein

Førstekonsulent
Enhet for administrative tjenester HSL