Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Bestillingssystemet


Svendsen, Cecilie

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for innkjøp NY

Håkonsen, Merethe Berger

Seksjonssjef/ Innkjøpssjef
Seksjon for innkjøp NY

Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for økonomi NY

Andreassen, Marita

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Sara, Dagrun M. Sarak

Prosjektøkonom
Enhet for administrative tjenester HSL

Goryacheva, Irina

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL

Entner, Kristoffer Leopold

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet / Økonomistyring
Enhet for administrative tjenester HSL
Teorifagsbygget Hus 4 TEO-H4 4.358
+4777646259

Forslund, Monica

Rådgiver - Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Enhet for administrative tjenester IVT