Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Laboratoriesikkerhet


Ravuri, Chandra Sekhar

Senioringeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Biologibygget
+4777646212
Jobber med:
Laboratoriesikkerhet / Ph.d.

Albrigtsen, Marte

Seniorrådgiver HMS
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Odei, Derrick Kwame

Overingeniør/Institutt for Arktisk og Marin Biologi/ AMSE forskningsgruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Saradhi, Pardha

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole

Lagunes-Guillén, Anel Edith

Laboratorietekniker IBEM
Institutt for bygg, energi og materialteknologi