Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde TP


Mercer, Irene

Rekrutterings- og arrangementansvarlig for NTL UiT / Kommunikasjonsrådgiver.
Institutt for klinisk odontologi
Øvre Lysthus 1.07
+4777649106

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Lindberg, Evy

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Kotavuopio, Elsa

Informasjonskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Rist, Therese

Seniorrådgiver
Senter for hav og Arktis
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Fossøy, Ingvild Lakseide

Førstekonsulent
Institutt for reiseliv og nordlige studier
ALTA_SVA C224
+4778450110
Jobber med:
TP / Studieadministrasjon

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Overvik, Martin

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Aune, Janne

Rådgiver
Institutt for samfunnsvitenskap

Fritzvold, Gunnar

Seniorrådgiver, Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Eide, Ola Lund

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Renland, Maren Waagaard

Rådgiver Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole

Fretelliere, Emmanuel

Studiekonsulent utdanning og eksamen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Grønvold, Natalie

Rådgiver for Finnmarksmodellen i Hammerfest, Enhet for legeutdanning
Enhet for legeutdanning
HAMMERFEST 106B
+4778450328

Hofstra, Gabriel Arne

Førstekonsulent
Seksjon for studieadministrasjon