Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde TP


Eide, Ola Lund

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Lindberg, Evy

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Fretelliere, Emmanuel

Studiekonsulent utdanning og eksamen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Renland, Maren Waagaard

Rådgiver Ocean Leadership
Norges fiskerihøgskole

Aune, Janne

Rådgiver
Institutt for samfunnsvitenskap

Rist, Therese

Studiekonsulent
Senter for hav og Arktis
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Kotavuopio, Elsa

Informasjonskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Fossøy, Ingvild Lakseide

Førstekonsulent
Institutt for reiseliv og nordlige studier
ALTA_SVA C224
+4778450110
Jobber med:
TP / Studieadministrasjon

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mercer, Irene

Verve- og arrangementansvarlig for NTL UiT / Prosjektleder LO for alle.
Institutt for klinisk odontologi
Øvre Lysthus 1.07
+4777649106

Overvik, Martin

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Fritzvold, Gunnar

Seniorrådgiver, Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Mellomveien
+4777644396