Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde AV-tjenester


Hykkerud, Martin Kristoffer

Tjenesteformidler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Torød, Michael

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
AV-tjenester / Lyd / Systemering

Buch, Andreas

Overingeniør
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
Video / AV-tjenester

Opland, Benjamin

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Lysnes, Nils Johan

Seksjonsleder
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.
Result

Lyngra, Magnus

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result