Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde AV-tjenester


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen edTech, visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.
Result

Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result

Buch, Andreas

Overingeniør
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
Video / AV-tjenester

Lysnes, Nils Johan

Seksjonsleder
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Opland, Benjamin

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Lyngra, Magnus

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Torød, Michael

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
AV-tjenester / Lyd / Systemering

Westad, Christina

Faggruppeleder for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Hykkerud, Martin Kristoffer

Tjenesteformidler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester