Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Tidsskrifter


Vestgøte, Ellen

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Magnussen, Eli

Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Jokstad, Asbjørn

Professor, Oral protetikk og bittfunksjon
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Etter- og videreutdanning (EVU) / Undervisning / Tidsskrifter Forskningsinteresser:

Aktiv innen evidensbasert odontologi/medisin/praksis nasjonalt og internasjonalt siden 1995. Arbeider med oral protetikk, bittfunksjon og tannimplantater. Publisert cirka 250 arbeider og har holdt kurs med fokus på evidensbasert odontologi, kliniske studier av dentalmaterialer, konvensjonell og implantat-protetikk, toksikologi og bittfunksjon.