Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Årsrapport


Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Øye, Lene Emilie

Konstituert leder for seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak