Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rapportering


Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Sommervik, Monica Christine

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Larssen, Tanja

Rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / Teamkoordinator ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Malharunmi, Mustta

Senior rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Andreassen, Camilla

Rådgiver Felles ph.d.-grad i nautiske operasjoner
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Realfagbygget A 173
+4777623206