Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rapportering


Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / Teamkoordinator ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Andreassen, Camilla

Rådgiver Felles ph.d.-grad i nautiske operasjoner
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Realfagbygget A 173
+4777623206

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Malharunmi, Mustta

Senior rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Sommervik, Monica Christine

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Larssen, Tanja

Rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi