Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Næringsliv


Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - etter- og videreutdanning og livslang læring
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

+4778450145

Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Seksjon for forskning og innovasjon
Kirkenes
+4778450530

Bakkelund, Elisabeth Blix

seniorrådgiver innovasjon og entreprenørskap
Seksjon for forskning og innovasjon

Isaksen, Emilie Eriksdatter

Næringslivssamarbeid Handelshøgskolen UiT
Fakultetsadministrasjonen ved BFE-fak