Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Kurs


Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, infectious diseases, environmental contaminants


Buch, Andreas

Overingeniør
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
Video / Lyd / Opplæring / Kurs / Digitalisering / Bilde

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Hykkerud, Martin Kristoffer

Tjenesteformidler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester