Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Evaluering


Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning


Frantzen, Hilde-Gunn

Seniorrådgiver studiekvalitet
Enhet for administrative tjenester HSL

Lennert, Kunuk Olsen

Avdelingsingeniør / Dykker
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Evaluering

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Lind, Eirik Gjessing

seniorrådgiver,utdanningsfeltet
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget B335
+4777625158