Umeå universitet

Sverige

Om Umeå University

Umeå University (UMU) ble grunnlagt i 1965 og ble da det femte universitetet i Sverige. I dag har UMU mer enn 4 000 ansatte og 32 400 studenter fordelt på fire campus: Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik og Konstnärligt campus som ligger ved Umeälven.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+ og Nordplus-avtaler med Umeå University, med utvekslingsplasser innenfor en rekke studieprogrammer.

Gjennom ERASMUS+-avtaler har:

Institutt for klinisk odontologi: 3 utvekslingsplasser for studenter og 3 for faglig ansatte.
Institutt for reiseliv og nordlige studier: 4 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.
Idrettshøgskolen: 4 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:
Institutt for språk og kultur,
Det juridiske fakultet,
Institutt for helse- og omsorgsfag,
Det helsevitenskapelige fakultet,
Institutt for psykologi,
Institutt for samfunnsvitenskap,
Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og
Kunstakademiet.

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter
Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 19 studieprogrammer

Arctic Adventure Tourism - bachelor, 3 years

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år

Fine Art - master, 2 years

Idrett - bachelor, 3 år

Jordmorfag - master, 2 år

Kunst - bachelor, 3 år

Kvensk og finsk - bachelor, 3 år

Law of the Sea - master, 3 semesters

Northern Studies - bachelor, 3 years

Odontologi - master, 5 år

Rettsvitenskap - master, 5 år

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Tourism Studies - master, 2 years