Kunst - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Kunst - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. mars
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet har som mål å gi studenten et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. Etableringen av verk, utstillinger og andre kunstneriske uttrykk utgjør de viktigste elementene i utdanningen. Studiets lokalisering i kombinasjon med et internasjonalt perspektiv på kunstfeltet, utgjør rammen for å skape stor bredde i undervisning, kunstnerisk forskning og forberedelse til å bli profesjonell kunstner.

Spørsmål om studiet
Bilde til UiT (2).jpg
Blichfeldt, Merete Elise

Rådgiver


Studiet er bygd opp på følgende måte:


1. og 2. semester:

Studenten skal få en grunnleggende introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike basisverktøy og verksteder. Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid.

3. og 4. semester:

Større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i egen praksis. En praksisperiode hos kunstner eller ved annen institusjon kan inngå i denne spesifikke fordypningen. Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy både i utdanning og i kunstnerisk praksis. Kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner er temaer dette året. Kunstnerisk refleksjon blir introdusert. 

5. og 6. semester:

Fokus på individuelt arbeid i 5. semester og individuelt arbeid innenfor rammen av en gruppeutstilling i 6. semester.

Visning av eget arbeid utenfor institusjonen gjennomføres i løpet av 5. semester.

Studietur som forberedelse til gruppeutstilling gjennomføres i 6. semester

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper om:

 • selvstendig planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget og andres kunstneriske arbeid
 • basisverktøy og verksteder
 • ulike medier og spesifikke verktøy
 • tekst og gruppekritikk som verktøy
 • kuratoriske praksiser
 • kunstens institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • selvstendig planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid som selvstendig prosjekt og i samarbeid med andre
 • realisere sine kunstneriske intensjoner på et selvstendig nivå
 • beherske verktøy som er nødvendige i egen praksis
 • dokumentere eget arbeid
 • presentere, kontekstualisere og reflektere over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisere og reflektere over andres arbeid i f. eks gruppekritikk
 • identifisere ulike kuratoriske praksiser
 • orientere seg innenfor kunstens institusjoner

Generell kompetanse

Har god forståelse for:

 • planlegging og gjennomføring av eget arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisering og refleksjon over andre arbeid
 • kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell visuell kunstner og designer.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
SAK-1003 Kunst 3
4. sem (vår)
SAK-1004 Kunst 4
5. sem (høst)
SAK-2001 Kunst 5
6. sem (vår)
SAK-2002 Kunst 6

Opptaksprøve og generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksprøven er todelt og består av:

 • Innsendt dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet (portefølje) inneholdende:
  • Søknadsvedlegg
  • Dokumentasjon av 6-8 arbeider – se nærmere beskrivelse her
  • Kortfattet presentasjon av vedlagte arbeider (1 -2 sider)
 • Intervju

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Kunst - bachelor regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Selvstendig praksis med billedkunst og utstillingsvirksomhet
 • Arbeid med kunst i institusjoner/ organisasjone
 • Assistent for profesjonelle kunstnere
 • Skoler med relevante fag i forhold til utdanningen, som for eksempel kunst, design og håndverksfag, grafisk design, foto osv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer:

Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students atelierpraksis. Studenten skal i de fire første semestre planlegge og gjennomføre eget semesterprosjekt. Resultatet av prosjektet skal presenteres på en semesterutstilling.

Internasjonal utveksling kan gjennomføres i løpet av 4. semester.

De to siste semestrene fokuseres rundt eget arbeid, studietur og avsluttende gruppeutstilling.

Undervisningen har til hensikt å bygge opp studentens kompetanse til å planlegge og gjennomføre sitt eget prosjekt. Undervisningsformatene er workshops, teoriseminar, artist-talks, ateliersamtaler og veiledningssamtaler.

Undervisningen skal gi studentene redskaper som gjør dem i stand til å gå fra å kunne presentere muntlig, samt dokumentere eget arbeid, til å kunne presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både muntlig og skriftlig.

Undervisning i kunsthistorie og –teori legges opp tematisk, løper gjennom hele studiet og er felles for alle kull. Aktuelle temaer belyses utfra kunstneriske praksiser historisk og samtidig og har til hensikt å gi studenten redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og andres arbeid.

Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudier i visuell kunst.

Det legges til rette for utveksling i fjerde semester.

Internasjonal studentmobilitet av forskjellig varighet skjer gjennom ordninger organisert av KUNO www.kuno.ee

Edvine Larssen

Edvine Larssen er kunstner og professor ved kunstakademiet UiT fra oktober 2020. Hun har en PhD. ekvivalent fra 2018 gjennom Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet NTNU. Øvrig utdanning er: CCA Kitakyushu, Japan, International Artist Research Programme, Post Graduate Diploma, 2007, Kunstakadmiet i Trondheim NTNU, MFA 2005, Kingston University, London, Fine Art Sculpture, Ba. with Honours, 2001. Larssen deltar som kunstner og forsker på et Post.Doc.nivå i det tverrfaglige forskningsprosjektet 3F (Fellesskapte forståelser av fellesskap) i samarbeid med Sosiologisk Poliklinkk i Trondheim og LevArt, et kuratorisk samtidskunstprosjekt i offentlig regi i Levanger. 3F er ledet av professor i sosiologi ved NTNU - Aksel Tjora, som en del av det nordiske forskningsprosjektet: Kunst og sosiale fellesskap, initiert og finansiert av Norsk kulturråd. Larssens rolle er hovedsakelig knyttet opp mot metodeutvikling i skjæringspunktet kunstnerisk utviklingsarbeid og sosiologi. Hun har tidligere hatt undervisningsoppdrag ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU, som veileder på Master og Bachelornivå, og hun har holdt skrivekurs for Bachelorstudenter. Hun har fungert som midtveis-opponenent for en stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved arkitektutdanningen NTNU. Hun har vært moderator og veileder i stipendiatseminar for PKU og har arbeidet som veileder ved SAAR (Summer Academy for Artistic Research) for stipendiater fra hele norden. Hun har også gjennomført uttallige undervisningsturneer i Den Kulturelle Skolesekken og hatt sensoroppdrag ved Kunstakademiet UiT og NTNU, og ved OsloMet. Larssen er for tiden styreleder ved TSSK (Trøndelag senter for samtidskunst), og har tidligere hatt styreverv i UKS (Unge Kunstneres Samfunn), Trondheim kunstmuseum, TBK (Trøndelag bildende kunstnere) og har vært stipendiatrepresentant i NRKU (Nasjonalt Råd for Kunstnerisk Utviklingsarbeid). Hun har ellers gjennomført flere oppdrag som kunstfaglig konsulent for KORO.

Se for øvrig presentasjon på: www.edvinelarssen.com

Arne Skaug Olsen

Arne Skaug Olsen (f. 1974) er kunstner, kurator og skribent. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen med master i fotografi, master i skapende kuratorpraksis og Forfatterstudiet i Bø. Skaug Olsen har i en årrekke undervist ved Kunsthøgskolene i Bergen og Oslo, og er for tiden førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Tromsø. Han er kunstkritiker og har jevnlig publisert på kunstkritikk.no og i tillegg blant andre Klassekampen, Aftenposten, Billedkunst og Camera Austria. Han kuraterte LIAF 2015 og hans siste kuratoriske prosjekt var utstillingen Steinalderdrømmer ved Nordnorsk Kunstnersenter i 2018. i 2002 var han med på å etablere atelierfellesskapet Flaggfabrikken i Bergen, og i 2004 etablerte han sammen med Anne Szefer Karlsen kunstforlaget CTRL+Z Publishing. Som kunstner har han blant annet deltatt på Biennle du Benin (2012) og Bergen Assembly (2016), og i 2018 er han en av kunstnerne på festspillutstilling under Festspillene i Nord-Norge.

Arne Skaug Olsen har hatt en rekke verv, blant annet styreleder for Flaggfabrikken – Senter for fotografi og billedkunst, og han har vært styremedlem i: Unge Kunstneres Samfund; Forbundet Frie Fotografer; Bildende Kunstnere Hordaland og Produksjonsenhet for Visuell Kunst (VISP) i Hordaland. Han også har vært juryleder for Fotogalleriet i Oslo og sittet i valgkomiteer for en rekke kunstnerorganisasjoner.

Schjønsby, Nina

Nina M. Schjønsby er skribent og redaktør og driver Tekstbyrået forlag sammen med Halvor Haugen. Hun har publisert i en rekke blader, som Vinduet, Ekfrase: Nordisk tidsskrift for visuell kultur, Rhizome: Cultural Studies in Emerging Knowledge, Billedkunst, Kunst og kultur og SITE. For tiden utvikler hun et manus om det håndskrevne tidsskriftet Forloren Skildpadde, som ble utgitt i 1837 av Camilla Collett og Emilie Diriks, samt ordlisten Kunstordbok for Pax forlag. Hun er også tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo og har tidligere undervist ved blant annet Institutt for kunsthistorie i Oslo og Fakultet for kunst, musikk og design i Bergen

Johnsen, Hilde Brita Hauan

CV
Hilde Hauan Johnsen er kunstner født og oppvokst i Tromsø. Hun tok kunstutdannelse i Canada (Three Schools of Art, Toronto) og Danmark (Kolding Kunst og håndverkskole, Hovedfag). Før hun vendte hjem etter 8 år i utlandet, fikk hun opplæring som scenograf på NRK i Oslo. Hun var professor ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved Universitetet i Bergen (tidligere Kunsthøgskolen i Bergen) fra 2004 til 2017. Der var hun leder for fagområdet tekstil. Hun har vært professor II på Samisk Høgskole i Kautokeino/Sami Allaskuvla siden 2015. Hilde Hauan har blant annet hatt forskningsprosjektet FUTURE TEXTILES sammen med kollega Ingrid Aarset og Jon Å. Pettersen. Avslutningsvis ble dette vist på Sogn og Fjordane kunstmuseum og Nordnorsk kunstmuseum. Kunsthistoriker Charis Gullickson var kurator og redaktør for publikasjonen TECH-STYLES som ble gitt ut i denne forbindelsen.

Siden 2006 har Hilde Hauan hatt et nært samarbeid med lydkunstner Maia Urstad. De arbeider med fiberoptiske lydinstallasjoner og har deltatt på mange utstillinger i inn- og utland. For tiden vises SPRANG i ei gammel løe på Osterøy museum. Installasjonen skal stå til november 2021. De har gitt ut en kunstfaglig publikasjon og den neste kommer nå i desember 2019. Hilde Hauan har også hatt nært samarbeid med komponist og musiker Nils Johansen, seinest i Bodø kunstforening sommeren 2019 med den fiberoptiske installasjonen - mellom lys og mørke.

The Stitch Project (TSP) som startet høsten 2011 er et samarbeid med seks andre kunstnere. Med en ti meter lang duk inviteres publikum til å brodere og samtale omkring bordet. TSP inviterer også til plantefarging og spinning. Gruppa består av Omaya Salman (PL), Kiyoshi Yamamoto (Brasil), Britta Marakatt-Labba (S), Maria Skei (N), Hildur Bjarnadottir (Island), Margrethe Brekke (N) og Hilde Hauan (N). TSP har vært invitert til utstillinger, biennaler og festivaler på mer enn 35 forskjellige steder i inn- og utlandet.

Hilde Hauan har hatt mange separatutstillinger, deltatt på uttallige gruppeutstillinger og hatt mange utsmykkingsoppdrag. Hun har også vært kunstnerisk konsulent for KORO i en årrekke, sist Halden fengsel. Hun har også hatt mange verv i kunstnerorganisasjoner og sitter nå i Arrangørstøtteutvalget i Kulturrådet. Hilde Hauan har mottatt arbeidsstipend, reisestipend og prosjektmidler og hun mottok Ulrich Henriksens Ærespris i 2018.

Vil du bli mer kjent med Hilde Hauan Johnsen sjekk denne lenken www.hildehauanjohnsen.no

Tårnes, Kristin

Vil du vite mer om Kristin Tårnes sjekk ut hennes hjemmeside her http://kristintarnes.net/.

Hvorfor studere kunst?