Kunst - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Kunst - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet har som mål å gi studenten et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. Studiets lokalisering i kombinasjon med et internasjonalt perspektiv på kunstfeltet, utgjør rammen for å skape stor bredde i undervisning, kunstnerisk forskning og forberedelse til å bli profesjonell kunstner. Studieprogrammet søker å virkeliggjøre UiTs strategiske målsettinger om vektlegging av samisk og nordlig kultur samt den rollen kunst og kultur spiller i utviklingen av samfunnet.

Spørsmål om studiet
E-post: kunstakademiet@umak.uit.no

Berg, Caroline

Førstekonsulent

 • Telefon: +4777644293
 • Campus: Tromsø

Studiet er bygd opp på følgende måte:


1. og 2. semester:

Studenten skal få en grunnleggende introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike basisverktøy og verksteder. Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid, samt gruppekritikk.

3. og 4. semester:

Kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner er temaer dette året. Større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i egen atelierpraksis. Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy både i utdanning og i kunstnerisk praksis. Kunstnerisk refleksjon blir introdusert. 4. semester kan gjennomføres som internasjonal utveksling. Visning av eget arbeid utenfor institusjonen gjennomføres i løpet av 4. semester.

5. og 6. semester:

Fokus på individuelt arbeid i 5. semester og individuelt arbeid innenfor rammen av en gruppeutstilling i 6. semester. Studietur gjennomføres i 5. semester.

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper om:

 • selvstendig planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget og andres kunstneriske arbeid
 • basisverktøy og verksteder
 • ulike medier og spesifikke verktøy
 • tekst og gruppekritikk som verktøy
 • kuratoriske praksiser
 • kunstens institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • selvstendig planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid som selvstendig prosjekt og i samarbeid med andre
 • realisere sine kunstneriske intensjoner på et selvstendig nivå
 • beherske verktøy som er nødvendige i egen praksis
 • dokumentere eget arbeid
 • presentere, kontekstualisere og reflektere over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisere og reflektere over andres arbeid i f. eks gruppekritikk
 • identifisere ulike kuratoriske praksiser
 • orientere seg innenfor kunstens institusjoner

Generell kompetanse

Har god forståelse for:

 • planlegging og gjennomføring av eget arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisering og refleksjon over andres arbeid
 • kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell visuell kunstner og designer.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
SAK-2001 Kunst 5
6. sem (vår)
SAK-2002 Kunst 6

Opptaksprøve og generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksprøven er todelt og består av:

1. Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet inneholdende:

 • Liste over innsendte arbeider
 • Dokumentasjon av 6-8 arbeider. Dette kan være tegninger, malerier, fotografier, video, gjenstander osv.

  • Det enkelte arbeid kan dokumenteres med inntil 5 bilder
  • For lengre videoer skal det vedlegges en kort synopsis eller trailer. Videoer eller lydfiler lagres online (egen hjemmeside, Vimeo,Youtube osv). Lenke til arbeidet legges ved i listen over innsendte arbeider. Du er selv ansvarlig for at nettadressen er riktig skrevet, at nettsiden fungerer og at videoen kan vises i en vanlig nettleser.
 • Kortfattet presentasjon av vedlagte arbeider (1 - 2 sider)

Listen, dokumentasjon og presentasjonen skal slås sammen og lagres som et PDF dokument før det lastes opp i Søknadsweb

2. Intervju

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Kunst - bachelor regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Selvstendig praksis med billedkunst og utstillingsvirksomhet
 • Arbeid med kunst i institusjoner/ organisasjoner
 • Assistent for profesjonelle kunstnere
 • Skoler med relevante fag i forhold til utdanningen, som for eksempel kunst, design og håndverksfag, grafisk design, foto osv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se UiT sin infoside om opptak

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer:

Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students atelierpraksis. Studenten skal, med faglig veiledning, planlegge og

gjennomføre eget arbeid. Arbeidet skal ved slutten av hvert semester dokumenteres i en portfolio. Innholdet i portfolio er spesifisert i fag-og emneplaner for hvert enkelt semester. Siste semester avsluttes med gruppeutstilling . Undervisningsformatene er forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk og selvstendig kunstnerisk arbeid. Undervisningen skal gi studentene redskaper som gjør dem i stand til å gå fra å kunne presentere muntlig, samt dokumentere eget arbeid, til å kunne

presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både muntlig og skriftlig. Undervisning i kunsthistorie og –teori legges opp tematisk, løper gjennom hele studiet og er felles for alle kull. Aktuelle temaer belyses utfra kunstneriske praksiser historisk og samtidig og har til hensikt å gi studenten redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og andres arbeid.

Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudier i visuell kunst.

Det legges til rette for utveksling i fjerde semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom KUNO, Nordplus og Erasmus+.

Edvine Larssen

Edvine Larssen er kunstner og professor ved kunstakademiet UiT fra oktober 2020. Hun har en PhD. ekvivalent fra 2018 gjennom Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet NTNU. Øvrig utdanning er: CCA Kitakyushu, Japan, International Artist Research Programme, Post Graduate Diploma, 2007, Kunstakadmiet i Trondheim NTNU, MFA 2005, Kingston University, London, Fine Art Sculpture, Ba. with Honours, 2001. Larssen deltar som kunstner og forsker på et Post.Doc.nivå i det tverrfaglige forskningsprosjektet 3F (Fellesskapte forståelser av fellesskap) i samarbeid med Sosiologisk Poliklinkk i Trondheim og LevArt, et kuratorisk samtidskunstprosjekt i offentlig regi i Levanger. 3F er ledet av professor i sosiologi ved NTNU - Aksel Tjora, som en del av det nordiske forskningsprosjektet: Kunst og sosiale fellesskap, initiert og finansiert av Norsk kulturråd. Larssens rolle er hovedsakelig knyttet opp mot metodeutvikling i skjæringspunktet kunstnerisk utviklingsarbeid og sosiologi. Hun har tidligere hatt undervisningsoppdrag ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU, som veileder på Master og Bachelornivå, og hun har holdt skrivekurs for Bachelorstudenter. Hun har fungert som midtveis-opponenent for en stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved arkitektutdanningen NTNU. Hun har vært moderator og veileder i stipendiatseminar for PKU og har arbeidet som veileder ved SAAR (Summer Academy for Artistic Research) for stipendiater fra hele norden. Hun har også gjennomført uttallige undervisningsturneer i Den Kulturelle Skolesekken og hatt sensoroppdrag ved Kunstakademiet UiT og NTNU, og ved OsloMet. Larssen er for tiden styreleder ved TSSK (Trøndelag senter for samtidskunst), og har tidligere hatt styreverv i UKS (Unge Kunstneres Samfunn), Trondheim kunstmuseum, TBK (Trøndelag bildende kunstnere) og har vært stipendiatrepresentant i NRKU (Nasjonalt Råd for Kunstnerisk Utviklingsarbeid). Hun har ellers gjennomført flere oppdrag som kunstfaglig konsulent for KORO.

Se for øvrig presentasjon på: www.edvinelarssen.com

Juliane Zelwies

In her audio- and video-installations, short films and lecture performances, Juliane Zelwies explores the psychology of social interaction, particularly with regard to (human) communication. Visually at home in the ambiguous borderland between documentary and dramatisation, much of her work relies on an exchange with expert groups and individuals, with whom she looks into the construction and deconstruction of narratives.

Since 2017 Juliane is artistic research fellow and PhD candidate of the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme at the Academy of Art, The Arctic University of Norway in collaboration with the Faculty of Fine Art at Universitetet i Bergen. In her research project The Reserve Elite she explores the habitus of artists (i.e. how their beliefs and ethics are reflected in their work performance and communication), both among each other and in exchange with other art professionals and the public.

Juliane´s work has been exhibited in solo- and group exhibitions and film festivals, amongst others at the Torrance Art Museum, Los Angeles; TSA, Brooklyn, NY; Redling Fine Art, Los Angeles; Galerie Wedding, Berlin; Galleria Huuto, Helsinki; Landesmuseum für Technik und Arbeit, Mannheim; D21, Leipzig; Z/KU, Berlin; LIFT, Toronto; Galerie Axel Obiger, Berlin; Momenta Art, Brooklyn, NY; Hong-Gah Museum, Taipei; Derive Art Space, Taichung; KAV16 Gallery, Tel Aviv; Digital Art Lab, Holon; Deutsches Technikmuseum, Berlin; 59th Berlin International Film Festival (Berlinale); The Kassel Documentary Film and Video Festival; Hamburg International Short Film Festival; Stuttgarter Filmwinter; Shedhalle Zurich; ZAIM Art Center, Yokohama; Temple Gallery, Philadelphia; NBK Berlin; Sjöhistoriska Museet, Stockholm.

Besides, Juliane lectures at various art schools and curates film programmes. Her video works are distributed by arsenal distribution - Institute for Film and Video Art.

more information: www.juliane.de

artistic research fellow
hannabilde4.jpg
Hanna Horsberg Hansen

 

Hanna Horsberg Hansen is a Norwegian art historian. She works at the Art department, where she teaches art history and –theory.

She is a pioneering scholar within the field of Sámi art. The last twenty years she has published stories about Sámi art from heterogeneous perspectives rather than an art history, as she recognizes that art history as a Eurocentric, linear history of evolution tends to marginalize and rather castigate all art that do not fit in to the evolution as primitive. Her publications comprise stories about contemporary as well as historic art, institution building and the connections between Sámi art and politics

Professor i kunsthistorie

Hvorfor studere kunst?