Kunst - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Kunst - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet har som mål å gi studenten et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. Studiets lokalisering i kombinasjon med et internasjonalt perspektiv på kunstfeltet, utgjør rammen for å skape stor bredde i undervisning, kunstnerisk forskning og forberedelse til å bli profesjonell kunstner. Studieprogrammet søker å virkeliggjøre UiTs strategiske målsettinger om vektlegging av samisk og nordlige kultur samt den rollen kunst og kultur spiller i utviklingen av samfunnet.

Spørsmål om studiet
E-post: kunstakademiet@umak.uit.no

Lisa Torell

Professor i samtidskunst

 • Campus: Tromsø

Nordmo, Bjørn Schmidt

Førstekonsulent

 • Telefon: +4777645263

Mortensen, Isabel Kjelstrup

Studiekonsulent

 • Telefon: +4777645248

Første studieår skal studentene få en grunnleggende introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike basisverktøy og verksteder. Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid, samt gruppekritikk.

Andre studieår har et større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i egen atelierpraksis. Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy både i utdanning og i kunstnerisk praksis. Kunstnerisk refleksjon blir introdusert. 4. semester kan gjennomføres som utveksling.

Tredje studieår introduseres kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner. Fokus på individuelt arbeid innenfor rammen av en gruppeutstilling.

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • selvstendig planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget og andres kunstneriske arbeid
 • basisverktøy og verksteder
 • ulike medier og spesifikke verktøy
 • tekst og gruppekritikk som verktøy
 • kuratoriske praksiser
 • kunstens institusjoner

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • selvstendig planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid som selvstendig prosjekt og i samarbeid med andre
 • realisere sine kunstneriske intensjoner et selvstendig nivå
 • beherske verktøy som er nødvendige i egen praksis
 • dokumentere eget arbeid
 • presentere, kontekstualisere og reflektere over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisere og reflektere over andres arbeid i f.eks. gruppekritikk
 • identifisere ulike kuratoriske praksiser
 • orientere seg innenfor kunstens institusjoner

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha god forståelse for:

 • planlegging og gjennomføring av eget arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisering og refleksjon over andres arbeid
 • kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell kunstner.

Opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Bestått opptaksprøve

Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må ha relevant yrkeserfaring og/eller utdanning. Som relevant yrkeserfaring og/eller utdanning regnes dokumentert selvstendig praksis

med billedkunst og utstillingsvirksomhet, arbeid med kunst

i institusjoner/ organisasjoner, assistent for profesjonelle kunstnere, skoler med relevante fag i forhold til utdanningen, som for eksempel kunst, design, håndverksfag, foto osv.

Anbefalte forkunnskaper er bakgrunn fra kunst, design, arkitektur, håndverksfag eller foto.

Følgende dokumentasjon foreligge for å bli vurdert som kvalifisert for opptak:

 • Portfolio

Portfolien skal være et dokument (PDF) som presenterer arbeider søker anser som aktuelle for sin kunstneriske praksis. Portfolioen har følgende krav:

  • liste over innsendt arbeid
  • inneholde 6-8 arbeid. Hvert arbeid kan dokumenteres med opptil 5 bilder, som f.eks viser nærbilder, hvordan og hvor arbeidet er installert etc.
  • kortfattet presentasjon av vedlagt arbeid (1-2 sider)

For lengre videoer skal det vedlegges en kort synopsis eller trailer. Videoer eller lydfiler lagres online (egen hjemmeside, Vimeo, Youtube osv.). Lenke til arbeidet legges ved i listen over innsendte arbeider. Søker er selv ansvarlig for at nettadressen er riktig skrevet, at nettsiden fungerer og at videoen kan vises i en vanlig nettleser.

 • Curriculum vitae (CV)

En kort og presis oversikt over tidligere gjennomført utdannelse og relevant erfaring for studiet.

Opptaksprøve:

Opptaksprøven vurderes av en opptakskomité.

Opptaksprøven er todelt og består av:

 • vurdering av innsendt dokumentasjon

Alle fullstendige søknader vurderes faglig og et antall søkere blir deretter invitert videre til intervju.

 • Intervju

Intervjuet vil bli gjennomført digitalt.

I vurderingen vektlegges den kunstneriske kvaliteten på søkerens arbeid og hen sin forståelse av egen kunstnerisk virksomhet. Under kunstnerisk kvalitet vektlegges idé, originalitet, utforming, formidling og refleksjon.

Undervisnings og arbeidsformer:

Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students atelierpraksis. Studenten skal, med faglig veiledning, planlegge og gjennomføre eget arbeid. Arbeidet skal ved slutten av hvert semester dokumenteres i en portfolio.

Innholdet i portfolio er spesifisert i fag- og emneplaner for hvert enkelt semester. Siste semester avsluttes med gruppeutstilling.

Undervisningsformatene er forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk og selvstendig kunstnerisk arbeid.

Undervisningen skal gi studentene redskaper som gjør dem i stand til å gå fra å kunne presentere muntlig, samt dokumentere eget arbeid, til å kunne presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både muntlig og skriftlig.

Undervisning i kunsthistorie og –teori legges opp tematisk, løper gjennom hele studiet og er felles for alle kull. Aktuelle temaer belyses utfra kunstneriske praksiser historisk og samtidig og har til hensikt å gi studenten redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og andres arbeid.

Eksamen og vurdering:

For å kunne avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav slik det fremgår av de enkelte emneplaner.

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert enkelt emne som inngår i programmet er beskrevet i emneplanene.

Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudier i visuell kunst.

Det legges til rette for utveksling i fjerde semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom KUNO, Nordplus og Erasmus+.

hannabilde4.jpg
Hansen, Hanna Horsberg

 

Hanna Horsberg Hansen is a Norwegian art historian. She works at the Art department, where she teaches art history and –theory.

She is a pioneering scholar within the field of Sámi art. The last twenty years she has published stories about Sámi art from heterogeneous perspectives rather than an art history, as she recognizes that art history as a Eurocentric, linear history of evolution tends to marginalize and rather castigate all art that do not fit in to the evolution as primitive. Her publications comprise stories about contemporary as well as historic art, institution building and the connections between Sámi art and politics

Professor i kunsthistorie
Bilde av Johnsen, Hilde Brita Hauan
Johnsen, Hilde Brita Hauan

CV
Hilde Hauan Johnsen er kunstner født og oppvokst i Tromsø. Hun tok kunstutdannelse i Canada (Three Schools of Art, Toronto) og Danmark (Kolding Kunst og håndverkskole, Hovedfag). Før hun vendte hjem etter 8 år i utlandet, fikk hun opplæring som scenograf på NRK i Oslo. Hun var professor ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved Universitetet i Bergen (tidligere Kunsthøgskolen i Bergen) fra 2004 til 2017. Der var hun leder for fagområdet tekstil. Hun har vært professor II på Samisk Høgskole i Kautokeino/Sami Allaskuvla siden 2015. Hilde Hauan har blant annet hatt forskningsprosjektet FUTURE TEXTILES sammen med kollega Ingrid Aarset og Jon Å. Pettersen. Avslutningsvis ble dette vist på Sogn og Fjordane kunstmuseum og Nordnorsk kunstmuseum. Kunsthistoriker Charis Gullickson var kurator og redaktør for publikasjonen TECH-STYLES som ble gitt ut i denne forbindelsen.

Siden 2006 har Hilde Hauan hatt et nært samarbeid med lydkunstner Maia Urstad. De arbeider med fiberoptiske lydinstallasjoner og har deltatt på mange utstillinger i inn- og utland. For tiden vises SPRANG i ei gammel løe på Osterøy museum. Installasjonen skal stå til november 2021. De har gitt ut en kunstfaglig publikasjon og den neste kommer nå i desember 2019. Hilde Hauan har også hatt nært samarbeid med komponist og musiker Nils Johansen, seinest i Bodø kunstforening sommeren 2019 med den fiberoptiske installasjonen - mellom lys og mørke.

The Stitch Project (TSP) som startet høsten 2011 er et samarbeid med seks andre kunstnere. Med en ti meter lang duk inviteres publikum til å brodere og samtale omkring bordet. TSP inviterer også til plantefarging og spinning. Gruppa består av Omaya Salman (PL), Kiyoshi Yamamoto (Brasil), Britta Marakatt-Labba (S), Maria Skei (N), Hildur Bjarnadottir (Island), Margrethe Brekke (N) og Hilde Hauan (N). TSP har vært invitert til utstillinger, biennaler og festivaler på mer enn 35 forskjellige steder i inn- og utlandet.

Hilde Hauan har hatt mange separatutstillinger, deltatt på uttallige gruppeutstillinger og hatt mange utsmykkingsoppdrag. Hun har også vært kunstnerisk konsulent for KORO i en årrekke, sist Halden fengsel. Hun har også hatt mange verv i kunstnerorganisasjoner og sitter nå i Arrangørstøtteutvalget i Kulturrådet. Hilde Hauan har mottatt arbeidsstipend, reisestipend og prosjektmidler og hun mottok Ulrich Henriksens Ærespris i 2018.

Vil du bli mer kjent med Hilde Hauan Johnsen sjekk denne lenken www.hildehauanjohnsen.no

Bilde av Torell, Lisa
Torell, Lisa

Lisa Torell er studieprogramleder for programmet for Kunst ved Kunstakademiet. Hon har en post doc fra Umeå Konsthögskola, Umeå universitet 2019-2021, ekvivalent gjennom Norwegian Artistic Research Programme (NARP) og ved Kunstakademiet i Tromsø 2014-2018.

Hon er fra det performative stedreleterte feltet og arbeider med spørsmål knyttet til offentligt rom, samfunnet er drivkraften. Hon er interessert i den performative pluralismen som skapes innen kunst, som handler om å bli sedd og å se, i samhørighet og i singularitet. Hon har ställt ut bland annat Buenos Aires -International Biennial of Contemporary Art of the South 2022, Göteborg International Biennial for Contemporary Art(GiBCA) Research Pavilion Venedig, NNKM Tromsø, Västerås konstmuseum, Bonniers konsthall og Marabouparken Stockholm. Torell har også skrevet for ulike publikasjoner som Contemporary Urban Structures (DK) og Oslo Pilot (2015-17), og er redaktør for Place to Place, 9 kunstnere som reflekterer rundt stedspesifike og stedrelatert prosesser. (2016/17).

Utvalda tvärvetenskapliga aktiviteter: MASSA/KTH/Stockholms stad/GAIA arkitektteam og studio Erixon Aaalto 2021-2025, New European Bauhaus, Visioner I Norr/The Nordic Future 2022 og Kategorisering som støttet implementering av Universal Design i Sverige, Lunds universitet og Göteborgs universitet 2019 -2020.

www.lisatorell.com

Professor i samtidskunst

Andre studier du kanskje vil like

Fine Art - master
Fine Art - master ( Tromsø )

Master of Fine Art aims to develop the students ability to work as a professional artist