Partnerinstitusjon:
Linköping University

Sverige

Linköping University

Sverige

Om Linköping University

Linköping University (LiU) ble grunnlagt i 1975 men kan spore sine røtter tilbake til 1969. Universitetet er et av Sveriges større utdanningsinstitusjoner med 27 000 studenter og 4 000 ansatte fordelt på fire campus; Valla, Norrköping, Lidingö og campus Universitetssjukhuset.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+-avtaler har:
- Institutt for helse- og omsorgsfag: 2 (fysioterapi) + 2 (blant annet sykepleie, fysioterapi) studentplasser
- Ingeniørvitenskap og sikkerhet IVT har utvekslingsplasser for studenter.

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Det helsevitenskapelige fakultet,
- Institutt for helse- og omsorgsfag,
- Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 23 studieprogrammer