Bygg, ingeniør - bachelor

Bygg, ingeniør - bachelor

Studiested
Narvik, Alta, Mo i Rana, Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trengs for at samfunnet skal fungere.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Vanje-Remlo, Hugo

Universitetslektor


Tor-Schive
Tor Schive

Universitetslektor


Studieprogrammet bygg tilbyr følgende studieretninger:

  • Konstruksjons- og byggteknikk (Narvik og Mo i Rana)
  • Anlegg- og samfunnsteknikk (Narvik og Alta)- NB! Egen søknadskode: 186 023
  • Bergverksdrift og mineralteknologi (Narvik)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (Tromsø)- NB! Egen søknadskode: 186 587

Studieretningene fører fram til Bachelor grad innen ingeniørfag. Studiene er i hht. Nasjonal Rammeplan for ingeniørutdanning og studiene ved campus Narvik har rennomè på seg for å holde en høy kvalitet. Dette skyldes gode lærere og ikke minst tett dialog med næringslivet.

Studiet har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Studiet gir en generell og bred utdanning innen bygg ingeniørfaget, kombinert med tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag og noe samfunnsfag. I tillegg kan studentene velge mellom ulike valgfag. Fra 3. semester kan studentene velge å spesialisere deg innen de fire studieretningene for studiested Narvik. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Studentene får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Se læringsutbytte beskrivelse studieplan 2019

Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i byggeleder- og ingeniørfirmaer.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Studieretningene:
Anlegg- og samfunnsteknikk (Narvik og Alta) NB! Egen søknadskode: 186 023
Bergverksdrift og mineralteknologi (Narvik)
Konstruksjons- og byggteknikk (Narvik og Mo i Rana)
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (Tromsø) NB! Egen søknadskode: 186 587
4. semester (vår)
Studieretning Anlegg- og samfunnsteknikk (Narvik og Alta) NB! Egen søknadskode: 186 023
Kan velge mellom: (10 sp.)
5. semester (høst)
Studieretning Anlegg- og samfunnsteknikk (Narvik og Alta) NB! Egen søknadskode: 186 023
Valgfri emner (30 sp.)
IGR1613 Må tas for studenter som søker seg til masterutdanning
4. semester (vår)
Studieretning Bergverksdrift og mineralteknologi (Narvik)
ITE1860 et ekstra valgfri emne
5. semester (høst)
Studieretning Bergverksdrift og mineralteknologi (Narvik)
Valgfri emner (30 sp.)
IGR1613 Må tas for studenter som søker seg til masterutdanning
4. semester (vår)
Studieretning Konstruksjons- og byggteknikk (Narvik og Mo i Rana)
Kan velge mellom: (10 sp.)
eller
5. semester (høst)
Studieretning Konstruksjons- og byggteknikk (Narvik og Mo i Rana)
Valgfri emner (30 sp.)
IGR1613 Må tas for studenter som søker seg til masterutdanning
6. semester (vår)
Studieretning Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (Tromsø) NB! Egen søknadskode: 186 587
1. semester (høst)
TEK-1060 Beregningsorientert Programmering og statistikk
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Valgfri emner (30 sp.)
BYG-2501 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse
6. semester (vår)

Generell studiekompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (HING) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

For søkere uten generell studiekompetanse har UiT tilbud om 1-årig Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø og Tromsø. For søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk har vi tilbud om Forkurs realfag (kun matematikk og fysikk).

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Bygg via Y-vei klikk her for å se disse.

Spesielle opptakskrav (HING) er absolutt og må dokumenteres. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen som er 1. mars for realkompetansesøkere. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik - egne søknadskoder og søknad via lokal søknadsweb på uit.no.

Bygg og infrastruktur, Alta (egen søknadskode): 3-årig løp der første studieår tas i Alta og fullføres med 2. og 3. studieår i Narvik.

Studiet kvalifiserer til Master i Teknologi/Sivilingeniør i Integrert Bygningsteknologi eller Ingeniørdesign ved UIT i Narvik

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller Videreutdanning i Datateknikk for ingeniører ved UiT i Narvik er også mulig.