Rettssikkerhet og kompetanse

 

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 

 

Norsk senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers driver fakultetet forskning innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett, Forvaltningsrett og Formuerett

 

Vi satser også sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.

Opptak/overgang høsten 2020

For studiestart/overgang til UiT med oppstart høsten 2020, gjelder følgende, vedtatt av opptakskomiteen ved Det juridiske fakultet 09.12.2019:

Masterstudiet i rettsvitenskap er fullt.

Det er derfor ikke mulig å søke overgang fra andre studiesteder. Dette medfører at det bare vil bli tatt opp studenter på første avdeling med oppstart høsten 2020. Det vil ikke være mulig å få opptak til/begynne på høyere avdelinger i studiet.

 

Se mer informasjon om opptak/overgang her.

Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, kontakt oss:
mail: jus-info@support.uit.no
tlf: +47 77 64 41 97

 

 

 

 

 

Ansatte ved Det juridiske fakultet:


rettsalen forside.jpg
Siste nyheter

Havrett_UD.jpg
Slik vil UiT-forskerne og UD beskytte livet i havet gjennom ny FN- avtale

Hvordan beskytte livet i havet mot plastforsøpling, forurensning og effekter av klimaendringer? UiTs eksperter rådgir Utenriksdepartementet som nå forhandler i FN om “havets grunnlov”, havrettskonvensjonen.


Les nyhetssaken

C__Users_mkv048_Pictures_RAVNA+DEBATTMØTE.jpg
– Høyt under taket når EDL er invitert

Sett av torsdag kveld hvis du er opptatt av hvordan forskere og pressen formidler samiske forhold. Da blir det fire innlegg og en debatt om dette ved UiT.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]