Rettssikkerhet og kompetanse

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi satser sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.

VIKTIG - Masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø har IKKE ventelister.

Det betyr at det ikke vil bli tatt inn søkere etter at hovedopptaket er gjennomført.

Ansatte ved Det juridiske fakultet:


Opptak Moskus.jpg
Siste nyheter

Forskningsdagene skoleklasser 2016 001cr.jpg
Velkommen til Jurfak - i lovens navn!§ Lørdag 23. sept er det åpent hus for hele familien på Jurfak i anledning Forskningsdagene! Hos oss handler det om lov og rett - som er tett knyttet til verdiene våre - årets tema for Forskningsdagene. Test dine egne verdier i en rettssak! Lær om et hett tema: verdiene til havs- hvem skal ha rett til dem? Og kanskje får du vite noe du ikke visste fra før om havets skrekk - sjørøvere!?
Les nyhetssaken

Svein K og Elise kv IMG_2857.jpg
Deler kunnskap med bransjen KG Jebsen-senter for havrett satser på å nå ut med sin forskning, til de som har bruk for den. Nå vil de spre kunnskap om fiskerirett til fiskeriforvaltninga i samarbeid med Norges Råfisklag.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Annet

Fakultetet gir ut Arctic Review

Vil du dra på utveksling i utlandet?

International student?

Alumni ved Det juridiske fakultetet 

Sted
Fakultetets lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika.

Informasjon/resepsjon
Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag: Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent mellom 08.00-15.45

Telefon: +47 77 64 41 97

Mail: jus-info@support.uit.noSkip to main content