/ UiT Norges arktiske universitet
 

Vi utdanner framtidas jurister

jur fak-bygg.jpg


Det juridiske fakultetet ved UiT- Norges Arktiske Universitet, er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

 Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

Studiene har høye søkertall, og vi tar hvert år inn 150 nye studenter på masterstudiet i rettsvitenskap. 

Les mer her om hvordan det er å være jus-student ved UiT - Norges Arktiske Universitet!

 

Hvorfor jus i Tromsø?

Ved UiT forbereder vi studentene på framtida. Det gjør vi gjennom sterkt fokus på muntlig øvelse, ekte erfaringer i praksisplasser og generelt høy kvalitet i undervisningen.

Det juridiske fakultetet ved UiT har status som fyrtårn innen utdanningskvalitet, og har en ekstra sterk satsning på å ivareta førsteårsstudentene. 

Fakultetet har vokst de siste åra, men er fortsatt lite. Her forsvinner man ikke i mengden; alle blir sett og får den oppfølgingen de trenger.

Vi holder til i nye, store og lyse lokaler på Uit-campusen, der vi blant annet har landets eneste egne rettssal for jusstudenter.

Ikke så rart kanskje, at våre jus-studenter er de mest fornøyde i landet?


Forskning:

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Fakultetet gir ut Arctic Review, et tverrfaglig tidsskrift som publiserer artikler innenfor jus og politikk, knyttet opp mot ressursspørsmål, forvaltning, urfolk og miljø i Arktis. Tidsskriftet er Open Access og tilgjengelig her.


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Siste nyheter

Ukas Jurfak'er

Gunn Heidi Kristiansen 003.JPG
Mange har fått egg og bacon og en vits på kjøpet hos Gunn i Champagnekantina. Men Gunns historie rommer mer enn god mat og humor. Som seksåring satte hun seg i respekt hos familiens okser med en to-toms fire.
Les nyhetssaken

Jurfaks styreleder skal lede utvalg om fiskekvoter

COLOURBOX_SAMPLE4989457.jpg
Det juridiske fakultetets styreleder, førstelagmann Arild O. Eidesen, er oppnevnt i statsråd  til å lede et nytt offentlig utvalg som skal gjennomgå kvotesystemet i fiskeflåten.
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:


Studying at the Faculty of Law as an international student

Visit the study catalogue for the Master of Laws in Law of the Sea

Spennende studieopphold i utlandet

Alumni ved Det juridiske fakultetet 

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag:

Kontoret er åpent fra 08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent fra 08.00 - 15.45.

Telefon: +47 77 64 41 97