Rettssikkerhet og kompetanse

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers driver fakultetet forskning innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi satser også sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.Ansatte ved Det juridiske fakultet:


rettsalen forside.jpg
Siste nyheter

COLOURBOX7023295.jpg
Felles nordisk master i miljørett er klar

Det juridiske fakultetet ved UiT kan nå tilby studenter fra hele verden en nordisk mastergrad i miljørett, i samarbeid med Universitetet i Uppsala og Universitetet i Øst-Finland. Studentene får studere ved tre forskjellige universiteter på to år.


Les nyhetssaken

IMG_9590kv.jpg
Jusstudent og politiker Benjamin «kobler av» med sjakk på internasjonalt nivå

Benjamin Arvola Notkevich er fulltids jusstudent ved UiT, kommunestyrerepresentant for SV i Tromsø og ble for noen uker siden landsdelens første internasjonale stormester i sjakk. Hvordan får han tid til alt? 


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Fakultetet gir ut Arctic Review

Vil du dra på utveksling i utlandet?

International student?

Alumni ved Det juridiske fakultetet

Sted
Fakultetets lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika.

Informasjon/resepsjon
Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag: Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent mellom 08.00-15.45
Telefon: +47 77 64 41 97Telefonikon som viser til skypemulighet
Mail: jus-info@support.uit.no

CANVAS

Studenter og ansatte oppfordres å tenke sikkerhet og melde fra om unormale situasjoner eller forhold. 

Universitetet har alltid vektere på området.
Ved behov kan vekter kontaktes på mobil 92449277.

UiT har også eget internt nødnummer 776 44444, utenfor arbeidstid bemannes dette av vektertjeneste.