Rettssikkerhet og kompetanse

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi satser sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.


VIKTIG - Masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø har IKKE ventelister.

Det betyr at det ikke vil bli tatt inn søkere etter at hovedopptaket er gjennomført.

Ansatte ved Det juridiske fakultet:


Opptak Moskus.jpg
Siste nyheter

IMG_2626 (2).JPG
Jurfak-dekanen: - Prosessen og innstillinga framstår absurd for oss Mener du de ansatte på Jurfak er vrange og at de krever særbehandling ved å ville forbli et eget fakultet? Det kan Jurfak-dekan Trude Haugli bare delvis forstå. Men hvordan oppleves det egentlig å være i jus-dekanens sko om dagen?
Les nyhetssaken

summerschool kvIMG_2512.jpg
Kommer fra hele verden for å studere havrett i Tromsø Å interessere seg for havrett er ikke lenger sært. Hele 20 Ph. d- studenter fra hele verden meldte seg på da KG Jebsen-senter for havrett ved UiT annonserte «sommerskole» i havrett.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Annet

Fakultetet gir ut Arctic Review

Vil du dra på utveksling i utlandet?

International student?

Alumni ved Det juridiske fakultetet 

Sted
Fakultetets lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika.

Informasjon/resepsjon
Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag: Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent mellom 08.00-15.45

Telefon: +47 77 64 41 97

Mail: jus-info@support.uit.noSkip to main content