Rettssikkerhet og kompetanse

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi satser sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.
Angående ventelister ved opptaket høsten 2018:

Masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø har IKKE ventelister.

Det betyr at det IKKE vil bli tatt inn flere søkere etter at hovedopptaket er gjennomført.
Ansatte ved Det juridiske fakultet:


rettsalen forside.jpg
Siste nyheter

Sarah Mackie - Copy.jpg
Polar Law Symposium 2018 in Tromsø In October, the K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea (JCLOS) and the research group for Sami Law at UiT have the honor of hosting the most important conference in the world on Polar Law and Policy – for the first time in Norway.
Les nyhetssaken

Kristine og Helene kv.jpg
Går rett ut i jobb etter masteren Kandidatavslutning på Det juridiske fakultet etter fem års studier. Helene, Kristine, Marius, Synne og mange av deres medstudenter, trenger ikke lure på hva de skal gjøre nå – de har allerede jobb.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Fakultetet gir ut Arctic Review

Vil du dra på utveksling i utlandet?

International student?

Alumni ved Det juridiske fakultetet 

Sted
Fakultetets lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika.

Informasjon/resepsjon
Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag: Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent mellom 08.00-15.45

Telefon: +47 77 64 41 97

Mail: jus-info@support.uit.no

CANVASSkip to main content