/ UiT Norges arktiske universitet
 

Vi utdanner framtidas jurister

jur fak-bygg.jpg


Det juridiske fakultetet ved UiT- Norges Arktiske Universitet, er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

 Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

Studiene har høye søkertall, og vi tar hvert år inn 150 nye studenter på masterstudiet i rettsvitenskap. 

Les mer her om hvordan det er å være jus-student ved UiT - Norges Arktiske Universitet!

 

Hvorfor jus i Tromsø?

Ved UiT forbereder vi studentene på framtida. Det gjør vi gjennom sterkt fokus på muntlig øvelse, ekte erfaringer i praksisplasser og generelt høy kvalitet i undervisningen.

Det juridiske fakultetet ved UiT har status som fyrtårn innen utdanningskvalitet, og har en ekstra sterk satsning på å ivareta førsteårsstudentene. 

Fakultetet har vokst de siste åra, men er fortsatt lite. Her forsvinner man ikke i mengden; alle blir sett og får den oppfølgingen de trenger.

Vi holder til i nye, store og lyse lokaler på Uit-campusen, der vi blant annet har landets eneste egne rettssal for jusstudenter.

Ikke så rart kanskje, at våre jus-studenter er de mest fornøyde i landet?


Forskning:

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett.

 


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Siste nyheter

Gir bort prispenger til masterstipender

hege brækhus likestillingspris.jpg
Hege Brækhus, professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet, mottok i vår UiTs likestillingspris på 50 000 kr. Hun sørget for å få tredoblet beløpet, og 150 000 kr blir nå til stipender til masterstudenter som skriver om likestilling.
Les nyhetssaken

Boka ble utsolgt på under ett år

Trude Haugli og Lena Bendiksen 002.JPG
Boka til professorene i rettsvitenskap ved UiT, Trude Haugli og Lena R.L. Bendiksen, ble utsolgt på under et år. Nå gir de ut 2. utgaven.
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:


Studying at the Faculty of Law as an international student

Visit the study catalogue for the Master of Laws in Law of the Sea

 

Spennende studieopphold i utlandet? Det er mulig hos oss!

 

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag:

Kontoret er åpent fra 08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent fra 08.00 - 15.45.

Telefon: +47 77 64 41 97