Rettssikkerhet og kompetanse

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi satser sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.

 

Ansatte ved Det juridiske fakultet:


jurfak vinduer og fjell.jpg
Siste nyheter

Ingvild U. Jakobsen 003kv.jpg
Avgjørende at stater samarbeider om vern av Arktis Smelting av havisen har skapt større press og økt aktivitet i Arktis – verdens siste villmark. Det haster med å få på plass et effektivt vern av sårbare områder – og nøkkelen er samarbeid mellom statene, mener rettsforsker.
Les nyhetssaken

Kjersti Dahle 2 008cr.jpg
Alltid på jakt Månedens Jurfak'er, studiesjef Kjersti Dahle,  synes ikke det er så viktig om hun får ryper når hun er på rypejakt. På jobb derimot, er hun konstant på jakt etter forbedring og kvalitet. Det gir henne mening og stolthet for arbeidsplassen sin.
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Fakultetet gir ut Arctic Review

Vil du dra på utveksling i utlandet?

International student?

Alumni ved Det juridiske fakultetet 

Sted
Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika.

Informasjon/resepsjon
Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag: Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent mellom 08.00-15.45

Telefon: +47 77 64 41 97

Mail: jus-info@support.uit.noSkip to main content