Rettssikkerhet og kompetanse

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers driver fakultetet forskning innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi satser også sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.

Opptak/overgang høsten 2019

For studiestart/overgang til UiT med oppstart høsten 2019, gjelder følgende, vedtatt av opptakskomiteen ved Det juridiske fakultet 05.12.2018:

Masterstudiet i rettsvitenskap er fullt.

Det er derfor ikke mulig å søke overgang fra andre studiesteder. Dette medfører at det bare vil bli tatt opp studenter på første avdeling med oppstart høsten 2019. Det vil ikke være mulig å få opptak til/begynne på høyere avdelinger i studiet.

Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, kontakt oss:
mail: jus-info@support.uit.no
tlf: +47 77 64 41 97

Ansatte ved Det juridiske fakultet:


rettsalen forside.jpg
Siste nyheter

COLOURBOX32392234.jpg
Accelerate your career in International Law at “the top of the world”! 

Promising young researchers within the field of International Law can now apply for the prestigious Marie Skƚodowska-Curie individual fellowship at JCLOS – uniquely located in the Arctic urban research city of Tromsø.


Les nyhetssaken

IMG_4411 kv (3).jpg
In the Arctic with project on The Galapagos Islands

When Vanessa Arellano Rodriguez from Ecuador was granted a United Nations scholarship in Law for a project on protection of the Galapagos Island, her first preference was to come to UiT. – The Arctic and the Galapagos have many things in common, says Arellano.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Fakultetet gir ut Arctic Review

Vil du dra på utveksling i utlandet?

International student?

Alumni ved Det juridiske fakultetet

Sted
Fakultetets lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika.

Informasjon/resepsjon
Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag: Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent mellom 08.00-15.45
Telefon: +47 77 64 41 97Telefonikon som viser til skypemulighet
Mail: jus-info@support.uit.no

CANVAS

Studenter og ansatte oppfordres å tenke sikkerhet og melde fra om unormale situasjoner eller forhold. 

Universitetet har alltid vektere på området.
Ved behov kan vekter kontaktes på mobil 92449277.

UiT har også eget internt nødnummer 776 44444, utenfor arbeidstid bemannes dette av vektertjeneste.