/ UiT Norges arktiske universitet
 

Vi utdanner framtidas jurister

jur fak-bygg.jpg


Det juridiske fakultetet ved UiT- Norges Arktiske Universitet, er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

 Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

Studiene har høye søkertall, og vi tar hvert år inn 150 nye studenter på masterstudiet i rettsvitenskap. 

Les mer her om hvordan det er å være jus-student ved UiT - Norges Arktiske Universitet!

 

Hvorfor jus i Tromsø?

Ved UiT forbereder vi studentene på framtida. Det gjør vi gjennom sterkt fokus på muntlig øvelse, ekte erfaringer i praksisplasser og generelt høy kvalitet i undervisningen.

Det juridiske fakultetet ved UiT har status som fyrtårn innen utdanningskvalitet, og har en ekstra sterk satsning på å ivareta førsteårsstudentene. 

Fakultetet har vokst de siste åra, men er fortsatt lite. Her forsvinner man ikke i mengden; alle blir sett og får den oppfølgingen de trenger.

Vi holder til i nye, store og lyse lokaler på Uit-campusen, der vi blant annet har landets eneste egne rettssal for jusstudenter.

Ikke så rart kanskje, at våre jus-studenter er de mest fornøyde i landet?


Forskning:

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett.

 


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Siste nyheter

Ukas Jur Fak' er!

Bjorn lotveit ukas jurfaker 011.JPG
Bli kjent med Ukas Jur Fak’ er, Bjørn Løtveit: helt nyansatt stipendiat! 


Les nyhetssaken

Prøveforelesning og disputas for Kristoffer Svendsen

Disputas Kristoffer Svendsen 4 sept 15 040.JPG
Kristoffer Svendsen forsvarte sin PhD avhandling i rettsvitenskap 4. september 2015 på Det juridiske fakultet, UiT. Se bilder fra disputasen her! 
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:


Studying at the Faculty of Law as an international student

Visit the study catalogue for the Master of Laws in Law of the Sea

 

Spennende studieopphold i utlandet? Det er mulig hos oss!

 

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag:

Kontoret er åpent fra 08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent fra 08.00 - 15.45.

Telefon: +47 77 64 41 97