Rettssikkerhet og kompetanse

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi satser sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.

 

Ansatte ved Det juridiske fakultet:


jurfak vinduer og fjell.jpg
Siste nyheter

Aila selfors2.JPG
Samerett i New York City Phd-student Aila Biret Selfors har nettopp vært fire uker i New York. Her deltok hun både på et intensivt program om urfolksrett på Columbia University, samt i FNs permanente forum for urfolk. – Interessant å se at det er de samme problemstillinger verden over når det gjelder urfolk, sier Selfors.
Les nyhetssaken

Matthias K Hauglid  2016 065.JPG
Hvordan har studietida di på jusstudiet i Tromsø vært? 4 Et studieår på rettsvitenskap ved UiT er over. Hvordan har jusstudentene opplevd studiet til nå? Vi har snakket med fem studenter. Dagens -  og seriens siste  - intervju er med den nylig uteksaminerte juristen Mathias Karlsen Hauglid. 
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Fakultetet gir ut Arctic Review

Vil du dra på utveksling i utlandet?

International student?

Alumni ved Det juridiske fakultetet 

Sted
Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika.

Informasjon/resepsjon
Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag: Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent mellom 08.00-15.45

Telefon: +47 77 64 41 97

Mail: jus-info@support.uit.noSkip to main content