Rettssikkerhet og kompetanse

Det juridiske fakultetet ved UiT bidrar til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og ved å øke kompetansen om rettslige spørsmål.


Fakultetet er ett av tre steder i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap. 

Vi tilbyr også LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

 K. G. Jebsens senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av vårt fakultet.

Ellers er fakultetet ledende på forskning  innen Same- og urfolksrett , Strafferett og prosessrett, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi satser sterkt på utdanningskvalitet gjennom fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte.
Angående ventelister ved opptaket høsten 2018:

I disse dager er det mange som kontakter oss angående eventuelle ventelister til studiet. Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT har ikke ventelister.

Det betyr at det ikke vil bli tatt inn flere søkere etter at hovedopptaket er gjennomført.
Ansatte ved Det juridiske fakultet:


rettsalen forside.jpg
Siste nyheter

lisa Charlotte jakobsen 08262.jpg
Masteroppgave ble utgitt i nordisk tidsskrift Lisa Charlotte Jakobsen ble uteksaminert jurist fra UiT våren 2018. I forrige uke ble artikkelen basert på hennes masteroppgave publisert i Nordisk Tidsskrift for Selskapsrett (NTS).
Les nyhetssaken

IMG_4106kv.jpg
– Det har vært fantastisk å delta De var langt utenfor komfortsonen bare ved å melde seg på – men de angrer ikke. Om to uker skal Iva Parlov og Lena Schøning – sammen med åtte andre doktorkandidater fra UiT – stå på en scene og konkurrere i forskningsformidling under Forsker Grand Prix.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Fakultetet gir ut Arctic Review

Vil du dra på utveksling i utlandet?

International student?

Alumni ved Det juridiske fakultetet 

Sted
Fakultetets lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika.

Informasjon/resepsjon
Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid:

Mandag til fredag: Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.

Telefonen er betjent mellom 08.00-15.45

Telefon: +47 77 64 41 97

Mail: jus-info@support.uit.no

CANVASSkip to main content