Foto: Tommy Hansen

Det juridiske fakultet


               

Det juridiske fakultetet ved UiT er gjennom forskning, utdanning og formidling en synlig og sentral bidragsyter for å fremme rettssikkerhet og rettslig kompetanse i samfunnet.  Fakultetet er ett av tre juridiske fakulteter i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap.

Norsk senter for Havrett, et av verdens ledende senter for forskning på havrett, er en del av  fakultetet.

På fakultetet foregår det forskning innen en rekke ulike områder. Fakultetet har forskergrupper i Same- og urfolksrett, Prosessrett og tvisteløsning, Barnerett, Statsrett, Forvaltningsrett og Formuerett

Fakultetet tilbyr i tillegg til masterstudiet i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.  

Regler og retningslinjer

Praksis i studiet

Fyrtårn

Alumni

Ansatte ved Det juridiske fakultet:
[Loading...]