Foto: Tommy Hansen

Det juridiske fakultet


            English flag   

Det juridiske fakultetet ved UiT er gjennom forskning, utdanning og formidling en synlig og sentral bidragsyter for å fremme rettssikkerhet og rettslig kompetanse i samfunnet.  Fakultetet er ett av tre juridiske fakulteter i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap.

På fakultetet foregår det forskning innen en rekke ulike områder. Fakultetet har forskergrupper i Same- og urfolksrett, Barnerett, Statsrett, ForvaltningsrettFormuerett og Crime Control and Security Law. Fakultetet er også hjem til Norsk senter for Havrett (NCLOS) et verdensledende forskningsmiljø innenfor havretten.

Fakultetet tilbyr i tillegg til masterstudiet i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.  

Regler og retningslinjer

Alumni

Ansatte ved Det juridiske fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


Rettshistorisk byvandring

30. september     12:00     Skansen, Søndre Tollbodgate 6, Tromsø     Tromsø    

TODOS Game Night

4. oktober     16:15     Realfagsbygget A010     Tromsø    

Governance of natural resources in Sápmi – international law and law in Sweden and Canada

10. oktober     09:00     Teorifagbygget Hus 1, rom 1.225     Tromsø    

Fiskerirettsseminar på Kystens Hus

12. oktober     16:00     Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø     Annet    

TODOS Game Night

18. oktober     16:15     Realfagsbygget A010     Tromsø