Foto: Tommy Hansen

Det juridiske fakultet


            English flag   

Det juridiske fakultetet ved UiT er gjennom forskning, utdanning og formidling en synlig og sentral bidragsyter for å fremme rettssikkerhet og rettslig kompetanse i samfunnet.  Fakultetet er ett av tre juridiske fakulteter i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap.

På fakultetet foregår det forskning innen en rekke ulike områder. Fakultetet har forskergrupper i Same- og urfolksrett, Barnerett, Statsrett, ForvaltningsrettFormuerett og Crime Control and Security Law. Fakultetet er også hjem til Norsk senter for Havrett (NCLOS) et verdensledende forskningsmiljø innenfor havretten.

Fakultetet tilbyr i tillegg til masterstudiet i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.  

Regler og retningslinjer

Alumni

Ansatte ved Det juridiske fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


Disputas og prøveforelesning - Mathias Karlsen Hauglid

26. april     10:15     Auditorium 3, Teo H6     Digitalt, Tromsø    

The Ocean Incubator Network Workshop

1. mai     09:00     Arctic House Copenhagen     Tromsø, Annet    

Seminar om bærekraftig og rettferdig grønn omstilling

22. oktober     10:15     Tromsø     Tromsø