Foto: Ingun A. Mæhlum

Det juridiske fakultet


            English flag   

Det juridiske fakultetet ved UiT er gjennom forskning, utdanning og formidling en synlig og sentral bidragsyter for å fremme rettssikkerhet og rettslig kompetanse i samfunnet.  Fakultetet er ett av tre juridiske fakulteter i Norge der du kan ta en 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap.

På fakultetet foregår det forskning innen en rekke ulike områder. Fakultetet har forskergrupper i Same- og urfolksrett, Barnerett, Statsrett, ForvaltningsrettFormuerett og Crime Control and Security Law. Fakultetet er også hjem til Norsk senter for Havrett (NCLOS) et verdensledende forskningsmiljø innenfor havretten.

Fakultetet tilbyr i tillegg til masterstudiet i rettsvitenskap, Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea, Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) og ph.d-program i rettsvitenskap.  

Regler og retningslinjer

Alumni

Ansatte ved Det juridiske fakultet:
[Loading...]


Arrangementer


TODOS Info Session for PhDs and PostDocs

26. september     15:00     Farmasibygget Aud. 1 (F2.303)     Tromsø    

FNs barnekonvensjon: 20 år som norsk lov

28. september     18:00     Sjampanjekantina, teorifagbygg hus 6     Tromsø    

Vi trenger strøm! Hva er så vanskelig med det?

28. september     19:00     Pust Kafé, Skippergata 1C     Tromsø    

Rettshistorisk byvandring

30. september     12:00     Skansen, Søndre Tollbodgate 6, Tromsø     Tromsø    

GoSápmi workshop and internal conference

11. oktober     09:00     Ikke kjent     Tromsø