Master- og prosjektoppgaver – Det juridiske fakultet

Master- og prosjektoppgaver – Det juridiske fakultet


Barnerett
Andre barnerettslige tema Trude Haugli
Barnevern Trude Haugli
Lov om barn og foreldre Trude Haugli
Opplæring Trude Haugli
Formuerett
Formuerettslige problemstillinger Sverre Magnus Bergslid Salvesen
Forvaltningsrett
EU/EØS-rettslige problemstillinger
Forvaltningsrettslige problemstillinger
Offentlige anskaffelser
Plan- og bygningsrett
Law of the Sea
Law of the Sea
Prosessrett og tvisteløsning
Sivilprosess Anna Nylund
Strafferett og straffeprosess Anna Nylund
Same- og urfolksrett
Same- og urfolksrettslige problemstillinger Øyvind Ravna
Statsrett, folkerett og menneskerettigheter
Europeiske menneskerettigheter
Folkerett
Statsrett Stig Harald Solheim