Om oss – Det juridiske fakultet

Om oss – Det juridiske fakultet

Om oss

Høsten 1984 startet Institutt for fiskerifag ved UiT opp med undervisning i 1. avdeling jus. De første studentene ble uteksaminert som cand.jur. høsten 1989. I 1987 ble virksomheten skilt ut som egen enhet, Institutt for rettsvitenskap. Siden 1997 har vi vært et eget fakultet.

Fakultetet har i dag om lag 90 ansatte fordelt på administrativt og vitenskapelig personale, herunder rundt 25 doktorgradsstudenter som er tatt opp til ph.d.-program i rettsvitenskap. Vi har omlag 950 studenter hvor hoveddelen er i gang med en mastergrad i rettsvitenskap (jusstudiet), mens de øvrige tar programmene Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea eller Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL).

Vårt verdigrunnlag

Rettssikkerhet, åpen og kontrollert maktutøvelse, fri meningsdannelse og respekt for den enkeltes rettigheter og menneskeverd, er kjerneverdier i en demokratisk rettsstat og for fakultetets virksomhet.

Fakultetets virksomhet skal videre drives i tråd med UiT Norges arktiske universitets verdigrunnlag; troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement.

Satsningsområder

Fakultetet skal være internasjonalt ledende på Hav- og miljørett, Same- og urfolksrett og Utdanningskvalitet. 

Fakultetets strategiske handlingsplan

Arbeidsmiljø og organisasjon

Det juridiske fakultetet skal ha et godt arbeidsmiljø og en effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at fakultetet og UiT når sine mål.

Ledige stillinger

Fakultetet lyser ut alle sine ledige stillinger via Jobbnorge.no
Postadresse:

Det juridiske fakultet 
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Telefon: 77 64 41 97 
E-post: postmottak@jus.uit.no

Informasjonen finner du på plan 3, kontor 4.302

Mandag til fredag:
Kontoret er åpent  08.00 - 14.00.


Telefon: +47 77 64 41 97

Mail: uitinfo-jurfak@uit.no

Besøksadresse:

Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
Teorifagsbygget Hus 4
3. etasje


Fakturaadresse:

UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø


Organisasjonsnummer:
970 422 528
[Loading...]

Møter og utvalg