Forvaltningsrett

Nyheter


Om Forvaltningsrettsgruppa 

Forskergruppa for forvaltningsrett ble opprettet 2011. Formålet med gruppa er å styrke forskningsarbeidet innen forvaltningsrett, gjennom diskusjoner, foredrag, seminarer og andre aktiviteter. Forvaltningsrettsgruppa er ment å være et sted hvor stipendiater og studenter som skriver stor masteravhandling innen forvaltningsrett kan føle faglig tilhørighet. 

Det er også et mål at gruppa skal stimulere til at medlemmene i større grad publiserer sin forskning, samt å gi ideer til forskningstemaer for studenter som ønsker å skrive masteravhandling innen forvaltningsrett. Forskergruppa har som oppgave å holde faglig kontakt med det forvaltningsrettslige miljøet ved andre fakulteter i inn og utland, samt med praktiserende jurister som arbeider med faget. 

Forvaltningsrettsgruppa legger til grunn en vid avgrensning av faget forvaltningsrett. Faglig ansatte som arbeider med spørsmål fra alle grener innen den spesielle forvaltningsrett er derfor velkomne til å delta i forskergruppa. Forskergruppa i forvaltningsrett vil også arbeide med rettsspørsmål i grensefeltet forvaltningsrett og andre rettsdisipliner som formuerett, sivilprosess, strafferett, internasjonale menneskerettigheter og EØS rett. 

Medlemmer


Leder for forskergruppa


ProsjekterAvsluttede prosjekterPublikasjonerMasteroppgavetema

Aktiviteter


Ingen arrangementer for øyeblikket
Logg inn / Login