Forskning – Det juridiske fakultet

Forskning – Det juridiske fakultet

Visjon

Det juridiske fakultet skal være en synlig og sentral bidragsyter for å fremme rettssikkerheten og den rettslige kompetansen i samfunnet. Fakultetet skal være et kraftsenter for rettsvitenskapelig kunnskap med et omfattende regionalt, nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk.

  • Gjennom forskning, utdanning og formidling skal fakultetet utvikle og dele rettsvitenskapelig kunnskap av høy internasjonal kvalitet og med særskilt fokus på nordområdene.
  • Fakultetet skal bidra til å oppfylle UiT Norges arktiske universitet sin strategi Drivkraft i Nord.
  • Fakultetet skal sørge for at rettsvitenskapelig forskning bidrar til verdiskapning og bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftmål.

Satsningsområder

Det juridiske fakultet skal være internasjonalt ledende på hav- og miljørett, same- og urfolksrett og utdanningskvalitet. Forskningen på fakultetet er hovedsakelig organisert i seks forskergrupper; Same- og urfolksrettBarnerettStatsrettForvaltningsrettFormuerett og Crime Control and Security Law. Fakultetet er også hjem til Norsk senter for Havrett (NCLOS) et verdensledende forskningsmiljø innenfor havretten.

Fakultetet gir ut Arctic Review, et tverrfaglig tidsskrift som publiserer artikler innenfor jus og politikk, knyttet opp mot ressursspørsmål, forvaltning, urfolk og miljø i Arktis.

Vi har 10 prosjekter ved enheten:
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser