Ansatte – Det juridiske fakultet

Tilbake til enheten

Ansatte – Det juridiske fakultet

Martnes, Mona

Postdoktor
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Barnerett, menneskerettigheter, sivilprosess, forvaltningsrett og strafferett


Elvestad, Eivind

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, arealplanlegging, kommunalrett.

Tema for prosjektet er det rettslige rammeverket for kommunal arealplanlegging, og systemene for rettslig kontroll med at planleggingen skjer innenfor disse rammene.  


Solheim, Stig Harald

Professor
Det juridiske fakultet
TEO-H4 4.509
+4777645995
Forskningsinteresser:

Statsrett, menneskerettigheter og folkerett. Spesiell interesse for alle spørsmål knyttet til eiendoms- og investeringsvern. Se for øvrig publikasjoner.


Skarsfjord, Hege

Leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Frostad, Magne

Professor
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Statsrett og folkerett, særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter og havrett

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring

 

 


Gaunce, Julia Martha

Phd Stipendiat
Norsk senter for havrett
TEO-H4 4.333A
+4777623288
Forskningsinteresser:

international law, ocean law, law of international organizations, regulation and standard setting, human rights, critical theory, energy law


Loe, Lene Therese Evensen

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Salvesen, Sverre Magnus Bergslid

Universitetslektor
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Mine generelle forskningsinteresser er formuerett, og da særlig dynamisk tingsrett, entrepriserett, obligasjonsrett, gjeldsforfølgningsrett og panterett.

Jeg disputerte for graden ph.d. i Rettsvitenskap i 2021. Tittelen på avhandlingen er "Kreditorvern". Avhandlingen undersøker spørsmålene om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter gjeldende norsk rett. 

 


Alteren, Kristine

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser:

Selskapsrett og erstatningsrett.


1-10 av 94 | Neste 10 Siste 4