Statsrett

Nyheter


Om forskergruppa

Hovedformålet med forskergruppa er å styrke statsrettsfaget på fakultetet og deltakernes egen kompetanse, både når det gjelder forskning og undervisning på masterstudiet. Statsrettsgruppen skal også tjene som et fagmiljø for unge forskere som ønsker å arbeide på dette feltet. I tillegg er det et mål at forskergruppa skal kunne ta på seg større prosjekter og arrangementer.

Forskergruppens medlemmer arbeider med og har interesse for fagene statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter.

Studieprogram og emner

Statsrett og folkerett (1. avdeling)

Menneskerettigheter (4. avdeling)

JUR-3615 European Human Rights Law (5. avdeling)

JUR-3620 International Law and Armed Conflict (5. avdeling)

Medlemmer


Leder av forskergruppa


ProsjekterPublikasjonerMasteroppgavetema

Constitutional law

Research group for constitutional law

The main purpose of this research group is to strengthen the focus on constitutional law at the Faculty of Law in Tromsø. For this purpose, the research group will primarily consider the fields of domestic constitutional law, comparative studies of constitutional law, public international law and international human rights law.

The enhancement of the focus on constitutional law is sought both through research and the classes taught on our topics during the master program in law in Tromsø. Our research generates new knowledge through, especially, the facilitation of research projects, the organizing of academic seminars, and academic publications.

The group will also seek to facilitate interest in the field by young researchers, and will seek to provide supervision for students willing to write master thesis on the issues considered by the research group.

The group also welcomes international cooperation with scholars working within the same fields.

Professor Sondre Torp Helmersen chairs the research group.

Statsrett
Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Show map
Logg inn / Login