Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2020 (pdf)

Følg Helsefak på Facebook

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


ntfak10.jpg
Siste nyheter

EspenMikalRobertsen400.jpg
Raskere analyse av DNA-mangfoldet i mudder og tarm Informatiker Espen Mikal Robertsen har laget et analyseverktøy som kan analysere enorme mengder DNA raskere og med bedre presisjon enn før.
Les nyhetssaken

ProteinKinaseInhibitor400.jpg
Vil stenge kommandolinjen til kreftceller Kjemikeren Dilip Narayanan har forsket på en type proteiner som styrer aktivitet i cellene våre, og som noen ganger har skylden når celleveksten løper løpsk og ender med kreft.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: Arctic Centre for Sustainable Energy - ARC Focus at ethical and responsible prosumption of distributed renewable electricity, fuels and thermal energy, and an accountable management of greenhouse gases.
Prosjekt: ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration ARCEx er et nasjonalt senter som skal gi økt kunnskap om oljeressurser i de nordligste områdene av Arktis og utvikle oljeteknologi som minimaliserer skade på det arktiske miljøet.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Sentre for fremragende forskning og forskningsdrevet innovasjon:

CTCC
CAGE

CIRFA

Skip to main content