Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2020 (pdf)

Følg Helsefak på Facebook

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


ntfak10.jpg
Siste nyheter

Randelhoff400.jpg
Livet under isen i Arktis Mens R/V Lance lå frosset fast i ismassene nord for Svalbard forsket Achim Randelhoff på det marine økosystemet under isen.
Les nyhetssaken

Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter Fredag 2. juni 2017 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2016/-17 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske universitet.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Arrangement: Green computing - Environment-friendly technology for sustainable services over the data deluge
Welcome to NT-lunch seminar, the third in a series of four popular science seminars this semester.There will be served a "lunch-to-go" and we therefore need you to sign up for the event. Lunch is served 11.15 and the talk starts at 11.30. The seminar is open for everybody, join us!
Prosjekt: Arctic Centre for Sustainable Energy - ARC Focus at ethical and responsible prosumption of distributed renewable electricity, fuels and thermal energy, and an accountable management of greenhouse gases.
Prosjekt: ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration ARCEx er et nasjonalt senter som skal gi økt kunnskap om oljeressurser i de nordligste områdene av Arktis og utvikle oljeteknologi som minimaliserer skade på det arktiske miljøet.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Sentre for fremragende forskning og forskningsdrevet innovasjon:

CTCC
CAGE

CIRFA

Skip to main content