Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2020 (pdf)

Følg Helsefak på Facebook

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


ntfak10.jpg
Siste nyheter

Phdene2.jpg
De første phd-studentene i nautiske operasjoner Dette er de første studentene på den nye doktorgradsutdanninga i nautiske operasjoner. Studiet er et samarbeid mellom UiT, NTNU, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge.
Les nyhetssaken

Influensa_400.jpg
Sikker bruk av helseopplysninger Personvernet gjør at dine helseopplysninger ikke er tilgjengelig for hvem som helst, men samtidig gjør det at store mengder informasjon er utilgjengelig for forskning. Nyutviklet verktøy kan hjelpe forskerne.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration ARCEx er et nasjonalt senter som skal gi økt kunnskap om oljeressurser i de nordligste områdene av Arktis og utvikle oljeteknologi som minimaliserer skade på det arktiske miljøet.
Prosjekt: Arctic Centre for Sustainable Energy - ARC Focus at ethical and responsible prosumption of distributed renewable electricity, fuels and thermal energy, and an accountable management of greenhouse gases.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Sentre for fremragende forskning og forskningsdrevet innovasjon:

CTCC
CAGE

CIRFA

Skip to main content