Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2020 (pdf)

Følg Helsefak på Facebook

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


ntfak10.jpg
Siste nyheter

Sztybor400.jpg
På sporet av en klimagass Geolog Kamila Sztybor finner spor etter fortidens metangassutslipp i mikrofossiler på havbunnen vest for Svalbard
Les nyhetssaken

Fyrtarnseminar IMG_1269 kv.jpg
Underviser du ved UiT? – Dette må du få med deg! Alle som underviser, trenger vel jevnlig inspirasjon til å tenke litt nytt? UiTs «fyrtårnprosjekt» inviterer nå til en dag full av gode undervisningsidéer og -erfaringer rundt studentaktive læringsformer! Og kanskje har DU også erfaringer du vil dele med andre?
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Arrangement: Green computing - Environment-friendly technology for sustainable services over the data deluge
Welcome to NT-lunch seminar, the third in a series of four popular science seminars this semester.There will be served a "lunch-to-go" and we therefore need you to sign up for the event. Lunch is served 11.15 and the talk starts at 11.30. The seminar is open for everybody, join us!
Prosjekt: Arctic Centre for Sustainable Energy - ARC Focus at ethical and responsible prosumption of distributed renewable electricity, fuels and thermal energy, and an accountable management of greenhouse gases.
Prosjekt: ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration ARCEx er et nasjonalt senter som skal gi økt kunnskap om oljeressurser i de nordligste områdene av Arktis og utvikle oljeteknologi som minimaliserer skade på det arktiske miljøet.
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Sentre for fremragende forskning og forskningsdrevet innovasjon:

CTCC
CAGE

CIRFA

Skip to main content