Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2022 (pdf)

Er du ny student?

Informasjon til deg som har fått tilbud om opptak til NT-fak: https://uit.no/nt/studiestart

Følg Helsefak på Facebook

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


ntfak10.jpg
Siste nyheter

Brain intelligence400.jpg
Toppforskere innen kunstig intelligens på nordlysjakt

Forskere fra fjern og nær samles i Tromsø i januar 2019 når maskinlæringsgruppa ved UiT arrangerer den årlige «Northern Lights Deep Learning Workshop». Dyp læring (deep learning) er en helt sentral del innen forskning på kunstig intelligens.


Les nyhetssaken

IMG_8529.jpg
Disse fikk millioner av Tromsø Forskningsstiftelse

Andreia Plaza-Faverola, Þóra Pétursdóttir og Jason Rothman fikk til sammen 36 millioner kroner av Troms Forskningsstiftelse Starting Grant.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Sentre for fremragende forskning og forskningsdrevet innovasjon:

Hylleraas
CAGE

CIRFA