English flag   

Geologiske laboratorier - Tromsø


Foto for infrastruktur
Laboratoriene har et bredt spekter av instrumenter og tilbyr analyser og tjenester  som støtter instituttets ulike fagfelt innen forskning og utdanning.
Noen laboratorier utfører i tillegg eksterne oppdrag for andre kunder innenfor og utenfor UiT.

Hovedområdene er:
 • Geokjemi - element- og isotop sammensetning
 • Eksperimentell geokjemi
 • Kornfordeling
 • Kvalitative og kvantitative analyser av sedimentkjerner
 • Tillaging av preparater til kjemiske og strukturelle undersøkelser
 • Raman spektroskopi
 • Elektron mikroskopi - EDS, WDS, EBSD, katode luminescens
 • Optisk petrografisk mikroskopi
 • Mineralseparasjon
 • Væskeinneslutninger
Hovedlab - fasiliteter og instrumenter:
 • Tynnslip lab
 • Mikroskopi lab
 • Veierom
 • Røntgen instrument
 • Multisensor kjernelogger
 • Kjernebeskrivelse/logging
 • Scanning elektronmikroskopi SEM (bordmodell)
 • Kornfordeling
 • Kjernesplitting og -preparering
 • Frysetørking
 • XRF kjernescanner
 • Rentrom
 • Isotopratio massespektrometer lab
 • Gasskromatograf
 • Temperatur lab
 • Smelteinklusjon lab
 • Mineralseparasjon lab

Andre laboratorier, fasiliteter og instrumenter:

 • Sage- og knuseverksted  - “Emilbua”
 • Geofysisk lab
 • Scanning elektronmikroskopi (SEM)
 • Raman

Kontaktinformasjon

For generelle spørsmål, kontakt: IGlab@uit.no

Ingeniørteam:
Ingvild Hald (laboratorieleder), Senioringeniør
Trine Dahl, Senioringeniør
Karina Monsen, Overingeniør
Matteus Lindgren, Overingeniør

Type: Laboratorie
Ansvarlig enhet: Institutt for geovitenskap

Sideansvarlig: Mortensen, Kai