Ansatte – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Mann, Ingrid

Professor / Gruppeleder Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

El bani Altuna, Naima


Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Sørbye, Sigrunn Holbek

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Bondevik, Stein

Professor
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Ringholm, Magnus

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
Institutt for kjemi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Grande, Stian

Tekniker / EISCAT Ramfjordmoen
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
105 EL-LAB
+4777620734

Jakobsen, Per Kristen

Professor
Institutt for matematikk og statistikk
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Asim, Muhammad

Stipendiat / Jordobservasjon
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Svensmark, Henrik


Institutt for teknologi og sikkerhet
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Aaby, Truls

Konsulent
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

1-10 av 770 | Neste 10 Siste 10