Ansatte – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Trosten, Daniel Johansen

Stipendiat / Maskinlæring
Institutt for fysikk og teknologi

Ash, John Stewart

Førsteamanuensis
Institutt for teknologi og sikkerhet

Do, Quan

Postdoctoral Research Fellow
Institutt for informatikk
Forskningsinteresser:
 • Parallel programming, parallel and distributed computing systems.
 • Medical / biomedical image and fluoroscopy / nanoscopy / video processing.
 • Image data analysis.
 • Pattern recognition and machine learning.
 • Computer / machine vision.
 • Biomedical engineering.

Johansen, Greta K.

Stipendiat, Biomolekylær og strukturkjemi
Institutt for kjemi

Brekke, Marianne

Rådgiver- koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Forskningsinteresser:

Ph.d. -avhandling fra 2015 som omhandler migrasjon, ungdom, unge flyktninger i Tromsø, sted


Vick, Louise Mary

Forsker
Institutt for geovitenskap

Strmic Palinkas, Sabina

Førsteamanuensis
Institutt for geovitenskap

Johnsen, Einar Broch

Professor
Institutt for fysikk og teknologi

Laberg, Jan Sverre

Professor, marin geologi
Institutt for geovitenskap
Forskningsinteresser:

Utviklingen av kontinentalmarginen utenfor Nord-Norge, det vestlige Barentshavet og nordøst Grønland med fokus på utviklingen de siste 2 - 3 millioner år inkludert:

 • Rekonstruksjon av landskapsutvikling gjennom istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter
 • Den nordvestlige del av den Fennoskandiske innlandsisen gjennom siste glasiasjon og deglasiasjon
 • Ras på kontinentalskråningen; prosesser, alder og årsaker
 • Transport og avsetning av sedimenter kontrollert av havstrømmer
 • Rekonstruksjon av landskapsutvikling før istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter 

Melandsø, Frank

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
Institutt for fysikk og teknologi

1-10 av 686 | Neste 10 Siste 6