Forskning – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Forskning – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultetet har et spesielt ansvar for å adressere nordområderelevant - herunder arktisk og marin forskning.
Fakultetets tematiske forskningssatsinger omfatter:

  • Energi, klima og miljø
  • eVitenskap
  • Mineralske ressurser, materialer og bioaktiviteter
  • Maritim, marin, nano-, rom-, bio- og informasjons-teknologi 
  • Sikkerhet i nordområdene
Vi har 86 prosjekter ved enheten:

Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser