Arctic blue polygon pattern

Elektronisk labnotatbok (ELN)

UiT har inngått en avtale med en tilbyder av en elektronisk labnotatbok, RSpace Enterprise. Tjenesten oppfyller sikkerhetskravene ved UiT og ansees som et juridisk gyldig alternativ til den tradisjonelle labboken. Dette er et viktig steg for å sikre integriteten og tilgjengeligheten av laboratoriedata produsert ved UiT.

RSpace Enterprise er en fleksibel og generisk elektronisk labnotatbok som kan tilpasses mange typer eksperimentelt arbeid og datahåndtering. Systemet legger til rette for nye arbeidsmåter som effektiviserer arbeidsflyten, stimulerer til gjenbruk, og gir økt transparens og reproduserbarhet.

  • Lett å samarbeide og dele dokumenter innad i prosjekter.
  • Sikkerhet: Revisjonssporing, digital signering av dokumenter, og det er ikke mulig å slette innhold.
  • Tidsbesparende: Avanserte søkefunksjoner og gjenbruk av skjema og maler. 
  • Tilgjengelighet: Alle filer lagres samlet i skyen.
  • Integrasjon med en rekke elektroniske tjenester, bl.a. OneDrive, ChemAxon Marvin, eCAT, Protocols.io, SnapGene og Dataverse (DataverseNO). 
  • Full mobilitet av arbeidet. Dokumenter kan eksporteres i flere formater. Data generert av gjesteforskere og studenter forblir tilgjengelig, samt at de kan få med seg en kopi.
Hvordan komme i gang med RSpace
RSpace er nettleserbasert og er kompatibel med mobil, nettbrett og PC/Mac. UiT har en egen RSpace-server. For å opprette en bruker-konto:
  1. Gå inn på http://uit-rspace.researchspace.com/ og logg inn med din FEIDE-profil.
  2. Registrer lisensen ved å sende en epost med navn, stilling og tilhørighet til researchdata@hjelp.uit.no.

Før du tar i bruk RSpace
En av de største fordelene med å ta i bruk en elektronisk labnotatbok er å samarbeide med kollegaer og/eller studenter. Dette gjøres ved å opprette en digital labgruppe. Hver labgruppe må ha en principal investigator (PI). En PI vil kunne administrere labgruppen og ha innsikt i alle filer i gruppa. Før man starter opp med RSpace er det lurt å ha en plan om hvordan labgruppen(e) skal være organisert, hvem som skal være PI og hvorvidt det skal være en åpen eller lukket lab. Klikk her for å laste ned vårt hjelpedokument som forklarer om roller og organisering på RSpace, eller kontakt UiTs support team. Ønsker du å bli PI og opprette en ny labgruppe send epost til researchdata@hjelp.uit.no.

Opplæring og støtte
Siden RSpace er en tjeneste som tilbys av UiT er det mulig å få teknisk assistanse og oppfølging ved behov. Send epost til researchdata@hjelp.uit.no.

Hvis du ønsker å lære mer om elektronisk labnotatbøker arrangeres det hvert semester et webinar om temaet. Vi holder også interaktive workshops om ELN RSpace. På kurssiden vil du finne mer informasjon. 

Ressurser
Mer informasjon om funksjonene i RSpace finner du her: UiTs videor om RSpacehjelpe-PDF (norsk), roller og organisering (PFD), RSpace Inventory (PDF) eller på RSpace sine hjelpesider (engelsk) og YouTube-kanal (engelsk).

Sist endret: 14.12.2023, endret av: Noortje Haugstvedt