Fakultet for naturvitenskap og teknologi


    English flag   

Realfag, teknologi og sikkerhet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) jobber for kunnskap og utvikling i nordområdene. Vi har et ansvar for å sikre en bærekraftig fremtid gjennom forskning og ny teknologi. Vår visjon er å øke kunnskapen innen naturvitenskap og skape teknologi, for å ivareta jordas miljø og fremtidens generasjoner.

Fakultetet har flere internasjonalt ledende fagmiljøer på våre enheter og vi satser sterkt på grunnleggende disiplinorientert forskning og tilhørende utdanninger. Egenverdien av forskning og utdanning i disiplinfagene fysikk, kjemi, matematikk/statistikk, informatikk, geovitenskap og ingeniørvitenskap er viktig for fakultetet. Vi har også profesjonsutdanningene og tilhørende forskning, som inkluderer nautikk, luftfart og beredskapsfag.

Fakultetet har 6 institutter som utdanner studenter og utfører forskning innen våre fagområder.

Institutt for kjemi (IK)

Institutt for geovitenskap (IG)

Institutt for matematikk og statistikk (IMS)

Institutt for informatikk (IFI)

Institutt for fysikk og teknologi (IFT)

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS)

Skolelaboratoriet

Jenter & Teknologi

NT-fak sin strategi

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


Arrangementer


Trial lecture - Master of science Stig Uteng

19. august     10:15     Teknobygget auditorium 1.022     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of science Stig Uteng

19. august     12:15     Teknobygget auditorium 1.022     Digitalt, Tromsø    

Scandinavian Conference on Health Informatics

22. august     10:00     Uit The Arctic University of Norway, Campus Tromsø, Department of Computer Science     Tromsø    

Sensommerfest ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

25. august     13:00     Árdna     Tromsø    

Lie-Størmer Days

29. august     12:00     Teorifagbygget hus 1: Rom 1.233     Tromsø