Fakultet for naturvitenskap og teknologi


    English flag   

Realfag, teknologi og sikkerhet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) jobber for kunnskap og utvikling i nordområdene. Vi har et ansvar for å sikre en bærekraftig fremtid gjennom forskning og ny teknologi. Vår visjon er å øke kunnskapen innen naturvitenskap og skape teknologi, for å ivareta jordas miljø og fremtidens generasjoner.

Fakultetet har flere internasjonalt ledende fagmiljøer på våre enheter og vi satser sterkt på grunnleggende disiplinorientert forskning og tilhørende utdanninger. Egenverdien av forskning og utdanning i disiplinfagene fysikk, kjemi, matematikk/statistikk, informatikk, geovitenskap og ingeniørvitenskap er viktig for fakultetet. Vi har også profesjonsutdanningene og tilhørende forskning, som inkluderer nautikk, luftfart og beredskapsfag.

Fakultetet har 6 institutter som utdanner studenter og utfører forskning innen våre fagområder.

Institutt for kjemi (IK)

Institutt for geovitenskap (IG)

Institutt for matematikk og statistikk (IMS)

Institutt for informatikk (IFI)

Institutt for fysikk og teknologi (IFT)

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS)

Skolelaboratoriet

Jenter & Teknologi

NT-fak sin strategi

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


Arrangementer


Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer. Campus Tromsø. TIRSDAG 04.10.22 kl 15:15

4. oktober     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø    

ARC mini symposium

12. oktober     12:00     Teorifagbygget Auditorium 1 (1.820)     Tromsø    

Forbedringsstimuli - UiTs forbedringsnettverk: "Mål og gevinster - er det så nøye da?"

12. oktober     14:15     Online workshop     Digitalt    

Inspirasjonsdagen 2022

25. oktober     10:30     UiT Campus Tromsø     Tromsø    

Welcome seminar for new employees at The Faculty of Science and Technology

21. november     09:00     Teknologibygget 1.023     Tromsø