Fakultet for naturvitenskap og teknologi


    English flag   

Realfag, teknologi og sikkerhet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) jobber for kunnskap og utvikling i nordområdene. Vi har et ansvar for å sikre en bærekraftig fremtid gjennom forskning og ny teknologi. Vår visjon er å øke kunnskapen innen naturvitenskap og skape teknologi, for å ivareta jordas miljø og fremtidens generasjoner.

Fakultetet har flere internasjonalt ledende fagmiljøer på våre enheter og vi satser sterkt på grunnleggende disiplinorientert forskning og tilhørende utdanninger. Egenverdien av forskning og utdanning i disiplinfagene fysikk, kjemi, matematikk/statistikk, informatikk, geovitenskap og ingeniørvitenskap er viktig for fakultetet. Vi har også profesjonsutdanningene og tilhørende forskning, som inkluderer nautikk, luftfart og beredskapsfag.

Fakultetet har 6 institutter som utdanner studenter og utfører forskning innen våre fagområder.

Skolelaboratoriet

Smarting i nord

NT-fak sin strategi

STEM-økosystem

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Need help with anything code related? Research software office hour

13. desember     13:00     Modulbygget A 209     Tromsø    

Nordic AMR research centre meeting

13. mars     08:00     Scandic ishavshotel, Tromsø     Tromsø    

Vårmøte: Rom-, plasma og klimafysikk, NFS

13. mars     12:00     UiT     Tromsø    

Kurs om tingenes internett og 3D-printing / Course on the Internet of Things and 3D Printing

2. april     09:00     https://www.uns.ac.rs/index.php/en/vesti-eng/8257-ka131-eugloh-bip-iot-and-3d-printing     Digitalt    

Kurs i organisk kjemi / Course about organic chemistry

17. juni     09:00     https://sigarra.up.pt/ffup/pt/web_page.inicial     Digitalt