Foto: Kystvakta

Fakultet for naturvitenskap og teknologi


       

Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2022 (pdf)

Skolelaboratoriet

Jenter & Teknologi

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


Arrangementer


Prøveforelesning - Master of Science Naima El Bani Altuna

17. september     13:15     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt    

Disputas - Master of Science Naima El Bani Altuna

17. september     15:15     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt    

Welcome seminar for new employees at The Faculty of Science and Technology

20. september     09:00     Lille auditorium i Realfagbygget, B203     Tromsø    

Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer TIRSDAG 21.09.21 kl 15:15

21. september     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø    

Aktivitet, kropp og teknologi

1. oktober     11:15     LINKEN møtesenter, Siva innovasjonssenter     Tromsø