Foto: Kystvakta

Fakultet for naturvitenskap og teknologi


       

Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2022 (pdf)

Skolelaboratoriet

Jenter & Teknologi

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


Arrangementer


Ny som underviser i Canvas? Dette må du kunne

13. apr     10:15     Zoom     Digitalt    

Arbeidskrav og innleveringer i Canvas

14. apr     12:15     Zoom     Digitalt    

Vurdering og karakterer i Canvas

14. apr     13:15     Zoom     Digitalt    

Studentaktiv læring i Canvas

15. apr     10:15     Zoom     Digitalt    

Studentevaluering av fagemner med Canvas og Nettskjema

5. mai     10:15     Zoom     Digitalt