Fakultet for naturvitenskap og teknologi


    English flag   

Realfag, teknologi og sikkerhet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) jobber for kunnskap og utvikling i nordområdene. Vi har et ansvar for å sikre en bærekraftig fremtid gjennom forskning og ny teknologi. Vår visjon er å øke kunnskapen innen naturvitenskap og skape teknologi, for å ivareta jordas miljø og fremtidens generasjoner.

Fakultetet har flere internasjonalt ledende fagmiljøer på våre enheter og vi satser sterkt på grunnleggende disiplinorientert forskning og tilhørende utdanninger. Egenverdien av forskning og utdanning i disiplinfagene fysikk, kjemi, matematikk/statistikk, informatikk, geovitenskap og ingeniørvitenskap er viktig for fakultetet. Vi har også profesjonsutdanningene og tilhørende forskning, som inkluderer nautikk, luftfart og beredskapsfag.

Fakultetet har 6 institutter som utdanner studenter og utfører forskning innen våre fagområder.

Skolelaboratoriet

Smarting i nord

NT-fak sin strategi

STEM-økosystem

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Industry Pitch Day

29. mars     14:15     Aud 1.023, Teknologibygget     Tromsø    

SFI Visual Intelligence Seminar: Scalable and Robust Deep Learning

30. mars     01:00     Online     Digitalt    

Open Q&A Session for all users of Saga, Fram, Betzy & NIRD – March 30th

30. mars     13:00     https://uit.zoom.us/j/63238817048?pwd=Z0NsSkxJb0JqeEZ2NENVZE5LY0RkQT09     Digitalt    

Trial lecture - Master of Science Muhammad Asim

31. mars     10:15     Store Auditorium B302, Realfagsbygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of Science Muhammad Asim

31. mars     12:15     Store Auditorium B302, Realfagsbygget     Digitalt, Tromsø