Foto: MostPhotos.com

Institutt for kjemi


English flag   

Utdanning og forskning på Institutt for kjemi dekker følgende emner:

  • Materialkjemi
  • Legemiddeluvikling
  • Enzymteknologi
  • Bioteknologi
  • Bioprospektering
  • Kjemisk syntese
  • Grunnleggende teoretisk kjemi
  • Biomodellering
  • Bioinformatikk

Vi er ca. 100 ansatte ved instituttet som er opptatt av å utdanne gode kjemikere til samfunnet og av å drive forskning på et høyt internasjonalt nivå.

[+] Sentre og andre enheter ved instituttet

Institutt for kjemi intranett: Prosedyrer, templat og annen praktisk informasjon

Ansatte ved Institutt for kjemi:
[Loading...]