Ramfjordmoen forskningsstasjon


Foto for infrastruktur

Instrumentene på UiTs stasjon på Ramfjordmoen undersøker og overvåker jordas atmosfære.

Det er en samling avanserte instrumenter med EISCAT-radarene som det mest iøynefallende. Tilsammen gjør de Ramfjordmoen til en av verdens viktige baser for atmosfæreforskning. Med Ramfjordmoen forskningsstasjon viderefører Universitetet den hundreårige tradisjonen som Tromsø har med utforskning av nordlyset og de høyeste lagene i jordas atmosfære.

Med unntak av EISCATs anlegg og MORRO driftes instrumenten Ramfjordmoen Forskningsstasjon av Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO). I tillegg til å ha egne instrumenter på Ramfjordmoen er TGO vertsskap for andre institusjoner som ønsker å gjøre atmosfæriske målinger hefra. TGOs ionosonde (kortbølgeradar) bidrar til forlengelsen av en måleserie som er snart 100 år gammel og målingene brukes blant annet i forbindelse med klimaforskning. 

Bygninger og eiendom forvaltes av Avdeling for bygg og eiendom (BEA). Avdeling er også ansvarlig for kontakt med utleier av grunn og med offentlige myndigheter ang. reguleringsplaner etc.

Oversikt over instrumenter på Ramfjordmoen forskningsstasjon
Navn på instrumentet Eies av Måler Annet
UHF inkoherent spredningsradar, 933 MHz (In English)  EISCAT Elektrontetthet, temperatur og vind i høyder  fra 80 til 1000 km

Parabol-antenne, 32m i diameter

VHF inkoherent spedningsradar, 224 MHz (In English)  EISCAT Elektrontetthet, temperatur og vind i høyder  fra 80 til 1000 km

Sylinder-antenne, 120 x 40 m

VHF-antenne

MF-radar (2.78 MHz) Norge, Japan og Canada Vind og turbulens  fra 60 til 120 km høyde

Første instrumentet på Ramfjordmoen, bygget i 1972

Meteorradar (31 Mz) Japan og Norge Temperatur og vind mellom 80 og 100 km høyde

Benytter meteorspor i målingene

Ionosonde (Digisonde), kortbølgeradar,1-16 MHz (In English) Norge og Storbritannia

Refleksjonshøyde for radiobølger, elektrontetthet

60 m høy antennemast.
Fortsettelse av ionosonde-målingene som startet i Tromsø i 1932

Ionosonde(Dynasonde), kortbølgeradar (1-16 MHz) (In English)

EISCAT

Refleksjonshøyde for radiobølger, elektrontetthet

20 m høy sendeantenne

 

MORRO”, MST-radar, 56 MHZ Norge Turbulens og vind fra 10  til 100 km. MST: mesosfære- stratosfære-troposfære

”Heating”, kortbølge-sender, 4-8 MHz (In English)

EISCAT Andre instrumenter måler virkningene Lager små lokale endringer i ionosfære
Lysradar (LIDAR) Japan Tetthet av natrium og temperatur i området fra 80 til 100 km Fem stråler med gult lys i ulike retninger

Spektrometere, fotomerere og kameraer for måling av nordlys

Japan, Storbitannia og Finland Bevegelser former, farger i nordlyset Skifter fra år til år

 


Type: Feltstasjon

Sideansvarlig: Johnsen, Magnar Gullikstad