Foto: Matthias Forwick

Institutt for geovitenskap


        English flag   

Våre hovedaktiviteter er forskning, utdanning og forskningsformidling med fokus på nordområdene og Arktis. Aktivitetene konsentreres om fortidens og nåtidens klima, miljø, geofarer og ressurser. Våre studenter og ansatte jobber på land og til havs, og de bruker mange metoder og teknologier for å samle data. Instituttet er en stor bruker av det nye isgående forskningsfartøyet "Kronprins Haakon", samt UiT sitt forskningsfartøy "Helmer Hanssen".

Instituttet er vertskap for et Senter for fremragende forskning: iC3 (Centre for Ice, Cryosphere, Carbon and Climate), som skal undersøke de store ismassene og deres rolle i det globale karbonregnskapet. Institutt for geovitenskap skal lede iC3 i tett samarbeid med Norsk Polarinstitutt og NORCE. Tidligere har instituttet også vært vert for en annen SFF, CAGE (Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima), som var verdensledende innen forskning på gasshydrater og på hvordan metanutslipp påvirker havmiljøet og klimasystemet, samt for ARCEx (Arktisk petroleumssenter), et forsknings- og kompetansesenter som forsket på samspillet mellom miljø, teknologi og hydrokarbonressurser. Videre er instituttet ett av fire norske institusjoner som deltar i nettverket iEarth, et nasjonalt konsortium som i desember 2019 ble utpekt til Senter for fremragende utdanning med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge.

Hva jobber geologer med?

iC3

iEarth

Seamstress

Geo-alumni

GReAT forskerskole

Ansatte ved Institutt for geovitenskap:
[Loading...]