Om oss – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om oss – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Bildet viser Realfagsbygget, Campus Tromsø

Fakultetet er organisert i 6 institutt, se liste over institutter nederst til venstre på siden. Se også Organisasjonstreet.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi er lokalisert på 8 forskjellige steder i Nord-Norge:

I tillegg disponeres Skibotn Feltstasjon til kurs og seminarer.


2 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:


Her finner du informasjon om studieutvalget
Epostpostmottak@uit.no

Postadresse
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse fak.adm:
Realfagbygget
Hansine Hansensv veg 54

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø
[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Ledelse
Medlemmer i fakultetsstyret 10.01.2018