Alle arrangementer

Tilbake til enheten

Alle arrangementer

19.04.2024 09.00
19.04.2024 10.00
Realfagbygget B302 Auditorium

19.04.2024 09.00
19.04.2024 10.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGYzNjc2MjAtYTg4NS00YzI4LThmMjktYjJmMDNhYjU3M2Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2298e53cde-c8dd-44c4-80ad-c858cc9e7cc6%22%7d

30.05.2024 12.00
30.05.2024 16.00
Scandic Grand Hotell, Tromsø

04.06.2024 16.30
04.06.2024 18.30
Bakrommet på Amtmandens, Grønnegata 83, 9008 Tromsø

29.07.2024 09.00
02.08.2024 15.00
Hansine Hansens veg 74, 9019 Tromsø

29.10.2024 10.30
29.10.2024 15.00
UiT campus Tromsø