Utdanning – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Utdanning – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi kvalifiserer for en rekke spennende og godt betalte jobber. Her vi vil du få relevant kompetanse for en verden i rivende utvikling.

Fakultetets forskningsbaserte studietilbud spenner fra korte profesjonsutdanninger til PhD.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


PhD-studier


Etter- og videreutdanning