Arctic blue polygon pattern

Adgangskort

Henvendelser angående adgangskort meldes inn via Topdesk

PIN-kode
Du kan sjekke eller velge egen PIN på nettsiden adgangskort.uit.no

Siden er intern og nås fra UiT sitt nettverk eller via VPN.

Kortets gyldighetstid
Adgangskort for ansatte er normalt gyldig i 5 år fra utestedelse. Kortets utløpsdato er påtrykket forsiden av kortet. Noen dager før kortets utløpsdato får du en e-post om at kortet må fornyes, ta da kortet med til nærmeste utleveringssted for adgangskort, se pkt. om utlevering av adgangskort.

Adgangsnivå
Ansattekort utstedes med standard adgang for enheten man organisatorisk tilhører. Ved behov for adganger til spesialrom eller andre enheter; kontakt rekvirent for tilganger ved egen enhet: Oversikt over rekvirenter.
Ansatte har adgang til alle undervisningsrom og auditorium i Tromsø med adgangskontroll.

Utskriftskort (PullPrint)

Se https://uit.no/it-brukerstotte

Utlevering av adgangskort


Adgangskort utleveres kun mot framvisning av offentlig godkjent legitimasjon. Ansatt- og studentkort som er utstedt på campus Tromsø må kodes lokalt før det kan benyttes som adgangskort i Alta, Narvik og Hammerfest.

 

For ansatte:

For å få adgangskort må man være registrert i lønnsystemet som ansatt. Gyldig legitimasjon må forevises ved utstedelse av nytt kort.

- Campus Tromsø, Breivika:  Orakelet, Teorifagbyggets Hus 2
- Campus Alta: Servicetorget
- Campus Narvik:  Servicetorget.
- Campus Harstad:  Servicetorget.
- Campus Hammerfest:  Driftstekniker, avdeling for bygg og eiendom.

Kortet skal leveres tilbake til UiT når arbeidsforholdet avsluttes. Adressen for retur av kortet står bakpå kortet. Ved bruk av internpost er adressen "Bygg og eiendom v/adgangskort"

For studenter:

Gyldig legitimasjon må forevises ved utstedelse av nytt kort.

- Campus Tromsø, Breivika:  UB infosenter
- Campus Alta: Servicetorget
- Campus Narvik:  Servicetorget.
- Campus Harstad:  Servicetorget.
- Campus Hammerfest:  Driftstekniker, avdeling for bygg og eiendomAnsvarlig for siden: Magnus Voldsund
Sist oppdatert: 20.03.2024 09:07