Om Orakelet*

Orakelet er IT-brukerstøttetjenesten ved Universitetet i Tromsø. Vi er organisert under IT-avdelingen i seksjonen for Brukernær IT-støtte (BITS). Vi gir brukerstøtte på IT tjenester som leveres av UiT samt brukerstøtte på oppkobling til Studentbynett fra Studentsamskipnadens boliger.


Hva Orakelet gjør og kan hjelpe deg med

Beskrivelsene under sier noe om hva vi gjør. Hvis du er usikker på om ditt problem er noe som skal sendes til oss, så send henvendelsen din. Vi vil gi beskjed om det du spør om er noe vi kan hjelpe deg med eller ikke.

Generelt

 • Orakelet tar imot alle henvendelser vedrørende IT-tjenester og IT-systemer som driftes eller administreres av Avdeling for IT ved UiT.
 • Orakelet vil forøke å løse alle henvendelser som kan løses av oss hvis problemet er relatert til disse tjenestene eller systemene.
 • Hvis saken ikke kan løses av Orakelet vil vi viderefordele saken til tjeneste-/system ansvarlig.
 • Orakelet vil samle inn nødvendig informasjon om din sak hvis vi ser at det er noe som mangler. Det kan i så tilfelle være at vi kontakter deg for å få mer informasjon fra deg.

Brukerstøtte på universiteteseid IT-utstyr

 • Oraklet vil forsøke å løse problemet som du opplever på det IT-utstyret som du har fått fra UiT
 • Hvis Orakelet ikke kan løse problemet og feilen er relatert til en tjeneste eller et system som driftes eller administreres av Avdeling for IT, vil saken din bli viderefordelt til tjeneste-/system ansvarlig.
 • Hvis Orakelet ikke kan løse problemet og feilen er relatert til IT-utstyret du benytter, vil saken din bli viderefordelt til de som har ansvaret for utsyret du disponerer.

Brukerstøtte på privateid IT-utstyr

 • Det er kun problemer relatert til tjenester eller et systemer som driftes eller administreres av Avdeling for IT det gis brukerstøtte på.
 • Orakelet vil forsøke å se om problemet du beskriver kan løses på din datamaskin/mobiltelefon
 • Hvis Orakelet ikke kan løse problemet og og vi anser at feilen er relatert til IT-utstyret du benytter, vil saken din avsluttes fra vår side.

Brukerveiledninger på Orakelets nettside

 • Orakelet er ansvarlig for informasjonen som du finner på nettsidene https://orakel.uit.no. Selv om en del av informasjonen og veiledningene du finner via våre nettsider ikke administreres av oss, så skal informasjonen være korrekt. Hvis du finner feil på våre nettsider kan du sende en e-post til orakel@uit.no.

Hva trenger vi av informasjon for å hjelpe deg?

Når du kontakter Orakelet med et problem, er det en del informasjon vi gjerne trenger for å raskt kunne hjelpe deg.

Personlig informasjon

 • Hvem du er: Ta gjerne med ditt fulle navn, telefonnummer vi kan nå deg på, hva du studerer eller hvilken avdeling du er ansatt på.
 • Ditt brukernavn ved UiT (Hvis du kjenner det): Siden brukernavnet ditt er unikt og stort sett er knyttet til alle tjenenstene du skal ha tilgang til, gjør det saksbehandlingen betraktelig raskere hvis vi vet hva brukernavnet ditt er.

Beskrivelse av problemet

Forsøk å beskriv problemet slik du opplever det, men se igjennom punktene under om det er noe du bør ta med. Vi vet at det å beskrive en IT-teknisk feil kan være vanskelig, så bare gjør så godt du kan. Hvis vi trenger mer informasjon, så vil vi gi deg beskjed om det.

 • Hvor er det du opplever problemet? Er du hjemme, på universitetet eller et annet sted?
 • Hva opplever du problemet på? Er det en Windows datamaskin, Macintosh, mobiltelefon (iphone, android etc.), skriver etc.
 • Hvis problemet er et program: Hvilket program er det som gir feilen?
 • Hvis problemet er på en nettside: Hva er vevadressen til nettsiden hvor du opplever feilen?
  • Vær oppmerksom på at vi trenger vevadressen til siden hvor feilen oppstår, ikke adressen til feilmeldingen som oppstår i etterkant.
   Eksempel: "Når jeg er på nettsiden https://uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=581853 og klikker på orakel@uit.no under Kontaktinformasjon, får jeg bare en blank side opp"

Tekniske feilmeldinger

Tekniske feilmeldinger fra datamaskiner og programmer kan ofte virke intetsigende. Til tross for dette er disse feilmeldingene viktig for oss for å identifisere og eventuellt katalogisere gjentagende feil.

 • Ta med feilmeldinger som du ser oppstår i forbindelse med ditt problem
 • Hvis du ikke får kopiert teksten fra feilmeldingen inn i e-posten din. Ta et skjermbilde av den.

Når kan vi ikke hjelpe deg?

Orakelet vil alltid forsøke å hjelpe deg så lenge problemstillingen din faller inn under de systemene og tjenestene vi gir brukerstøtte på. Til tross for dette kan det oppstå situasjoner hvor vi enten må avvise, avslutte eller be deg ta med din datamaskin til nærmeste kontaktpunkt for videre hjelp

Privateide datamaskiner

 • Brukerstøtte fra Orakelet er avgrenset til tjenenster og systemer som driftes eller administreres av avdeling for IT. Hvis henvendelsen gjelder noe annet vil henvendelsen bli avvist. Hvis vi vet hvem du bør kontakte for å få hjelp vil vi informere deg om det slik at du i allefall kommer et steg nermere en løsning
 • Hvis vi anser at feilen er relatert til IT-utstyret du benytter (Operativsystem, maskinvare eller andre programmer som kan skape trøbbel), vil saken din avsluttes fra vår side. Vi kan fortsatt bistå med generelle råd om hva du burde gjøre hvis vi vet hva problemet er, men handlinger som må gjøres på datamaskinen for å eventuellt løse problemet må gjøres av deg selv.
 • Orakelet bistår ikke med: Lokal backup/restore (finne filer som er borte fra datamaskinen), installasjon av antivirusprogramvare, maskinvareendringer, installasjon av operativsystemkomponenter, Installasjon av programvare til privat utstyr. Installasjon av programvare som ikke er i universitetets programvareportefølje eller installasjon av gratisprogramvare.

Universitetseide datamaskiner

Vær oppmerksom på at selv om Orakelet ikke kan hjelpe deg med ditt problem, så er alle universitetets datamaskiner underlagt drift fra Avdeling for IT. Det betyr at problemer som ikke kan løses av Orakelet som regel vil bli videreformidlet til den system/driftsgruppen som har ansvaret for maskinen. Dette forutsetter at problemstillingen er relatert til tjenenster og systemer som driftes eller administreres av avdeling for IT.
 • Problemer relatert til ditt private hjemmenettverk: Hvis problemet er å komme seg på nett hjemmefra, kan vi ikke hjelpe med dette. Du må da kontakte din internettleverandør (Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder tilkobling til tjenester og ressurser som leveres av UiT som du har problemer med å koble deg til. Dette vil vi hjelpe deg med, men det forutsetter at hjemmenettverket ditt fungerer som det skal)
 • Tilkobling av privat utstyr: Vi vil forsøke å gi deg generelle råd, men siden vi ikke kjenner utsyret må vi henvise deg til leverandørs brukerveiledninger
 • Installasjon eller bruk av privateide programmer: I denne forbindelse kan vi bistå med administrator brukernavn/passord slik at du får installert programmet, men utover dette er det ingen støtte.

Begrensninger med brukerstøtte over telefon

Veldig mye av vår brukerstøtte går over telefonen. Dette fungerer som regel helt fint, men i enkelte situasjoner må vi avslutte eller henvise deg til et kontaktpunkt på et av våre campuser

 • Når skjermovertaking ikke er mulig/ønskelig: Hvis problemstillingen er av en slik art at saksbehandler trenger å ta en skjermovertaking til din maskin for å se/forstå problemet, og dette ikke lar seg gjøre, vil du bli henvist til å ta med datamaskinen til nærmeste kontaktpunkt for videre støtte.
 • Problemer med mobiltelefoner: Hvis problemet gjelder tilkobling til nettverk eller apper relatert til tjenester levert av UiT som ikke fungerer på din telefon, og veiledningene våre ikke løser problemet ditt, vil det ofte være nødvendig å se hvordan feilen oppstår på din mobiltelefon for å kunne hjelpe.

Kontaktpunkter for brukerstøtte ved UiT

Alle hovedcampusene har et kontaktpunkt du kan gå til for IT-hjelp. Du bør alltid ha kontaktet Orakelet før du går til disse skrankene siden det er godt mulig vi kan hjelpe deg med ditt problem eller hjelpe deg med å formulere problemstillingen din

Orakelet (Tromsø)

Kontaktes for IT-relaterte problemstillinger og utskrift av adgangskort for ansatte
Besøksadresse: Hansine Hansens veg 18, Tromsø
Lokalisert: Teorifagbygg hus 2 på hovedcampus (Kart)

UiT infosenter

Kontaktes for studierelaterte problemstillinger og studentkort
Lokalisert: 1 etg. i KS biblioteket

Alta

Besøksadresse: Follums vei 39, Alta
Lokalisert: D-kuben i byggetrinn 3

Harstad

Besøksadresse: Havnegata 5, Harstad
Lokalisert: 1 etg. rett ved hovedinngangen (Servicetorget)

Narvik

Besøksadresse: Lodve Langes gt. 2, Narvik
Lokalisert: 3 etg. ved siden av heishuset i B-blokken


Driftsmeldinger fra ITA:
Opprettet 02.06.2022:
Phishing via telefonsamtaler

Alle driftsmeldinger

Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Telefon

Mandag - fredag: 08:00-14:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-14:30
(stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.