Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Panopto


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen edTech, visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.
Result

Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result

Opland, Benjamin

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester